Föreningen

Föreningen

Berton Hansson i Nässjö, medlem sedan vi bildade Fröderydbygdens Forskarvänner och en av upphovsmännen till föreningen, avled den 21 juli 2008 efter en tids sjukdom. Han hade vistats på omväxlande sjukhus och sjukhem sedan i början av året. Hans synförmåga hade då varit avtagande i flera år och det blev väl lite si och så med mathållningen så kroppen kanske inte fick allt den behövde. In till de sista dagarna i sin lägenhet var Berton sysselsatt med funderingar över släkter och släktskap. Han förhörde sig alltid när vi talades vid i telefon om vad som hänt i Fröderyd, vilka som avlidit och vilka gårdar som bytt ägare osv.

Det var den 19 oktober 1986 som Berton bjöd in ett antal människor till Nässjö. De hade alla det gemensamt att de släktforskade i Fröderyd socken. Vi var ett tjugotal inbjudna men alla hade inte möjlighet att närvara. På våren därefter bjöd vi, som var från Fröderyd, in samma personer till en rundvandring i socknen och det blev sedan upprinnelsen till vår förening. Berton Hansson började redan i unga år att intressera sig för Släkt- och Hembygdsforskning och hade vid sin bortgång en ofattbar samling släkttabeller.

Hans trerumslägenhet på Karinlundsgatan i Nässjö var så fylld med hans samlingar att det endast fanns små gångar mellan hyllor och bord som man kunde ta sig fram på. Han var medlem i flera Släktforskarföreningar och många Hembygdsföreningar. Alla skrifter och böcker som föreningarna gett ut fanns i hans samling. Hur många tusen böcker och tidskrifter han lämnade efter sig kan jag inte ens gissa mig till. Jag har vid ett par tillfällen hjälpt hans bröder med att röja i lägenheten och bland annat tagit hand om en stor del av fotosamlingen liksom mycket av hans släktutredningar. Emigrantinstitutet i Växjö har även hämtat några billaster till sina samlingar.

I Bertons samlingar ingick en hel del kuriosa och således hittades en kartong med tiotalet kvartskilopaket med omalet kaffe. Inköpt 1951 till ett pris av 2:75 styck. Till saken hör att han aldrig druckit eller troligen ens smakat kaffe i hela sitt liv. Han var en renlevnadsman och i yngre år frisksportare. Det var inte bara lägenheten som var fullpackad med böcker och föremål utan även ett vindskontor, garaget samt ett fritidshus med tillhörande gammal ladugård beläget en bit utanför Nässjö. Hela hans samlande är fyllt av noggrannhet. Således är varje bok eller pryl märkt med inköpsdag och inköpspris. Många egentillverkade brevställ, lådor och askar är datummärkta. I en låda fanns almanackor över de senaste årtiondena och där förde han dagbok och då inte bara över vad han gjorde utan vid varje tillfälle han använde sin bil noterade han mätarställningen. Således vet vi att han söndagen den 16 april 1961 körde från Nässjö över Sävsjö till släktgården Amnabro i Fröderyd. När han kom dit var mätarställningen 92989,0. Återresan gjordes över Bodafors och återkommen till hemmet hade bilens totala körsträcka ökats till 93038,0.

En av hans bröder sa vid ett tillfälle. ”Det ingen annan ville ha, det tog Berton hand om.” Så var det säkert. Men han tog hand om och vårdade det viktiga. Två av hans farbröder var något av pionjärer inom fotograferingen. Hans farbror Joseph emigrerade tidigt till Amerika och började där fotografera och dokumentera svenska invandrare. Bilderna är unika. Han skickade såväl bilder som en kamera till sin yngre bror Anton hemma i Amnabro i Fröderyd och även han dokumenterade livet och människorna i bygden. Allt detta tog Berton hand om och vårdade till glädje och gagn för nutidens forskare. Tack vare förstående släktingar har allt Berton lämnat efter sig tagits omhand av intresserade personer och institutioner. Samlingarna har i viss mån splittrats men inget av värde har kastats eller förstörts. Med Berton gick en stor släktforskare ur tiden men minnet av honom kommer att bevaras i många år framöver och nuvarande och blivande forskare kommer säkert att ha nytta av hans samlingar.

Text Lars-Åke Andersson