Torp och backstugor under Ljunganäs Korpralsgård

av Lars-Åke Andersson

Ljunganäs Korpralsgård, Ryttartorpet 107

Var Ryttartorpet var beläget från början är osäkert. Av allt att döma var det inte bebott efter 1824. Ryttarna som 1812 blivit Grenadjärer bodde uppenbarligen på andra orter. Flera av dem var volentärer som fanns vid regementet men avlönades av Rusthållet.

Sista i byn bofaste grenadjären var Isak Säll som med familjen flyttade till Kallsjö 1824. I husförhörslängderna därefter står efter Säll att torpet ”brukas till gården”.

Vid laga skiftes avsattes det ett område till Grenadjärtorp. Det kallades Bredskog och räknades som en Backstuga.

Ryttartorpet är nämnt första gången i Husförhörslängden 1754. Hur hade ryttarna bott tidigare? Indelningsverket hade ju vid det laget funnits i omkring sjuttio år. År 1754 fanns här:

Ryttaren Hans Johansson Ljungqvist född 1719
Catharina Börjesdotter
Barn:
Maria född 19.3.1747
Olof född 16.2.1749
Lena född 24.8.1751
Kristin född 23.12.1753, död 24.9.1754
Stina född 24.11.1756

Ljungqvist antogs som Ryttare 1743 och fick avsked 1757. Inga uppgifter om vart de flyttade.

Nästa familj är nedanstående. Han nämns inte som ryttare så det är osäkert om han var det. Det framgår inte varifrån de kom.
Peter Engman född 1732. Familjen flyttade sedermera till stugan Madbacken under Fröset Västergård. Omgift 1793 med änkan Katrina Petersdotter från Hultsjö.
Maja Månsdotter född 1732 i Lekaryd, död  1792 av ”frossa” i stugan Madbacken under Fröset Västergård.
Barn:
Lena född 1769
Abraham född 1771
Maja född 1777

Inget av barnen finns med i Fröderyd Födelse- och Dopbok.

Nästa boende på torpet var dock Ryttare. Framgår inte varifrån eller när de flyttade in. Barnen är födda på Ryttartorpet. Således kom de hit före 1788. Makarna finns inte med i vigselboken för Fröderyd under närmaste fem åren före första barnet föddes

Peter Ljungman född 1765
Eva Danielsdotter född 1760
Deras barn:
Isak född 2.11.1788 i Ljunganäs Ryttartorp liksom de övriga barnen
Catarina född 11.9.1790
Adam född 25.7.1792
Sofia född 25.4.1794
Jonas född 8.5.1797
Daniel född 25.9.1799, död 19.11.1799 av okänd barnsjukdom
Maria född 13.1.1802

Efter sekelskiftet flyttade familjen till Huluboda Ryttartorp. (Se vidare detta torp)

1804 flyttade ett par in från Skepperstad.
Jöns Jakobsson född 1.5.1777
Lisbeth Persdotter född 1773

Mannen betecknas som vanför.
De flyttade till Notteberg 1809 och därifrån till torpen Udden under Angseboda.

Roten var vakant mellan 1803 och 1807 men det dröjde till 1816 innan näste knekt flyttade in på torpet. Det var Grenadjären Isak Johansson Säll som var född i Äsprilla Norregård. Föräldrarna var Johan Månsson och Anna Eriksdotter men han kom inflyttande från Lannaskede socken. Hustrun kom med sonen från en Backstuga under Ljunganäs Nilsgård 1817

Isak Johansson Säll född 17.1.1794 Fröderyd
Hustru
Maria Persdotter född 1787 i Fröderyd
hennes son
Carl Adam Adamsson född 12.6.1810 i Fröderyd
Maria och sonen flyttade till Ryttartorpet från en Backstuga under Ljunganäs Nilsgård
Makarnas gemensamma barn
Stina född 23.8.1818 i Fröderyd
Johan född 16.11.1820
Lisa född 26.2.1823

Familjen flyttade till Kallsjö Grenadjärtorp 1824. (se vidare där)
1847 kommer makarna och yngsta dotter tillbaka till Ljunganäs och bosätter sig på torpet Marieberg under Nilsgård.

Efter det att Säll med familj flyttat till Kallsjö är ingen skriven på Ryttartorpet. Rusthållet underhöll, som nämnts inledningsvis, volontärer som var stationerade på olika regementen. Vid laga skiftet avsättes ett område som kallades Bredskog som Grenadjärtorp men ingen Grenadjär var veterligen bosatt där.

Ljunganäs Korpralsgård, torpet Bredskog

Beläget öster om öster om gamla vägen mellan Ljunganäs och Berg i Lannaskede.

Hembygdsföreningens torpskylt nr 189.

Lämningar efter stuggrunden finns samt brunnen och stenmurar.

Vid Laga skiftet avsättes Bredskog som Grenadiertorp men användes inte som sådant. Kallas för Backstuga.

Denna familj skrevs först i Backstuga under Korpralsgård. Det var sannolikt densamma som sedan fick namnet Bredskog. De flyttade in 1840 från Äsprilla Norregård där de varit brukare under ett par år. Daniel föddes i Årset och Lisa Carolina i Notteryd.

Daniel Jonsson född 11.11.1809 i Årset (enligt födselboken 4.11), död 30.4.1868.
Lisa Carolina Andersdotter född 17.7.1816 i Notteryd, död 17.2.1902
Barn:
Johanna född 21.8.1837 i Äsprilla. 1914 bosatt i Vällinge socken Malmöhus län.
Peter född 13.9.1842, död 14.7.1855 Vådligt.
Lisa född 23.7.1848, gift med Johan August Lindahl, Lilla Nordskog, Bäckaby.
Anna född 22.8.1851, var piga i olika socknar. Död som ogift och fattighjon i Åhult, Nävelsjö.

Johanna, ovan, till Farhult 1869 och åter hit 1870, notering i husförhörslängden ”har ej varit kyrkoskriven någonstans från den 24.10.1870 till den 1.1.1872”. Farhult är en församling i Malmöhus län (Skåne).

Enligt uppgift ska sonen Peter ha drunknat i Linneån. Han finns dock inte med i Död- och Begravningsboken.

Lisa Carolina bodde ensam kvar i Bredskog, men efter att ha blivit bestulen flyttade hon till byn. Hon bodde hos en gumma som kallades ”Bonna-Lisa”.
Från ett reportage i Vetlanda-Posten där en ättling till Lisa Carolina berättade för Josef Hultgren.

Ljunganäs Korpralsgårds Backstuga

Ska ha legat öster om Nyträdan i norra kanten av en åker.

Hembygdsföreningens torpskylt nr 190.

Backstugan blev till i husförhörslängden som börjar 1840. Familjen som kom var i längden före skrivna som brukare på en av Nilsgårdarna men strukna utan angivelse vart de flyttat. Dyker således upp på denna Backstuga som inte omnämnts tidigare.

Lisa Jonasdotter bodde på en av Assargårdarna i Hökult och gift samt hade en son. Hennes förste make hette Sven Persson. 1826 gifte hon om sig med Peter Magnus Johansson. De bodde till 1836 i Hökhult varpå de flyttade till Ljunganäs Nilsgård och därefter i en namnlös Backstuga. Någonstans under flytten tappades mannens mellannamn ”Magnus” bort.

Peter Magnus Johanson född 3.12.1803 i Hultsjö. Död 24.9.1857 av Rödsot
Lisa Jonasdotter född 26.8.1800 i Fröderyd. Död 16.6.1882 ingen dödsorsak angiven
Hennes son i första äktenskapet:
Peter Svensson född 6.4.1824. Flyttade till Fröset Backegård som dräng 1839
Bådas barn födda i Hökhult:
Samuel född 13.6.1827. Flyttade till Hökhult 1843 och senare till Nävelsjö 1845.
Sven Johan född 18.8.1829 död 3.10.1841 av Engelska sjukan.
Johannes född 3.2.1832. Flyttade till Hökhult Andersgård 1847.
Anna Stina född 29.6.1834. Var i Skepperstad, Korsberga, Äsprilla kanske fler platser innan hon 1859 flyttade till Nävelsjö.
Barn födda i Ljunganäs Nilsgård
Lisa Karin född 12.9.1837. Död 29.4.1904 närsynt, har värk.
Johan född 2.12.1839. Död 19.2.1863 av lungsot.
I Backstugan föddes
Lena född 25.4.1843 Flyttade till Vetlanda 1866.

1871 finns stugan skriven på Korpralsgård men 1872 på Södergård. Då finns endast Lisa Jonasdotter och står som ”Fattighjon” med dottern Lisa Karin vilken är skriven där till sin död 1904.

Stugan togs sannolikt bort vid den tiden då ingen mer var bosatt här.

Ljunganäs Korpralsgård, torpet Norrekvarn

Beläget vid vägen Ljunganäs – Fröset

Hembygdsföreningens torpskylt nr 191.

Norrekvarn finns i kyrkböckerna från 1868.

Mjölnaren
Johan Reinhold Lönn född 13.7.1842 i Nävelsjö, flyttade in från Lannaskede 21.11.1868.
Johanna Carlsdotter född 25.9.1846 i Fröderyd, flyttade hit från Högelycke under Fröset Backegård. Död 27.12 1885.
Deras barn:
Carl Adolf född 29.9.1869, studerar, till Nord Amerika 1891.
Anna Sophia född 9.3.1871, död 15.3.1871.
Selma Kristina född 20.9.1872, död 31.10.1872.
Selma född 10.12.1873, till Nord Amerika 1891.
Anna Lovisa född 19.3.1876, till Nord Amerika 1895.
Ester Cathrina född 2.8.1878, till Nord Amerika 1894.
Oskar Salomon född 1.2.1881.
Linnea Elisabeth född 3.8.1873.
Josef Emanuel född 20.12.1885.

Efter hustruns död gifte Lönn om sig med
Lovisa Maria Johannesdotter född 18.8.1847 i Bäckaby.
De fick sonen:
Arvid Jacob Lönn född 6.5.1888 (senare bosatt i Fröset).

Carl Adolf, äldste sonen ovan, ändrade namnet till Lönnqvist, blev pastor i svenska församlingar i Amerika.

Familjen skrevs sedan på en av Västergårdarna som tidigare ägts av Johan Svensson samt en del av den gård som ägdes av Johan Nilsson. Denna Västergård blev sedan 9/56 hemman.

I Norrekvarn efterträddes de 1884 av tredings mjölnaren
Carl Alfred Petersson född 19.1.1862 i Soldattorpet under Äsprilla Norregård, men flyttade hit från Gärdeskvarn där han var mjölnardräng.
Han gifte sig 1884 med
Anna Lovisa Andersdotter född i Ljunganäs Fröderyd, flyttade in från torpet Anderstorp
Deras barn:
Hanna Mathilda född 11.8.1885
Jenny Emilia född 15.8.1886

Familjen flyttade till Norra Sandsjö 25.2.1888

Som kvarnens ägare skrevs sedan Sven Persson i Västergård som gifte sig med Lönns änka.
och därefter
Samuel Alfred Johannesson i Slageryd Västergård

Kvarnen skrevs sedan som Västergård.

xxx

Ljunganäs Korpralsgård, Lägenheten Nyholm

Beläget i vägkorsningen vid åbron.

Hembygdsföreningens skylt nr 192.

Huset uppfördes 1885. En familj från Ljunganäs Södergård flyttade hit. Mannen var snickare.

Carl Johan Andersson född 6.2.1850 i Lannaskede.
Lena Johannesdotter Bredberg född 15.7.1855 i Ljunganäs
Barn:
Anders Johan Anton född 4.8.1879 i Bringetofta, emigrerade till Nord Amerika 1897. Arbetade där som chaufför för bl.a president Theodor Roosevelt.
Josef Robert född 7.6.1881 i Ljunganäs, till Nord Amerika 1899.
Anna Catharina född 28.5.1883, till Nord Amerika 1900.
Johanna Lydia född 20.12.1884, till Nord Amerika 1901, återvände 1921.
Maria Ruth född 28.11.1886, till Kristianstad 1910.
Johannes Oscar född 1.12.1888, till Nord Amerika 1906.
Ester Kristina född 9.3.1891, till Nord Amerika 1904.
Augusta Albertina född 9.9.1895, till Nord Amerika 1914.
Aron Carl 19.9.1897, övertog bostadshuset. Han gifte sig 1932 med den från Amerika återvändande Agnes Maria Charlotta Johansson. Hon var född i en av Västergårdarna varifrån hon utvandrade till Amerika 1922.

Aron Carl Karlsson född 19.9.1897 se ovan
Agnes Maria Charlotta Karlsson född 7.1.1903
Barn
Lawrence 24.3.1936 Bosatt i Landsbro
Birgitta 9.5. Bosatt i Sävsjö.

Familjen förvärvade en av Södergårdarna och flyttade dit i början av 1940-talet.

Huset finns kvar och är permanentbostad.

Vedervärdige Widergren

Av Lars-Åke Andersson

Rotandes i gamla handlingar hittade jag ett tidningsklipp från 1969 där förhållandet i olika socknar hundra år tidigare var beskrivna. Under Fröderyd framgick det att organisten hette Widergren och det var ett namn jag tidigare stött på i ett helt annat sammanhang. Jag ägnade under hösten en hel del tid åt att gå igen digitaliserade svenska dagstidningar socken för socken och under Hjärtlanda, den lilla socknen söder om Sävsjö, fanns Widergren omnämnd i flera långa artiklar.

Intressant, för att ta det hela från början: År 1836 den 28 november föddes Anders Magnus Ferdinand Widergren på torpet Björkbacken under Hjärtlanda klockaregård. Föräldrar var klockaren Johannes Widergren och hans maka Lena Lisa Magnusdotter. Båda ett par år över de tjugo. Under de närmaste åren flyttade de ett par gånger inom Hjärtlanda socken för att 1853 fortsätta till grannsocknen Stockaryd.

Enligt tidningsartiklar genomgick Anders M F Widergren Växjö seminarium och blev liksom fadern orgelnist eller organist samt klockare och blev så småningom även lärare och poststationsföreståndare. Allt nog, han kom så småningom till Fröderyd som organist men hade dessförinnan varit bosatt på olika håll. I Norra Sandsjö hittade jag honom i Lilla Lövhult där han har
titeln orgelnist och skollärarkandidat. Han var då gift med Lisa Christina Andreasdotter, född i Voxtorp socken utanför Värnamo 1841-05-30. De hade gift sig i slutet av oktober 1860 och fått en dotter Anna Christina Wilhelmina den 17 december samma år.

Här blev de lite besvärligt. I husförhörslängden för Stockaryd är angivet att Anders flyttade till Norra Sandsjö men i denna sockens inflyttningslängd anges han med hustru och dotter inflyttad från Voxtorp. Denna socken är väldigt sen med kyrkböcker. Det finns vare sig ministerialböcker eller husförhörslängder före 1870-talet. Hustrun avled sista november 1862 och i juli 1864 kommer Widergren med dotter till Fröderyd. De bosätter sig i Årset Norregård och han innehar organisttjänsten. Den 18 maj 1865 gifte han sig på nytt. Denna gång i Höreda socken i Södra Vedbo härad, hur hittade han en ny kvinna där? Ur Höreda vigselbok: Uttogs lysning av organisten och klockare ifrån Fröderyd och bondedottern Anna Sofia Wärn i Broarp. Inom parentes kan nämnas att i Broarp fanns ett större gästgiveri så det var kanske där de båda träffats. Äktenskapet begåvas inte med några barn. 1875 flyttar familjen till Färgaryd socken på gränsen mellan Småland och Halland. Först bosatte de sig i Bohult skolhus och året därpå flyttade till Lunnabo klockareboställe. Dottern flyttade, 24 år gammal, till Seglora socken i Älvsborgs län.

Här kommer nu det jag hittat i tidningsartiklar. De är från slutet av oktober 1883. Anledningen till skriverierna är att Anders Magnus Ferdinand Widergren avled den 18 oktober detta år. Flera av artiklarna ger en bild av hela hans liv: Som yngling gjorde W sig bemärkt genom åtskilliga mer eller mindre oförsynta pojkstreck. Arten röjdes redan i ungdomen. Flera dåliga sidor skulle han i framtiden utvisa. Vidare: I besittning af en mindre vanlig musikalisk begåvning skötte han denna befattning (organisttjänsten) till allmän belåtenhet. Det framhålles i artiklarna att han hade stora skulder som sockenborna hjälptes åt att betala och i gengäld ställde han upp och musicerade vid olika tillställningar. Vid tonerna av hans fiol kastade unga och gamla sina verktyg och skyndade att deltaga i en yster dans. Till slut tröttnade dock sockenborna på att hjälpa honom. Han blev instämd till tinget i ett kravmål där han av trilskhet undvek att svara och blev därför dömd att böta flera hundra kronor. Bötesbeloppet avtjänade han med 19 dagar på vatten och bröd. Han var starkt misstänkt för stöld av ett guldur, för brevöppning och poststöld på Årset poststation samt flera bedrägerier. Många andra ruskiga förhållanden orsakade att han i Fröderyd åtnjöt ringa förtroende. Familjen Widergren lämnade som nämnts ovan Fröderyd 1875. Att han efter detta flyttade känns helt naturligt. Det är dock mer märkligt att han lyckades i sin nya hemsocken få samma tjänst som Fröderyd och dessutom såväl skollärare som poststationsföreståndare, behövdes inga referenser i samband med ansökan om arbete gjordes? Det gick några år men i oktober 1883 anmäldes att det kommit ett assurerat brev till poststationen i Färgaryd. När det kom fram till adressaten fattades det dock pengar i brevet, detta föranledde postinspektören tillsammans med kronolänsmannen att göra utredning och besök. Widergren kände sig uppenbarligen jagad och för att undanröja bevis misstänktes det att han tänt på skolhuset, där han befann sig, när myndighetspersonerna sökte honom i hemmet. I den kommande undersökningen hittades såväl en dubbelpipig bössa som den döde Widergren, eller som det står i tidningen: ”De förbrända qwarlefworna af posttjufwen, mordbrännaren och sjelfmördaren”. Anders Magnus Ferdinand Widergren blev 46 år 10 månader och två dagar. I Färgaryds dödbok står noterat: Död 1883-10-18, skjutit sig själv. Nämnas kan att en bror till fru Widergren, Lars Peter Wärn, flyttade till Fröderyd året efter systern. Han blev till skillnad från svågern en aktad man och innehade en mängd uppdrag inom socknen. Han var bland annat fjärdingsman under några år.

Från trumslagare till kemtvättinrättning

av Lennart Ekström

Maria Catharina Nilsdotter (1804-1876), dotter till byggmästaren och mjölnaren Nils Hjertberg i Ramkvilla och bror till Anders Hjertberg (1807-1880), bonde i Puketorp, Bäckaby. Det är från denna släktgren berättelsen handlar om. Anders Hjertberg gift med Sara Jonasdotter (född 1817 i Kallsjö Fröderyd – död 1905 i Bäckaby). Familjen fick fem barn och av dessa emigrerade två till Amerika. Sara Stina Hjertberg, född 1841 i Puketorp Bäckaby – död 1901 i Price Wisconsin, USA. Sara Stina utvandrade 23 april 1880, i Amerika gift med Peter Johnson farmare i Price Wisconsin. Systern Karolina Hjertberg född 1849 i Puketorp Bäckaby och död 1834 i Price Wisconsin USA. Karolina fick en dotter före äktenskapet, Hulda (1871-1932). Dottern Hulda bodde hos sin mor fram till 1879, sedan som fosterbarn hos sin mormor Maria Catharina till dess hon själv 11 år gammal emigrerade. Karolina utvandrade 29/6 1879 till Nordamerika med destination Salina i Kansas dit kom hon den 3 oktober med järnvägsbolaget Santa Fe. Efter giftermål 1880 i Kansas med Davis Jones flyttade familjen senare till Ogema i Price County i Wisconsin. I Ogema kom hon att bli granne till sin dotter
Hulda och hennes familj.

Anna Maria Andersson Hjertberg Thron (1846-1933) dotter till Anders Hjertberg Anna Maria ingick 1871 äktenskap Karl Alfred Thron (1850-1885). Karl Alfred Thron var trumslagare vid Kalmar Regemente, först för nr 44 Tångamåla Östra häradskompani sedan nr 5 Tångamåla vid Vedbo kompani. Fredskommenderingar: Malmö 1867, läger i Skåne 1871, Karlsborg 1879, läger i Skåne 1884. Lön av Roten. Transporterad till Tåndemåla. 5 Myresjö Vedbo kompani 1869. Han tog över torpet efter sin far Karl Johan Thron (1813-1870) som också hade varit Trumslagare för Kalmar Regemente. Nu var det fred och soldaterna måste delta i fredskommendering: Arbete vid Göta kanal 1828, 1830, 1832. I Stockholm på Ladugårdsgärden 1836 i 1 1/3 mån. Skåne i 4 mån 1848 2/5 – 1/9 träta mellan Danmark och Preussen även Oskar I var där. Gotland 1854 bevakning Krim-kriget. Befästningsarbete i Karlskrona skärgård 1857 även samma år Gotland. Läger i Skåne 1860. Fick avsked 1869 men orden ”Anmälan till underhåll genast, tjänt utmärkt väl!” Fick avsked av ålderdomssvaghet 57 år gammal. Hans farfar Magnus Abrahamsson Thron (1782-1838) var indelt soldat för Kalmar Regemente. Magnus Abrahamsson Thron kom att delta i krigen mot Napoleon i Tyskland 1813 och direkt hemkommen därifrån vidare till Norge. Sista skottet i denna strid skedde vid Rakkestads kyrka i Östfold den 6 augusti 1814. Som indelt soldat gällde också fredskommenderingar och han deltog i arbetet på Göta Kanal 1815 och 1816 samt Gränsö kanal 1820. Det var vid arbete på Göta kanal som han skadade sitt högra öga. Deltog ändå vid läger i både Norge och Skåne 1819 resp. 1824. Fick avsked som soldat 1826 med orden ”Får avsked för blindhet på ena ögat, med anmälan till underhåll”.

Barnbarnet Karl Alfred Thron blev antagen 1863-10-28. Han deltog också i fredskommenderingar: Malmö 1867, läger i Skåne 1871, Karlsborg 1879, läger i Skåne 1884. Lön av Roten. Transporterad till Tåndemåla. 5 Myresjö Vedbo kompani 1869. I äktenskap med Anna Maria Hjertberg från Bäckaby
(bilden ovan) socken såg sex barn dagens ljus i soldattorpet Täppkull i Tandamåla i Myresjö av dessa emigrerade tre av barnen. Hulda Carolina Thron f.1872 reste med destination New York, Utresa från Malmö 8 juni 1872. Ogift, död 7 juni 1939 i Oak Park, Cook, Illinois. Ida Lovisa Thron, sömmerska, f.1876 gift 1916 med Knut Olson. Vid ankomsten till Amerika uppger hon att hon ska besöka sin syster Hulda i Chicago. Död i Hennepin Minnesota 1945.

År 1885 föddes yngsta barnet, Anders Johan Alfred Thron (1885-död 1953 i Los Angeles). Född på trumslagartorpet Täppkull i Tandemåla i Myresjö. År 1898 är han antecknad som före detta trumslagaren Anders Johan Alfred fick nådigt tillstånd att utflytta till Amerika 2 febr. 1906 (Attest 451 21/2). Utresa från Göteborg den 20/4 1906 med fartyget Calypso och med destination Chicago. Gift 31 juli 1911 i South Dakota med Nellie Nelson. Dottern Gladys född den 11 mars 1912. Alfred mönstrade för Första Världskriget 1918, familjen bodde då i Centerville, Turner, South Dakota. Centerville, mindre tätort som 1890 hade 723 invånare. 2016 ungefär samma nivå då folkmängden nådde 879 personer, befolkning nästa
bara vita.

Kemtvättinrättning

Den 19 november 1934. Inträffade en explosion i en tork till en kemtvättinrättning till Alfred Throns Tailor shop i Centerville, det förstörde helt byggnaden, och så förstördes ett antal artiklar av kläder som var på torkning efter rengöring. Bensinångor från plagg som hänger i ett plåtskåp orsakade explosionen. Tryckvågen vred torkskåpet till ett vrak och byggnadens tak skickades högt upp i luften och väggarna blåstes ut i alla riktningar. Mr Thron hade lämnat byggnaden bara tre minuter före
explosionen och om han hade varit där skulle han utan tvekan blivit dödad. Explosionen hördes på ett betydande avstånd. (Harwarden Independent torsdag 29 november Harwarden Iowa).

Familjen flyttade strax efter 1935 till Kalifornien, bodde 1940 i Pasadena Judical, Los Angeles County, Lincoln Avenue nr 2114/331 där hyrde han ett hus. Var verksam som skräddare och ägare till egen Cleaningshop.

Alfred Thron blev Amerikansk medborgare 1914. Val i Amerika är inte bara val till president utan även Guvernörsval och andra lokala val. För att få rösta måste man registrera sig (i dag hos valmyndigheten), man kan registrera sig för ett visst parti. Som medborgare registrerade sig Alfred
Thron för valen 1946, 1948, 1950 och 1954 vid samtliga tillfällen för det demokratiska partiet. Hans hustru Nellie däremot registrerad sig för det republikanska partiet. Vid röstningen 1948 finns inte hustrun Nellie med (död 12 november 1946) utan han är här med hustrun Mrs Lena Thron. Lena
Thron (1879-1950) Index to Register of Votes California. Dottern i första äktenskapet Gladys Thron Morgan (1912 – 10/3 1996) var Kapten vid US Armé under Andra Världskriget. Hon är begravd på veterankyrkogården National Memorial Cemetery of Arizona, Phoenix, Maricopa County.

Källor:

GMR Kalmar Regemente Östra Härads kompani och Vedbo kompani
Smålands Soldatregister (Eksjö)
Find A Grave
Family Tree Ancestry
New York Passagerarlistor 1820-1957
Passagerarlistor Göteborg och Malmö
US Folkräkning Census 1900, 1910, 1920, 1930, 1940