Hanna reser till Amerika år 1895

av Karin Bjerhag

Jag började släktforska för ungefär ett år sedan efter att jag hittat gamla bilder på nätet. Dessa bilder gjorde mig intresserad främst på grund av vardagligheten. De påminde inte om andra äldre foton jag sett där familjer står uppradade med högtidliga miner. Istället visade de upp det vanliga livet på just den gården som min släkt fortfarande har i sin ägo. På bilderna syns familjen i början av 1900-talet när de tvättar kläder i ån, tillverkar
potatisstärkelse, slungar honung eller skapar en smålandsgärdsgård. Fotona gjorde mig nyfiken på vilka människorna var som valt att ägna sig åt att dokumentärfotografera sig själva. Forskningen bland foton och i
Riksarkivets digitala kyrkoböcker förde mig vidare till Fröderydbygdens Forskarvänner, där jag blev medlem och fick ta del av ytterligare material så som brev och foton som min släkting Berton Hansson lämnat efter sig och
som dessutom många gånger var sorterade kronologiskt. Historien jag ska berätta handlar om hur och när min farfars moster reste till Amerika och hennes brev hem utgör en ovärderlig källa till information då de är mycket
detaljerade.

Hanna Kristina Hansdotter föddes 1873-12-04 i Fröset Backegård, Amnabro, som äldsta barn till Hans Johan Karlsson (född i Amnabro, 1844, död i Amnabro 1935) och Lovisa Johansdotter (född i Röshult 1851, död i
Amnabro 1937). Hanna fick sju yngre syskon. En bror, Johannes Titus (1887-1894) dog som sjuåring i scharlakansfeber. Resten av barnaskaran nådde vuxen ålder och tre av dem emigrerade till Amerika. En av dem
var Hanna och hon reste iväg ett år efter sin lillebrors död, 1895.

Redan i Göteborg skriver hon ett brev hem om den första etappen av resan. Hon har rest via Jönköping och även hunnit med att ta en tur på stan där i väntan på nästa tåg. Det är tydligt att Hanna inte varit så långt utanför socknen förut och både Jönköping och Göteborg imponerar på henne, men Jönköping är ändå ingenting mot Göteborg, menar hon. Hanna är vid avresan 21 år gammal och ogift och därmed har hon nyss blivit myndig. Hon uttrycker flera gånger i sina brev att hon är tacksam för att hon har sällskap med sig på den stundtals ansträngande och långa resan.

Från Göteborg har hon och hennes sällskap valt att resa med ”Vita Sternlinjen” (White Star Line) och båten Teutonic. Biljetten kostar 125 kronor, detta kan jämföras med en årslön för en dräng som vid denna tid var 179 kr och för en kvinnlig piga 88 kr. Hanna låter oss veta att det är dyrt att åka med båten och att priset har stigit de senaste dagarna. Men det är ändå det bästa alternativet eftersom det är en bättre båt än hon och hennes ressällskap skulle få åka med annars. Hanna måste dock haft mer pengar i sin reskassa eftersom hon i packningen får med sig två nyinköpta gitarrer. Dessa köper hon just i Göteborg för 14 kronor/st efter att ha förhandlat om priset med försäljaren som först ville ha 20 kr/st. Familjen i Amnabro var frireligiösa och av bilder att döma fanns ett stort musikintresse. Syskonen behärskade flera olika instrument. I USA är det också sedan tydligt att Hanna i svenskbygdens Galesburg, Illinois, är aktiv i en kyrka där hon deltar frekvent på möten.

Det är också i kyrkan i Galesburg som hon träffar sin man Axel Swanson (född 1865-04-25 i Skogstorp, Tuna socken, Kalmar län, död 1922-07-27, i Warren, Minnesota). I de annars så detaljerade breven nämns han mest i förbigående, ända tills hon plötsligt skriver att de gift sig. Bröllopet ägde rum den 20 oktober 1896 och enligt Hannas brev flyttade hon ut från hemmet där hon var piga fyra dagar innan denna dag. Det måste ha varit en stor skillnad för Hanna om man jämför med tidigare generationer då hon själv kunde bestämma vem hon ville gifta sig med utan att be föräldrarna om lov. Hannas mor Lovisa var föräldralös när hon gifte sig 21 år gammal. Trots att hon flyttade hemifrån som 14-åring och därmed torde vara självständig visas det av kyrkoböckerna att hon var tvungen att få
både styvfaderns och broderns godkännande inför sitt giftermål. I sitt äktenskap med Axel Swanson fick Hanna flera barn.

De bodde till att börja med där de träffades, i Galesburg, Illinois. Senare flyttade familjen till Rio, Illinois och 1909 till orten Vega, Minnesota (närmaste stad var Warren) för att bedriva jordbruk. Enligt nekrologen efter Axel Swanson var parets jordbruk i Vega framgångsrikt och Axel ansågs vara en progressiv bonde som gärna anammade ny teknik och hade moderna byggnader. Under en tid på 1930-talet bodde Hanna i Kalifornien, där en av döttrarna studerade, detta var alltså efter makens död. Paret Swanson var medlemmar i den svenska missionskyrkan i Warren, Minnesota och där är de båda och de flesta av deras barn begravda.

Hanna reste aldrig tillbaka till Sverige under sin livstid och dog 1959-01-30. Av de sex barnen är det bara klarlagt att en person gifte sig och det var en av tvillingarna som föddes år 1900, Ruth. Hon bytte då namn till Westberg
och familjen flyttade senare till Oregon där ättlingar till Hanna finns idag.

Hannas resa, datum:
1895-03-15 Fredag, Hanna reser från Amnabro
1895-03-19 Tisdag, framme i Göteborg
1895-03-22 Fredag, avresa från Göteborg till Chicago med avresa från Irland den 28 mars.
1895-04-04 Ankomst, Ellis Island. Byte till kvällståg efter kontroll av id-handlingar, packning och biljetter.
1895-04-06 Framme i Chicago hos farbror Frank och faster Lisa.

Skeppet Teutonic som Hanna reste till Chicago med 1895 startade sin trafik 1889. Det hade sin hemmahamn i Liverpool. Skeppet skilde sig från tidigare fartyg då det var förberett för att kunna användas i krigstid. Det användes av britterna under första världskriget men gick sedan tillbaka till reguljär trafik innan det skrotades 1921.
Hannas familj framför huset i Vega, Marshall County, Minnesota, ca 1913. Från vänster i bild att döma av barnens längd, troligen tvillingarna Ruth och Rose Swanson, födda 1900-12-18, Arthur Swanson, född 1902-08-13, Carl Joseph Swanson, född 1899-01-08, Axel Swanson (sittande), Lydia Swanson, född 1897-07-27, Ester Evelyn Swanson, född 1906-04-21, Hanna Swanson (Hansson).

Källor:

Fröderyd Hembygdsförenings fotosamlingar (Digitalt museum)
Nekrolog, Axel Wilhelm Swanson
Husförhörslängder/kyrkoböcker, Fröderyd socken och Tuna socken (Kalmar län).
Historiska lönedatabasen, Göteborgs universitet
Wikipedia (Teutonic)
Privata brev och kort

Hava hängt sig själv uti sin sons stuga

Från bilagor i Fröderyd Ministralbok

Julius d 25 1806

Fanns inhyses änkemannen Olof Persson i Fröderyd Norregård av sinnessvaghet hava hängt sig själv uti sin sons stuga.

En stund förut var han i uti gårdboens stuga och tände eld på spisen. Då därefter gårdboens dotter behövde låna eld och i denna avsikt gick in uti Olofs stuga och dess sons stuga fanns Olof redan ha hängt sig och var död. Varför flickan förskräkt strax sprang till närmaste gården, Assar Larsson som var på sin äng närmast gården. Varefter bud även så fort möjligt var bud avgick till den dödes son och sonhustru samt övriga åbor i byn.

Den döde blev nedtagen och bud strax skickat till Kronolänsmannen Laurell vilken följande morgon infann sig samt i närvaro av Lönegren och de övriga byamännen och skriftligen författade en fullständig redogörelse om denna Olof Perssons självmord: Att det skett av sinnessvaghet utan någon annans förvållande.

Följande dag lät pastorn i församlingen genom express till Domaren i orten översända den hållna undersökningen jämte anhållan om Domarens utlåtande huruvida undersökning av den dödes kropp prövades nödig eller och den dödes kropp fick i tysthet begravas enligt kyrkolagen och kungliga författningen. Varpå Domaren lämnade nedan skrivna svar och yttrande.

Till herr Prosten Allgulin uti Fröderyd.
Högvördige herr Prost !

Enär herr Prosten till mig avlåtna skrivelse av föliden gårdag samt därvid bifogad undersökning av kronolänsman Laurell, herr adjunktanten Lönegren med flera personen av den 26 i denna månad upptagen att inhysemannen Olof Persson i Fröderyd som är född 1729 flera gånger under sin levnad varit störd till sina sinnen och att han under en sådan sinnesförfattning den 25 julius själv avhänt sig livet, samt att ingen anledning är att ingen annan sådant verkställt eller att hans son eller sonhustru hos vilka han varit vistandes eller någon annan vållat denna händelse. Att Olof Perssons vandel dessutom varit oklanderlig finner jag vid ett sådant uppgivet förhållande ingen anledning att anställa någon vidare undersökning härom. Utan må herr Prosten i stillhet, efter författningen låta begrava Olof Perssons döda kropp.

Jag har äran att alltid förbliva Högvördigen herr Prostens ödmjuke tjänare.
Jönköping d 30 juli 1806
Joh. Ullberg

Enligt ovanstående domhavandes förordnande blev Olof Perssons döda kropp begravd i stillhet, efter författningen begraven den 2 augusti 1806.

Vem var då denne olycklige Olof Persson ? Han var född 1729. Någon närmare uppgift har jag inte hittat. År 1775 den 10 april ingick han äktenskap med den sexton år yngre Lisbeth Larsdotter från Årset Norregård. Hennes föräldrar hette Lars Assarsson och Lisbet Persdotter. Lisbeth föddes i Västerkvarn. Han var då från samma bys Storegård.
Makarnas äldste son Anders Olofsson, som senare övertog föräldragården i Fröderyd by föddes i Årset 1777. Det var hos sonen med familj Olof Persson bodde på undantag när han i ”yrsel” avhändade sig livet. Han blev 77 år gammal.

Hustrun avled i ”hetsig feber” 25 april 1801.

Mamsellerna

av Lars-Åke Andersson

Vilka var Mamsellerna som fick ge smeknamn till den lilla stugan invid gården Amnabro?

Stugan i fråga ”döptes” till Hyddan och uppfördes kanske av Mamsellerna eller av Amnabros ägare. De två systrarna Lovisa Albertina Elibertha och Anna Sophia Thelander bodde närmare två decennier i Amnabro och Hyddan.

För att ta det lite mer från början så kom till Fröderyd och Flathult fabrikör Johan August Thelander 1847. Han var bror till Mamsellerna och övertog Garveriet i Flathult. Han var ogift och hade av allt att döma med sig sin två år äldre syster Lovisa Albertina Elerbertha som någon form av hushållerska. De kom från Karlshamn.

Några år senare, 1851 flyttade även hans föräldrar och en yngre syster till Flathult från Karlskrona. Fadern Carl G Thelander var amiralitetsförvaltare, född 1788. Modern, Henrietta Beata Moldener föddes 1786. Systern var Anna Sophia, född 1823. Alla var födda i olika församlingar i Blekinge.

Henrietta Beata Moldener avled i ”bröstqvaf” i 68 året, 1853. När fabrikör Thelander 1855 flyttade sin verksamhet från Flathult flyttade även amiralitetsförvaltare och döttrarna. Deras nästa boplats blev torpet Karlslund under Huluboda. Här är det lite märkligt för att trots att Thelander finns bokförd i Flathult så står han nu som inflyttad från Karlskrona.

Efter tio år i Huluboda blev det en ny flytt för Thelander och döttrarna, mamsellerna. De blev inneboende i Fröderyd Prästgård hos kyrkoherde Holmér, vilken var svåger till Lina Sandell. Carl G Thelander var 80 år 11 månader och 5 dagar när han avled i Fröderyd Prästgård den 27 juni 1869. Två år senare avled även kyrkoherde Holmér och det betydde en ny flytt för mamsellerna.

De flyttade av allt att döma först till Amnabro kvarn, därefter som boende på gården Amnabro för att slutligen till Hyddan. Denna stuga är omnämnd första gången i husförhörslängden som börjar 1877. De bodde sedan kvar där hela livet. I en senare husförhörslängd finns längst ut till höger noteringen ”pensionärer”. Den yngre, Anna Sophia avled den 11 juni 1898 utan angiven dödsorsak. Begravd i Fröderyd. Hennes systers livsvandring slutade drygt ett år senare, den 6 juli 1899. För henne är dödsorsaken ”ålderdom” noterad och att hon avlidit i Hultsjö. Hon finns inte med i denna sockens dödbok varför man kan antaga att hon begravdes i Fröderyd.
Vid eftertanke ger det ovan skrivna upphov till ett flertal frågor. Att de flyttade till Fröderyd socken från sina födelsebygder i Blekinge hör samman med sonens/broderns övertagande av ett garveri, men hur fick han veta att det var till salu ?

När jag första gången stötte på Thelanders var när jag för så där 25 år sedan gjorde en torpinventering för socknen och tänkte då, minns jag än, vad gör en amiralitetsförvaltare på ett torp i Huluboda. Mig veterligen hade det inte funnits några krigsfartyg på den närbelägna Skärsjön. Nästa spörsmål måste bli, vad levde de på och varför valde mannen och döttrarna att bosätta sig som hyresgäster i Prästgården. Deras sista 30 år i Amnabro ger upphov till samma frågor. Visserligen står det som nämnts ovan ”pensionärer” men vad då ? Har någon svar är det tacksamt.

I Fröderyd Hembygdsförenings årsskrift Hemböjdá från 2013 finns en artikel, skriven av Siv Bergström Thelander [1]. Alltså en sentida släkting till ”mamsellerna”. Siv berättar i artikeln om hur flytten till Fröderyd gick till. Johan Thelander, bror till ”mamsellerna” hade arrenderat garveriet i Flathult och flyttade dit från Karlskrona. Lovisa Albertina Eliberta, som i Sivs artikel heter Louise, åkte med häst och vagn från hemstaden till den nya bostaden. De startade sin resa den 19 oktober och nådde sitt mål den 22 oktober. Louise berättade om resans vedermödor och framkomsten till Flathult i ett brev som Siv Bergström Thelander har i sin ägo.

Att de båda systrarna och fader hamnade som boende i Fröderyd Prästgård förklaras med att Carl Gustaf Thelander var barndomskamrater i Karlskrona.

Noteringar

[1] G A Thelander var Siv Berstöm Theladers farfars farfar.

Verksamhetsberättelse 2019

Årsmötet hölls den 12 maj i Årset Bygdegård i samband med den årliga träffen.

Verksamhetsberättelsen: I kassan fanns vid verksamhetsårets slut 5.845 kronor. Bland årets satsningar har varit att vår förening bidragit till fotografering av nio volymer för Fröderyd socken hos Arkiv Digital; ”Sockenstämmans protokoll och handlingar” samt ”Räkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängder”. Antalet medlemmar är 58 vilket är en ökning med tre stycken jämfört med förra året. Välkomna, nya medlemmar!

Efter att mötesfunktionärer valts och verksamhetsberättelsen med ekonomisk redogörelse föredragits och godkänts övergick årsmötet till val för detta verksamhetsår.

Inger Högberg, Sävsjö omvaldes till ordförande medan Katrin Bjerhag, Tyresö nyvaldes till sekreterare, kassören Lars-Åke Andersson, Landsbro liksom redaktören Per Frödholm, Asarum och Hemsidesansvarige Thomas Lindgren, Göteborg omvaldes.

Omvaldes gjordes även revisorerna Helmer Ohlinder och Leif Hugosson båda från Landsbro.

Efter årsmötet följde en utflykt till gården Amnabro under sakkunnig ledning av Katrin Bjerhag och gårdens ägare Peter Bjerhag. Såväl gården som är obebodd sedan dryga halvseklet tillbaka som platserna för en kvarn och en smedja besågs. Ursprunget till gården var en gång Backstugan Hvitaberg men lämningar efter denna boplats kunde för dagen inte återfinnas. Förste ägare till Amnbro var Peter och Katrins förfader Karl Hansson.

Även en del av gårdarna tillhörande Fröset Västergård presenterades på olika sätt. Efter en välsmakande lunch vidtog livliga diskussioner om anor i bygden. För flera av deltagarna var det första gången de deltog vid föreningens årsträff.

Slutligen beslöts att hålla nästa års träff den 10 maj och göra fördjupningar i Fröderyd kyrkbys historia.