Tre generationer Esping

Tre generationer Esping

I Fröderyd socken levde under en period av etthundra år tre generationer soldater Esping. Deras levnad omfattar perioden från mitten av 1600-talet till mitten av 1700-talet. Den förste hette Per Esping och han dyker upp i källmaterialet i 1653 års mönsterrulla för Kungliga Jönköpings infanteriregemente. Han är skriven som gemen soldat för Äsprilla by i Fröderyd socken. Därav soldatnamnet Esping. Hans levnad sammanfaller med Sveriges uppstigande till en av Europas stormakter. Berättelsen om Per är också en berättelse om hur…

Läs mer Läs mer

Fröderyd Sockenstuga

Fröderyd Sockenstuga

av Lars-Åke Andersson Sockenstugan i Fröderyd låg troligen på den plats som skolan uppfördes på 1850-talet. Förutom samlingslokal för kyrkostämmor och andra nödvändiga sammankomster fanns i byggnaden en lägenhet. Under senare hälften av 1700-talet bodde Klockaren Johan Förberg med familj i Sockenstugan. Den bestod förutom han själv av hustrun Maja Johansdotter samt barnen  Jonas född 1761, i Majas första äktenskap, Annika född 1764, Johan född 1767 och Sara född 1771. Johan Förberg föddes 23 september 1726 och hustrun 29 december…

Läs mer Läs mer

Per Jonsson Esping

Per Jonsson Esping

Vi är nu fler än 1.800 kända levande ättlingar till Per Jonsson Esping och hans hustru Anna Jönsdotter som levde i Fröderyd socken i mitten av 1600-talet. De hade tre barn som uppnådde vuxen ålder, Daniel, Elisabet och Margareta. Margareta lämnade hembygden och vi vet inte så mycket mer om henne annat än det bördsbevis hon fick på Västra härads ting 1693. Daniel och Elisabet däremot stannade kvar om om dem vet vi desto mer och det är från dessa…

Läs mer Läs mer

Fälläng – ett torp med gamla anor

Fälläng – ett torp med gamla anor

av Lars-Åke Andersson Torpet Fälläng eller Fällängen som låg på Fröset Södergårds utmarker, alldeles vid sidan om nuvarande vägen mellan Nackeström och Näs, båda i Fröderyd socken, har gamla anor. Gränsen mellan Fröderyds och Skepperstads socknar har genom åren ändrats vid flera tillfällen och Fälläng har legat i båda socknarna. De första kända invånarna fanns här redan i början av 1700-talet och torpet var bebott till 1914. Fälläng var under 1700- och 1800-talet Soldattorp för Fröset Södergård och hade nummer…

Läs mer Läs mer

Folkskolläraren Johan Fröderberg

Folkskolläraren Johan Fröderberg

Det här levnadsbeskrivningen handlar om Johan Fröderberg (1817-1896) i Fröderyd socken. Han var folkskollärare här mellan åren 1845-1879. År 1842 lagstiftades i Sverige om folkskolan som blev den obligatoriska primärskolan. Reformen tog många år att genomföra fullt ut i hela landet, men Fröderyd synes ha varit tidigt ute. Mig veterligen var Johan Fröderberg den första folkskolläraren i Fröderyd. Dessförinnan fanns några år en ”skolmäster” som bodde i Årset. Författaren till denna lilla berättelse är Emanuel Johannesson (1879-1960), dotterson till Johan Fröderberg….

Läs mer Läs mer

Bönderna i 1630-talets Bäckaby, Fröderyd & Ramkvilla

Bönderna i 1630-talets Bäckaby, Fröderyd & Ramkvilla

För Fröderyds pastorat med tillhörande socknar Bäckaby och Ramkvilla finns två boskapslängder från 1632 och 1635. Dessa är extra intressanta i jämförelse med till exempel samtida jordeböcker och mantalslängder eftersom de ger en detaljerad inblick i gårdarnas bäraktighet och djurhållning. I inlägget nedan analyserar jag dessa boskapslängder och jämför socknarnas och byarnas storlek. Hur såg djurbesättningarna ut och fanns det någon storbonde framför någon annan?   Bönderna i 1630-talets Bäckaby, Fröderyd & Ramkvilla: https://minaanor.com/blog/2021/10/07/bonderna-i-1630-talets-backaby-froderyd-ramkvilla/   Thomas Lindgren  

Årsmötet 2021

Årsmötet 2021

Vi har bestämt att ha Fröderydsträffen söndagen den 22 augusti med de vanliga tiderna 10 – 15. Tyvärr var Årset Bygdegård inte var ledig och Svenska kyrkan inte hyr ut församlingshemmet Lina Sandellgården, så därför blir det i Café Logen i Äsprilla. Det är en ombyggd ladugård som det är Café under vissa helger nu i sommar. Lite primitivt men det får vara så denna gång. Hon som har hand cafét har lovat att hjälpa till med kaffe och mat….

Läs mer Läs mer

Fröderyds Sockenstämmoprotokoll 1800-1847

Fröderyds Sockenstämmoprotokoll 1800-1847

Nedan följer valda utdrag av Fröderyds sockenstämmoprotokoll 1800-1847, det vill säga volymen Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847). Sockenstämman uppkom sannolikt samtidigt med bildandet av de första socknarna. De tidiga sockenstämmorna fattade beslut om underhållet av kyrkan och förvaltningen av dess tillgångar. Vid Uppsala möte 1593 restes krav på skärpt tillsyn över församlingslivet. Detta blev början för sockenrättsskipningen, som sedan utvecklades under 1600-talet, bland annat genom införandet av sexmän. Genom riksdagsbeslut fastslogs att befolkningen skulle vara med och döma syndarna. I 1650 års…

Läs mer Läs mer

Fröderyds Sockenstämmoprotokoll 1848-1862

Fröderyds Sockenstämmoprotokoll 1848-1862

Nedan följer valda utdrag av Fröderyds sockenstämmoprotokoll 1848-1862, det vill säga volymen Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862). Alla stämmor är upptagna, men alla innehåller inte utdrag. Sockenstämman uppkom sannolikt samtidigt med bildandet av de första socknarna. De tidiga sockenstämmorna fattade beslut om underhållet av kyrkan och förvaltningen av dess tillgångar. Vid Uppsala möte 1593 restes krav på skärpt tillsyn över församlingslivet. Detta blev början för sockenrättsskipningen, som sedan utvecklades under 1600-talet, bland annat genom införandet av sexmän. Genom riksdagsbeslut fastslogs att befolkningen…

Läs mer Läs mer

Fröderyds Kyrkostämmoprotokoll 1863-1897

Fröderyds Kyrkostämmoprotokoll 1863-1897

Nedan följer valda utdrag av Fröderyds sockenstämmoprotokoll 1863-1897. Alla stämmor är inte upptagna. Några protokoll inkluderar även skolfrågor. Från den 1 januari 1863 delades det lokala ansvaret mellan den nyinstiftade Borgerliga kommunen och kyrkan. På kyrkans lott låg dock fortfarande ansvaret för skolan kvar. I Kyrkorådet och Skolrådet ingick samma personer med Kyrkoherden som ordförande.   Protokoll hållit vid Allmän Kyrkostämma med Fröderyd församling d 1 Februari 1863 Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 109 Protokoll hållit vid Allmän Valborgsmässo…

Läs mer Läs mer