Fröderyd Sockenstuga

Fröderyd Sockenstuga

av Lars-Åke Andersson

Sockenstugan i Fröderyd låg troligen på den plats som skolan uppfördes på 1850-talet. Förutom samlingslokal för kyrkostämmor och andra nödvändiga sammankomster fanns i byggnaden en lägenhet.

Under senare hälften av 1700-talet bodde Klockaren Johan Förberg med familj i Sockenstugan. Den bestod förutom han själv av hustrun Maja Johansdotter samt barnen  Jonas född 1761, i Majas första äktenskap, Annika född 1764, Johan född 1767 och Sara född 1771.

Johan Förberg föddes 23 september 1726 och hustrun 29 december 1738.

Om främst honom skrevs det utförligt i Död- och Begravningsboken.

Ur Död och Begravningsboken 1799:

”Den 15:e februari afled Klockaren Johan Förbergs hustru Maja Johansdotter i Fröderyd Fattigstuga af Bröstfeber och begrovs den 24:e ejusidem, 66 år 1 mån 7 dagar gammal.”

Det stämmer inte med Husförhörslängden där det är angivet att Klockare Förberg med hustru bor i Fröderyd Sockenstuga.

Ur Död och Begravningsboken 1801:

”Februari d. 2 dog och d. 8 ejusidem begrovs änklingen Klockaren Johan Samuelsson Förberg.
Född i Föreda Hvetlanda socken d. 29 marti 1726 av ryttaren för Rösaberg i nämnda socken Samuel Nilsson Förberg och Annika Jonasdotter. Hemma i föräldrarnas hus till 18 år. Återkom från tjänst i Hultaby 2 år, Norrby Lidbohult 2, Klafreström 2.
Tog Ryttartjänst för 107 Östra Härads kompani i Glömsjö i Nävelsjö. Var med i Pommerska kampanjens slag vid Magdeburg.
Klockare här 5 maj 1765.
1 dotter givit sig åt Stockholm.
Dog kl. 9 fm.”

Ur Vigselboken 1763:

”Vigda 4 april. Ryttaren för Glömsjö i Näfvelsö Johan Samuelsson Förberg och enkan Maria Johansdotter i Esprilla Norregård. Hennes attest utgifven av förmyndaren Nils Eriksson, Öleboda Lannaskede socken. Utgiven den 9 mars 1763.”

De flyttade troligen till Sockenstugan under senare halvan av 1760-talet sedan Johan blivit utsedd till Klockare. Tidigare hade de brukat en av gårdarna tillhörande Äsprilla Södergård.

Maria Johansdotter var tidigare gift med Johan Eriksson som avled i Äsprilla Södergård 1761. Maria var född i Glömsjö Jonsgård i Nävelsjö socken och hade bott i Äsprilla i två år när maken avled.

De hade sonen Jonas, född 19 juni 1761. Han flyttade med till Sockenstugan men senare tillbaka till Äsprilla och uppges därifrån flyttat till Årset.

När Johan Förberg flyttade till Äsprilla fortsatte han som Ryttare för Glömsjö enligt notering i födelseboken för dottern Sara.

Av barnen flyttade Annika och Sara ut och in flera gånger hos föräldrarna. Senaste noteringen för Sara är till Sandsjö 1799.

Sonen Johan blev 1790 soldat för rote 30 Fröderyd och var kvar i denna tjänst till 1798. Han kom sedan att efterträda fadern som klockare.

Anmärkning: Johan Förberg deltog som nämndes i hans dödsruna i Pommerska kriget. Detta krig var mellan åren 1757 och 1762. I boken ”Svenska krig 1521 – 1814” nämns inte Magdeburg som slagplats i detta krig. Troligen är den uppgiften i dödsrunan fel. Kriget var ett svenskt anfallskrig mot Preussen. Många länder var inblandade på båda sidor. Många svenska soldater stupade eller blev tillfångatagna. I Generalmönsterrullorna står det på flera av soldaterna från Fröderyd och angränsande socknar ”Fången i Demmin”. Magdeburg som nämns i dödsrunan ligger bra mycket söder om de svenska skådeplatserna i detta krig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *