Per Esping

Per Esping

Många, såväl Fröderydsbor som medlemmar i Fröderydbygdens Forskarvänner, är ättlingar till Per Jonsson Esping som levde i socknen i mitten av 1600-talet. I föreningen har upprättats en stamtavla med Esping som rot.

Per Jonsson Esping bör vara född under 1600-talets andra decennium.

 • 1636 – Nämnd som brukare av Västerkvarn, Fröderyd.
 • 1653 – Finns han i mönsterrulla över Jönköpings regemente.
 • 1655-1660 – Nämnd i kyrkoräkenskaperna, bosatt i Västerkvarn.
 • 1661 – Sergeant vid regementet.
 • 1665 – Vittne vid Västra Härads ting.
 • 1666 – Fänrik vid regementet. I bråk med länsmannen i Östbo angående uttagning av häster.
 • 1667-1670 – Finns i Västra Härads Dombok om arvstvister.
 • 1671 – Uppgörelse om gränsen mellan Esprilla i Fröderyd socken och Trishult i Lannaskede socken. Esping företräder Esprilla.
 • 1672 – Ägotvist om Fröset Västergård, Fröderyd.
 • 1677 – Tillhörde Gustav Adolf Horns regemente (Jönköpings). Var i Pommern.
 • 1678 – De svenska styrkorna i Pommern kapitulerar i Stettin (Esping var bland dem).

Död senast 1680 då hustrun nämns som Salige Espings änka.

Gift omkring 1650 med Anna Jönsdotter (född omkring 1630 i Kallsjö, Fröderyd).

Makarna fick tre kända barn:

 1. Margareta Persdotter, födelsedag okänd. Fick häradsbevis för resa uppåt landet. Vidare öden okända.
 2. Daniel Persson Esping, född 1651, militär liksom fadern. Bosatt i Slottet, Fröset, Fröderyd. Gift med Elisabeth Svensdotter. De fick sju barn av vilka fyra troligen dog som barn.
 3. Lisbeth Persdotter, född 165(4), gift med Sven Hansson, Årset Fröderyd. Bosatta i Årset. De fick nio kända barn.

Daniels och Lisbeths ättlingar finns i dag spridda över världen.

Ur sonen Daniels notering i Fröderyds dödbok:
"Dominica Septuagesima begrofs Daniel Esping, född 1651 fader Cornet Pehr Jonsson i Wästerqwarn, moder Anna, fölgt sin Fader i gamla Tyska Kriget, blef fången under Brandeburg där tienat, samt Lüneborg Biskopen af Münster och Dannemark, sen fadren blef skuten, redux in patris [återkommen till fäderneslandet], gifte sig med gamle Leutnant Swen Götessons dotter i Skeppersta Lisbet, cum qva [med vilken kvinna han fick] 7 barn 6 söner och 1 doter af hwilka 2 Söner 1 doter lefva, dödde den 10 Februarii hos sin Son Soldaten Johan i Slottet, begrafwen på Frösiö Wästregårds griffteplats. Aetas 77 åhr."
* red hem till fäderneslandet
Källa: Fröderyd C:2 (1710-1753) Bild 194 / sid 355
Ur sonen Daniels notering i Fröderyds dödbok:
”Dominica Septuagesima begrofs Daniel Esping, född 1651 fader Cornet Pehr Jonsson i Wästerqwarn, moder Anna, fölgt sin Fader i gamla Tyska Kriget, blef fången under Brandeburg där tienat, samt Lüneborg Biskopen af Münster och Dannemark, sen fadren blef skuten, redux in patris [återkommen till fäderneslandet], gifte sig med gamle Leutnant Swen Götessons dotter i Skeppersta Lisbet, cum qva [med vilken kvinna han fick] 7 barn 6 söner och 1 doter af hwilka 2 Söner 1 doter lefva, dödde den 10 Februarii hos sin Son Soldaten Johan i Slottet, begrafwen på Frösiö Wästregårds griffteplats. Aetas 77 åhr.”
* red hem till fäderneslandet
Källa: Fröderyd C:2 (1710-1753) Bild 194 / sid 355

Se vidare www.grisabanan.se/Esping.