Esping

Fröderydsbygdens Forskarvänner

Esping

Många, såväl Fröderydsbor som medlemmar i Fröderydbygdens Forskarvänner, är ättlingar till Per Jonsson Esping som levde i socknen i mitten av 1600-talet. I föreningen har upprättats en stamtavla med Esping som rot.

 

Per Jonsson Esping bör vara född under 1600-talets andra decennium.

1636 - Nämnd som brukare av Västerkvarn, Fröderyd.

1653 - Finns han i mönsterrulla över Jönköpings regemente.

1655-1660 - Nämnd i kyrkoräkenskaperna, bosatt i Västerkvarn.

1661 - Sergeant vid regementet.

1665 - Vittne vid Västra Härads ting.

1666 - Fänrik vid regementet. I bråk med länsmannen i Östbo angående uttagning av häster.

1667-1670 - Finns i Västra Härads Dombok om arvstvister.

1671 - Uppgörelse om gränsen mellan Esprilla i Fröderyd socken och Trishult i Lannaskede socken. Esping företräder Esprilla.

1672 - Ägotvist om Fröset Västergård, Fröderyd.

1677 - Tillhörde Gustav Adolf Horns regemente (Jönköpings). Var i Pommern.

1678 - De svenska styrkorna i Pommern kapitulerar i Stettin (Esping var bland dem).

Död senast 1680 då hustrun nämns som Salige Espings änka.

 

Gift omkring 1650 med Anna Jönsdotter (född omkring 1630 i Kallsjö, Fröderyd).

 

Makarna fick tre kända barn.

Margareta Persdotter, födelsedag okänd. Fick häradsbevis för resa uppåt landet. Vidare öden okända.

 

Daniel Persson Esping, född 1651, militär liksom fadern. Bosatt i Slottet, Fröset, Fröderyd. Gift med Elisabeth Svensdotter. De fick sju barn av vilka fyra troligen dog som barn.

 

Lisbeth Persdotter, född 165(4), gift med Sven Hansson, Årset Fröderyd. Bosatta i Årset. De fick nio kända barn.

 

Daniels och Lisbeths ättlingar finns i dag spridda över världen.

Se vidare www.grisabanan.se/Esping

 

 

Fröderyd C:2 1710-1753

1728. Dom. Septuagesima begrofs Daniel Esping föd 1651, fadren Cornet Per Jonsson i Wästerqvarn modren Anna folgt sin fader i gl Tyska kriget blef fången under Brandeburg där tient, samt Lüneburg Bisp. af Münster och Dannemark "sen fadern blef skiuten .... ... ... gifte sig med gl Leutnant Sven Götesons doter i Skepperstad Lisbet, cum qva 7 barn 6 söner o 1 dotter af hvilka 2 söner 1 dtr lefver. Dödde d. 10 febr. hos sin son soldaten Johan i Slottet begrafven på Frösiö Wästragårds grifteplats. Aetas 77 åhr

 

© 2015 Fröderydsbygdens Forskarvänner. Alla rättigheter reserverade

© 2015 Fröderydsbygdens Forskarvänner. Alla rättigheter reserverade.