Verksamhetsberättelse

Fröderydsbygdens Forskarvänner

Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen för Fröderydsbygdens Forskarvänner avger här verksamhetsberättelse för 2014.

 

Styrelsen har bestått av Margareta Edqvist, Nässjö, ordförande, Marie Danvall, Landsbro, sekreterare, Lars-Åke Andersson, Landsbro, kassör och Per Frödholm, Asarum, redaktör.

 

Medlemsantalet var vid årets slut 57, vilket är en ökning med 3.

 

I kassan fanns vid 2014 års utgång 6 379:03. Vilket innebär ett överskott med kronor 1 063. Ungefär hälften av överskottet är gåvor. Det finns ingen ambition att samla pengar varför det finns utrymme för en större förbrukning under kommande verksamhetsår.

 

Åsmötet hölls i samband med årsträffen i Årser Bygdegård den 11 maj. 15 medlemmar samt några ytterligare personer deltog. Utflykt gjordes till Fröset där Hille kvarn och Soldattorpet Hjulås besöktes. Vid träffen medverkade representanter för föreningen Smålands Husarer som presenterade sitt register över småländska ryttare.

 

Under året har medlemamrna fått ett nummer av medlemstidningen Rötter & Frön samt ett så kallat Sensommarbrev.

 

Styrelsen tackar alla medlemmar för förtroendet att få leda föreningen och har förhoppningar om engagemang för kommande verksamhetsår.

 

Landsbro i februari 2015

Margareta Edqvist

Marie Danvall

Lars-Åke Andersson

Per Frödholm

 

 

© 2015 Fröderydsbygdens Forskarvänner. Alla rättigheter reserverade

© 2015 Fröderydsbygdens Forskarvänner. Alla rättigheter reserverade.