Folkskolläraren Johan Fröderberg

Folkskolläraren Johan Fröderberg

Det här levnadsbeskrivningen handlar om Johan Fröderberg (1817-1896) i Fröderyd socken. Han var folkskollärare här mellan åren 1845-1879. År 1842 lagstiftades i Sverige om folkskolan som blev den obligatoriska primärskolan. Reformen tog många år att genomföra fullt ut i hela landet, men Fröderyd synes ha varit tidigt ute. Mig veterligen var Johan Fröderberg den första folkskolläraren i Fröderyd. Dessförinnan fanns några år en ”skolmäster” som bodde i Årset. Författaren till denna lilla berättelse är Emanuel Johannesson (1879-1960), dotterson till Johan Fröderberg….

Läs mer Läs mer

Bönderna i 1630-talets Bäckaby, Fröderyd & Ramkvilla

Bönderna i 1630-talets Bäckaby, Fröderyd & Ramkvilla

För Fröderyds pastorat med tillhörande socknar Bäckaby och Ramkvilla finns två boskapslängder från 1632 och 1635. Dessa är extra intressanta i jämförelse med till exempel samtida jordeböcker och mantalslängder eftersom de ger en detaljerad inblick i gårdarnas bäraktighet och djurhållning. I inlägget nedan analyserar jag dessa boskapslängder och jämför socknarnas och byarnas storlek. Hur såg djurbesättningarna ut och fanns det någon storbonde framför någon annan?   Bönderna i 1630-talets Bäckaby, Fröderyd & Ramkvilla: https://minaanor.com/blog/2021/10/07/bonderna-i-1630-talets-backaby-froderyd-ramkvilla/   Thomas Lindgren  

Årsmötet 2021

Årsmötet 2021

Vi har bestämt att ha Fröderydsträffen söndagen den 22 augusti med de vanliga tiderna 10 – 15. Tyvärr var Årset Bygdegård inte var ledig och Svenska kyrkan inte hyr ut församlingshemmet Lina Sandellgården, så därför blir det i Café Logen i Äsprilla. Det är en ombyggd ladugård som det är Café under vissa helger nu i sommar. Lite primitivt men det får vara så denna gång. Hon som har hand cafét har lovat att hjälpa till med kaffe och mat….

Läs mer Läs mer

Fröderyds Sockenstämmoprotokoll 1800-1847

Fröderyds Sockenstämmoprotokoll 1800-1847

Nedan följer valda utdrag av Fröderyds sockenstämmoprotokoll 1800-1847, det vill säga volymen Fröderyd (F) KI:2 (1800-1847). Sockenstämman uppkom sannolikt samtidigt med bildandet av de första socknarna. De tidiga sockenstämmorna fattade beslut om underhållet av kyrkan och förvaltningen av dess tillgångar. Vid Uppsala möte 1593 restes krav på skärpt tillsyn över församlingslivet. Detta blev början för sockenrättsskipningen, som sedan utvecklades under 1600-talet, bland annat genom införandet av sexmän. Genom riksdagsbeslut fastslogs att befolkningen skulle vara med och döma syndarna. I 1650 års…

Läs mer Läs mer

Fröderyds Sockenstämmoprotokoll 1848-1862

Fröderyds Sockenstämmoprotokoll 1848-1862

Nedan följer valda utdrag av Fröderyds sockenstämmoprotokoll 1848-1862, det vill säga volymen Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862). Alla stämmor är upptagna, men alla innehåller inte utdrag. Sockenstämman uppkom sannolikt samtidigt med bildandet av de första socknarna. De tidiga sockenstämmorna fattade beslut om underhållet av kyrkan och förvaltningen av dess tillgångar. Vid Uppsala möte 1593 restes krav på skärpt tillsyn över församlingslivet. Detta blev början för sockenrättsskipningen, som sedan utvecklades under 1600-talet, bland annat genom införandet av sexmän. Genom riksdagsbeslut fastslogs att befolkningen…

Läs mer Läs mer

Fröderyds Kyrkostämmoprotokoll 1863-1897

Fröderyds Kyrkostämmoprotokoll 1863-1897

Nedan följer valda utdrag av Fröderyds sockenstämmoprotokoll 1863-1897. Alla stämmor är inte upptagna. Några protokoll inkluderar även skolfrågor. Från den 1 januari 1863 delades det lokala ansvaret mellan den nyinstiftade Borgerliga kommunen och kyrkan. På kyrkans lott låg dock fortfarande ansvaret för skolan kvar. I Kyrkorådet och Skolrådet ingick samma personer med Kyrkoherden som ordförande.   Protokoll hållit vid Allmän Kyrkostämma med Fröderyd församling d 1 Februari 1863 Källa: Fröderyd (F) KI:3 (1848-1862) sid 109 Protokoll hållit vid Allmän Valborgsmässo…

Läs mer Läs mer

Gruvstigaren Högström vid Fredriksbergs gruvor i Fröderyd

Gruvstigaren Högström vid Fredriksbergs gruvor i Fröderyd

av Lars-Åke Andersson Sven Carlsson Högströms titel var Gruvstigare, på den tiden det begav sig stavades gruva med f i stället för v. Sven Carlsson arbetade vid gruvorna i Fredriksberg i slutet av 1700-talet. Gruvdriften vid Fredriksbergsfältet var då inne i en av sina glansperioder och mycket folk var anställda. Gruvstigaren var den som hade den dagliga tillsynen över själva arbetet i gruvan. Han var alltså arbetsledare. Till sin hjälp hade gruvstigare ett att antal gruvdrängar. Det ovanliga med Sven Högström…

Läs mer Läs mer

En Fröderydsprofil – Klockaren Sven Johansson

En Fröderydsprofil – Klockaren Sven Johansson

av Lars-Åke Andersson Sven Johansson föddes i Kallsjö 21 augusti 1804 som son till Johannes Svensson och Sara Magnidotter. Han var äldst i en syskonskara på fem. De tre yngsta syskonen avled dock i späd ålder. Kvar fanns Sven och brodern Magnus. Modern avled i samband med att yngsta barnet föddes 1814. Två år senare flyttade fadern till Växjö och de båda bröderna blev kvar hos morbrodern Jonas Magnusson i Kallsjö. Efter ytterligare någon flyttning hamnar Johannes Svensson i Ryd…

Läs mer Läs mer

Byar och Torp i Bäckaby, Fröderyd och Ramkvilla

Byar och Torp i Bäckaby, Fröderyd och Ramkvilla

När man släktforskat en tid om socknen och inte är så familjär med förhållandena där, ökar nyfikenheten var byarna egentligen låg och var i förhållande till varandra. Ibland är byn i grannsocknen bara på andra sidan gränsen. Därför har jag sammanställt de största byarna samt tillhörande torp, backstugor och andra boställen som du hittar genom att klicka på länkarna nedan. Jag har avgränsat mig till 1700-talet och de första åren in på  1800-talet. Byar och torp i Bäckaby Byar och…

Läs mer Läs mer

Byn Notteryd

Byn Notteryd

av Lars-Åke Andersson Notteryd, en av byarna på gränsen mot Kronobergs län åker man kanske inte till eller förbi utan att ha något ärende till de som bor där, men den liksom övriga byar i socknen har en historia. Hur länge sedan det var folk som bosatte sig här är okänt, men det var säkert för mer än 5.000 år sedan. Läget intill Holmeshultssjön torde ha varit bra för såväl fiske som jakt. Det var ju på det de första…

Läs mer Läs mer