Browsed by
Månad: april 2021

Fröderyds Sockenstämmoprotokoll 1800-1847

Fröderyds Sockenstämmoprotokoll 1800-1847

Nedan följer valda utdrag av Fröderyds sockenstämmoprotokoll 1800-1847, det vill säga volymen Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847). Sockenstämman uppkom sannolikt samtidigt med bildandet av de första socknarna. De tidiga sockenstämmorna fattade beslut om underhållet av kyrkan och förvaltningen av dess tillgångar. Vid Uppsala möte 1593 restes krav på skärpt tillsyn över församlingslivet. Detta blev början för sockenrättsskipningen, som sedan utvecklades under 1600-talet, bland annat genom införandet av sexmän. Genom riksdagsbeslut fastslogs att befolkningen skulle vara med och döma syndarna. I 1650 års…

Läs mer Läs mer

Fröderyds Sockenstämmoprotokoll 1848-1862

Fröderyds Sockenstämmoprotokoll 1848-1862

Nedan följer valda utdrag av Fröderyds sockenstämmoprotokoll 1848-1862, det vill säga volymen Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862). Alla stämmor är upptagna, men alla innehåller inte utdrag. Sockenstämman uppkom sannolikt samtidigt med bildandet av de första socknarna. De tidiga sockenstämmorna fattade beslut om underhållet av kyrkan och förvaltningen av dess tillgångar. Vid Uppsala möte 1593 restes krav på skärpt tillsyn över församlingslivet. Detta blev början för sockenrättsskipningen, som sedan utvecklades under 1600-talet, bland annat genom införandet av sexmän. Genom riksdagsbeslut fastslogs att befolkningen…

Läs mer Läs mer

Fröderyds Kyrkostämmoprotokoll 1863-1897

Fröderyds Kyrkostämmoprotokoll 1863-1897

Nedan följer valda utdrag av Fröderyds sockenstämmoprotokoll 1863-1897. Alla stämmor är inte upptagna. Några protokoll inkluderar även skolfrågor. Från den 1 januari 1863 delades det lokala ansvaret mellan den nyinstiftade Borgerliga kommunen och kyrkan. På kyrkans lott låg dock fortfarande ansvaret för skolan kvar. I Kyrkorådet och Skolrådet ingick samma personer med Kyrkoherden som ordförande.   Protokoll hållit vid Allmän Kyrkostämma med Fröderyd församling d 1 Februari 1863 Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 109 Protokoll hållit vid Allmän Valborgsmässo…

Läs mer Läs mer