Familjen Hjertberg, Fröset Södergård Fröderyd

av Lars-Åke Andersson

August Hjertberg flyttade till Fröset Södergård i mitten av 1860-talet. Han föddes i Höreda Ramkvilla 24.11.1842. Flytten till Fröset föranleddes av giftermål med hemmadottern Anna Sofia Johannesdotter, född 1.3.1844.

I samband med giftermålet övertog de hustruns föräldragård och kom att bo kvar där livet ut. Mellan åren 1868 och 1884 fick makarna sju barn; Mathilda Lovisa, Amanda Christina, Anna Maria Cecilia, Johannes Emil, Johan Oscar Emil, Josef Algot och Ellen Emelia. De kom inte på något sätt bli lika bo- och rotfasta som föräldrarna.

Mathilda Lovisa född 16.1868

Flyttade till Stötarp i Adelöv socken 1894 och gifte sig med  den jämngamle Johan Albert Andersson.

Hur? Kan man fråga sig knöts kontakten, som ledde till äktenskap, mellan dessa  två. Enligt tillgängliga källor hade ingen av dem haft pig- eller drängtjänst någonstans. Så den knytning kan uteslutas. Båda var skrivna hos föräldrarna fram till dagen för bröllopet. Någon marknad någonstans mellan de båda socknarna ?? Det är minst tio mil mellan Fröderyd  och Adelöv.

Bröloppet stod den 12 maj 1894. De började sedan sitt gemensamma liv som arrendatorer av hans föräldragård för att därefter flytta till Gränna och var där bosatta på ett par olika platser, bland annat som arrendatorer av gården Berget

Mathilda Lovisa avled28.2.1943
Johan Albert avled 22.5.1955

Under åren  de hade tillsammans fick de sju barn:

 1. Josef Albert Martin          3.3.1895 född i Adelöv, död 21.4.1975
 2. Carl Artur Gideon            18.2.1897 född i Gränna, ingen dödsuppgift
 3. Martha Linnea               22.12.1898, gift Johansson, död 22.2.1995
 4. Arvid Vilhelm                   24.7.1901, tog namnet Stadsberg, död 19.2.1988
 5. Anton Henry                   29.12.1902, kallades sig Hjertberg, död 3.12.1984
 6. Edvin Filip Vallentin      23.3.1904, ingen dödsuppgift
 7. Anna Mathilda Ingeborg  15.5.1906, gift Jansson, död 2.3.1998

Amanda Christina född 26.1.1870

Flyttade 1889 till Gudmundsås i Bäckaby och gifte sig med Johan Alfred Karlsson född 2.5.1866. Där föddes deras tre barn innan de 1916 flyttade till Myresjö Norregård och lägenheten Fridhem. Karlsson var trävaruhandlare. Deras barn:

 1. Carl Gustav Emanuel 10.5.1890, tog namnet Bojner. Flyttade till Göteborg 1915,gift med Anna Viktoria född Larsson 10.4.1899 i Visnum. Bosatta i Karlstad dit de flyttade från Örgryte. Han var ingenjör vid en mekanisk verkstad. Barn: Alf Gösta f. 2.1.1922 och Gerd Anna Linnea f. 13.3.1925
 2. Anna Linnea Gertrud 22.6.1892, tog namnet Bojner, sjuksköterska.Flyttade 1918 till Kungliga artilleriförsamlingen i Jönköping.Bodde 1924 i Vaxholm, 1929, Matteus församling Stockholm, 1930 i Myresjö.Död ogift i Brännkyrka, Stockholm 3.5.1967
 3. Ruth Amanda Elisabeth 21.12.1893. Flyttade 1920 till Linköpings domkyrkoförsamling och därifrån 1930 till Oskars församling i Stockholm. Gift Cederqvist. Änka 6.11.1959. Död 7.1.1979.

Anna Maria Cecilia född 28.8.1842

Var småskolelärarinna. Flyttade till Tofteryd 1894 och därifrån nästa år till Furuby och ytterligare ett år senare till Askersund. Bosatt först i skolhuset i Skirbråten och därefter i Edö skola. Kom tillbaka till föräldrahemmet 1901. Står sedan inte som utflyttad men väl som gift i Sangor India med missionären Emerik Otta Andersson född 20.9.1875 i Gärdslösa (Öland).

Från Fröderyd vigselbok:

Bådas skriftliga anhållan om lysning.
Bådas hinderslöshet styrkt med telegram från pastor Lindqvist i Sangor.
Han styrkt sin hinderslöshet genom betyg daterat Gärdslösa församling i Kalmar län den 9.8.1910.
Hon styrkt sin hinderslöshet genom borgensförbindelse.
Inget släktskap och inga andra veterliga hinder.
Vigda av K A Ivar i Sangor India.
Attest hit den 30.11.1910.
Vigseln förrättad i Missionskyrkan i Sangor India

Makarna verkade i Indien som Zenanamissionären (arbetade för Missionssällskapets kvinnoarbete). De fick två barn under åren i Indien och de folkbokfördes i Fröderyd. Från Fröderyd Födelse- och Dopbok:

Anna Margareta född 23.9.1911 i Bagthari Kurai CP India. Döpt i Bagthari av Pastor A Jakobsson

Lisa Ingeborg född 2.11.1912 Khurai Sagor CP India. Döpt i Sagor av J N Nilén

1915 står modern och barnen som utflyttade från Fröset Södergård till Bagthari Khurai Indien.

1921 flyttar familjen till Bo församling och kommer då från Indien. Året därpå reser makarna åter till Indien men det verkar som om barnen stannade kvar i Sverige hos en moster som flyttat till samma församling.

De flyttade senare till Bromma med mostern och från 1928 i Lindängen Tystberga. 1940 är familjen åter samlad o ch bosatta i Hemtuna Södertälje landsförsamling.

 Barnen:

 1. Anna Margareta 23.9.1911. Inga uppgifter om henne hittade.
 2. Lisa Ingeborg 2.11.1912. Folkskolelärarinna i Halla socken, gift 26.11 1938 med Erik Gunnar Dahlqvist född 28.12.1908, död 25.10.1983 i Västertälje. De fick tre barn: Anna Margareta Cecilia 1941, Hanna Gunilla och Birgitta och Rut Kerstin Ingela 1942 (tvillingar).
  1950 bodde familjen i Ramundeboda och 1954 i Södertälje.
  Lisa Ingeborg avled 11.2.1993 och var då skriven i Gärdslösa.

Johannes Emil född 19.6.1874, död 26.10.1874

Johan Oskar Emil född 31.5.1878

Flyttade till Garnisionsförsamlingen i Göteborg 1896. Återflyttad till Fröset 1899 och har titeln f.d. 2:e konstapel.
Flyttade till Länghem 1900 och åter till Fröset 1902.
Emigrerade till Nord Amerika 1903
Inflyttad till Fröset från Kanada 1913 och övertog då föräldragården.
Fick två döttrar; från Fröderyd Församlingsbok:
fader enligt erkännande till Gertrud Birgitta född i Matteus församling Stockholm 21.7.1922. Moder Althea Larsson.
och
Anna Britt Elisabeth Hjertberg
Föräldrar Johan Oskar Emil Hjertberg här ovan enligt lagstadgad erkännande inför barna- vårdsnämnd samt Hanna Alfrida Elise Petersson.
Hanna Elfrida Elise Petersson född 5.3.1886 i Ramkvilla, flyttade till Hjertberg 1926. Dottern föddes i Sofia Jönköping 12.2.1929.
Johan Oskar Emil avled 16.2.1941
Hanna Elfrida Elisabeth avled 17.4.1965

Josef Algot född 22.12.1881

”Inskriven vid Helsingborgs Sjömanshus”. Emigrerade till Nord Amerika 1903.

Ellen Emilia född 26.2.1884

Lärarinna. Flyttade till Örkened 1908 och var kvar där till 1911 då hon flyttade åter till Fröset. Flyttade till Bromma 1923. Systern Anna Maria Cecilias barn bodde hos henne medan föräldrarna var i Indien. Död ogift i Södertälje 4.2.1961.

Fröderyds och Bäckabys vigselböcker

av Thomas Lindgren

Jag har gjort sökbara register för Fröderyds och Bäckabys vigselböcker och som omfattar åren 1688-1800. De finns tillgängliga här:

Bäckaby vb register  1688-1800
Fröderyd vb register  1688-1800

Det första vigda paret i Fröderyds ministerialböcker är Karl Håkansson i Årset och Sara Svensdotter från Broby i grannsocknen Lannaskede. Huvudregeln var att de unga tu vigdes i brudens hemsocken och därför upptogs i dess vigselbok. Men det fanns undantag och detta var ett av dem.

Under perioden 1688-1850 vigdes sammanlagt 1078 par. I 48 fall kom bruden från en annan socken eller lite drygt 4% av fallen.

Dnca Trinit
Carl Håkonsson i Åresiö.
Sara Swänsdotter i Landaskede Sochn och Broby.

Deras vigselnotis inleds med ”Dnca Trinit” vilket är en förkortning av den latinets ”Dominica Trinitatis” och betyder Söndag Heliga Trefaldighet (Heliga Trefaldighetssöndagen). Namnen på fler söndagars latinska namn hittar du här och som kan vara bra att ha om man vill veta vad de heter på svenska.

Karl och Sara är anfäder till mig – och säkerligen till många andra som har släkt i Fröderyd. Karl föddes i Årset Storgård 1658 och var son till bonden Håkan Persson och Kerstin Jönsdotter. Han var – såvitt jag vet – deras tredje barn i en barnaskara om nio barn. Karl var 30 år gammal då han gifte sig med den tio år yngre Sara från Broby. De fick tillsammans åtta barn varav fyra uppnådde vuxen ålder. Min gren fortsätter genom dottern Kerstin som gifte sig till Hökhult Andersgård i samma socken. Karl och Sara blev inte så gamla utan båda avled på 1720-talet.

Hur långa kunde de längsta äktenskapen egentligen bli förr i tiden? Jag har undersökt detta genom att använda Fröderyd dödbok under 1700-talet. Det innebär att de äldsta ingångna äktenskapen går tillbaka till mitten av 1600-talet. De äldsta uppgifterna är förstås otillförlitliga, men det längsta påstådda äktenskapet som jag funnit i Fröderyds dödbok är det mellan Håkan Persson och Elin Nilsdotter i Äsprilla. Då Håkan avled 1711 anges han vara hela 102 år gammal och ha varit gift i 70 år! Förflyttar vi oss lite längre fram i tiden blir uppgifterna säkrare eftersom vi kan kontrollera vigselåret. Makarna Bengt och Elisabet i Hultatorps Östergård, som efter 47 års äktenskap, dog med tre dagars mellanrum och begravdes samma dag söndagen den 29 juli 1764. Mer om långa äktenskap finns att läsa här: Långvariga äktenskap på 1600- och 1700-talet.

Kvinnorna kom ju i regel från hemsocknen, men varifrån kom makarna? Hur vanligt var det egentligen att båda två kom från samma församling? Och de som kom utifrån, varifrån kom de? Om detta har jag tittat närmare på genom att studera Bäckabys och Fröderyds vigselböcker: Varifrån tog kvinnorna sina makar?

Sedan finns det en del kuriosa som dyker upp i materialet. Till exempel att tre personer Palm från Huluboda gifter sig tre söndagar i rad nämligen den 16e, 23e och 30 november 1777. Det var änkan Anna Maria Palm (född Kallström) och hennes två barn, Maria Kristina Palm och Karl Gustaf Palm.

En annan smålustig omständighet är när kyrkoherden i slutet av år 1798 inte lyckades avstyra trolovning och giftermål mellan två utfattiga människor. Han noterade i vigselboken: ”Den 5 October blefwo fattighjonen Enklingen Johannes Magnusson i Norrskogs Boställe, Beckaby Sochn, och Soldat Enkan Ingjerd Johansdotter i Fröderyds fattigstuga trolofwade, sedan de icke kunde öfwertalas at afstå med äcktenskaps ingående med hwarandera. De wigdes den 2 November.” Källa: Fröderyd C:3 (1754-1801) Bild 138 / sid 269.

Thomas Lindgren, juni 2019