Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för Fröderydbygdens Forskarvänner avger här berättelse för  nådens år som inföll 2017 år efter vår tideräknings början.
I styrelsen har liksom under de senaste åren ingått Margareta Edqvist, Nässjö, ordförande, Marie Danvall, Lands-bro, sekreterare, Lars-Åke Andersson, Landsbro, kassör och Per Frödholm, Asarum, redaktör.
Antalet medlemmar var vid årets utgång 55 vilket är en minskning med 6.
Inkomsterna under året har nästan till helt bestått av medlemsavgifter medan utgifterna har fördelats mellan Årsträffen, medlemsskriften Rötter & Frön samt övrigt utskick. Verksamhetsåret har gett ett överskott med kronor 259. Vid årets utgång var de samlade tillgångarna 6 928 kronor. Det finns ett ekonomiskt utrymme för satsningar av olika slag.
Årets träff hölls traditionsenligt den 14 maj i Årset Bygdegård. Årets Tema var Ljunganäs med Lawrence Karlsson, Margareta Edqvist och Helen Höijer som temaansvariga. I ett något regnigt vårväder gjordes en bilutflykt till Ljunganäs där vi gjorde stopp på några ställen och Lawrence berättade om de olika gårdarna.
Medlemsskriften Rötter & Frön har tillsänts alla medlemmar vid ett tillfälle genom redaktörens försorg. Ett Sommarbrev har skickats ut till medlemskåren.
Avslutningsvis tackar styrelsen för det avslutade verksamhetsåret och framför förhoppningar om ett fortsatt engagemang för att fördjupa kunskapen våra rötter i vårt Fröderyd.
Landsbro i januari 2018
Margareta Edqvist
Marie Danvall
Lars-Åke Andersson
Per Frödholm