Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2019

Årsmötet hölls den 12 maj i Årset Bygdegård i samband med den årliga träffen.

Verksamhetsberättelsen: I kassan fanns vid verksamhetsårets slut 5.845 kronor. Bland årets satsningar har varit att vår förening bidragit till fotografering av nio volymer för Fröderyd socken hos Arkiv Digital; ”Sockenstämmans protokoll och handlingar” samt ”Räkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängder”. Antalet medlemmar är 58 vilket är en ökning med tre stycken jämfört med förra året. Välkomna, nya medlemmar!

Efter att mötesfunktionärer valts och verksamhetsberättelsen med ekonomisk redogörelse föredragits och godkänts övergick årsmötet till val för detta verksamhetsår.

Inger Högberg, Sävsjö omvaldes till ordförande medan Katrin Bjerhag, Tyresö nyvaldes till sekreterare, kassören Lars-Åke Andersson, Landsbro liksom redaktören Per Frödholm, Asarum och Hemsidesansvarige Thomas Lindgren, Göteborg omvaldes.

Omvaldes gjordes även revisorerna Helmer Ohlinder och Leif Hugosson båda från Landsbro.

Efter årsmötet följde en utflykt till gården Amnabro under sakkunnig ledning av Katrin Bjerhag och gårdens ägare Peter Bjerhag. Såväl gården som är obebodd sedan dryga halvseklet tillbaka som platserna för en kvarn och en smedja besågs. Ursprunget till gården var en gång Backstugan Hvitaberg men lämningar efter denna boplats kunde för dagen inte återfinnas. Förste ägare till Amnbro var Peter och Katrins förfader Karl Hansson.

Även en del av gårdarna tillhörande Fröset Västergård presenterades på olika sätt. Efter en välsmakande lunch vidtog livliga diskussioner om anor i bygden. För flera av deltagarna var det första gången de deltog vid föreningens årsträff.

Slutligen beslöts att hålla nästa års träff den 10 maj och göra fördjupningar i Fröderyd kyrkbys historia.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *