Medlemstidningen ”Rötter & Frön”

Medlemstidningen ”Rötter & Frön”

Föreningen ger varje år ut ett nummer av tidningen ”Rötter & Frön”. Här nedan finns fritt tillgängligt de senaste åren av tidningen. Här finns mycket bygde- och släktforskning samlat, men även sådant av mer allmänt intresse för dem som inte har rötter i Fröderyd. Ha en mycken god läsning!

Rötter&Frön nr 53 2018
Årets tema är byn Torp i Fröderyd. Här hittar vi bland annat artiklar  om Torp Rusthåll nr 111 med storskifte och laga skifte, Torp i Älvsborgs Lösen 1620, Länsräkenskaper 1640, Kyrkans räkenskaper, Husförhör 1690, mm. Dessutom om Fredriksberg och andra gruvor i Fröderyd, artikeln om undantag i Torp, Fröderyds nämndemän 1611-1676, och mycket annat!

Rötter&Frön nr 52 2017
Årets tema är byn Ljunganäs i Fröderyd. Läs mer om Storskiftet 1780,  Laga Storskifte 1805 och Laga skifte 1865 i Ljunganäs. Ljunganäs i Räkenskaper 1640, Mantal 1690 och Mantal 1711. Vem är den sist avlidne 1800-tals personen född i Fröderyd? Ljunganäs arvejordar och annorstädes – ett domboksfynd från 1766-års vinterting. Pesten  i Harshult i Sjösås socken 1711. Domböcker berättar om Ljunganäs. Med mera!

Rötter&Frön nr 51 2016
Årets tema är byn Hökhult i Fröderyd. Hökhult har fyra skattegårdar och livet här är som i andra byar. Domböcker berättar om en by med jämmer och elände samt våld och ond bråd död. Två större skiften har skapat byn vi ser idag, som fortfarande ligger kvar längs häradsvägen som den alltid har gjort. Vi är många som har rötter i Anders och Assars by. Vi hoppas att inventeringen ger dig en bredare och färgrikare bild av de tider som passerat genom Hökhults by.

Rötter&Frön nr 50 2015
I detta nummer kan du läsa om: Kyrkoherden som tjänar både Mammon och vår Herre, Kan någon född i Fröderyd bli äldre än 100 år?, Sockenbarn och emigranter på samma kontinent, Patron Carlsson i Årset laddar om, En skvätt flytande Fragaria vesca och du pissar bättre., Att dricka brunn, hjälper det en usling år 1761?, Amerikansk revolverman i Äsprilla, Kommunal fattighjälp för dryga 100 år sedan, Fröken Limans leriga tillvaro. Detta och mer finner du i detta nummer!

Rötter&Frön nr 49 2014
I detta nummer kan du läsa om: Besök till Fredriksbergs gruvor i Fröderyd, Fattig bonddräng, Dikeskörning längs äktenskapets lyckliga väg -ett äktenskapsdrama på 1600-talet, Ur major Nils Cederstams bouppteckning, Gränslösa detaljer – domböcker berättar, Fröderydsbor i Karolinerarmén, Från Fröderyd kommuns protokoll

Rötter&Frön nr 48 2013
JONAS SANDELL-nummer – det du inte visste om Jonas. Även: En Fröderydson i Michigan 1863-1936, Arbetsvandring från Fröderyd till Danmark, Han letar vatten – med slagruta, Gruvliga nyheter – Om explosionen vid Fredriksbergs skifferbrott, Våra kyrkoherdar – ett sammandrag av tidigare artiklar.