Browsed by
Månad: februari 2022

Fälläng – ett torp med gamla anor

Fälläng – ett torp med gamla anor

av Lars-Åke Andersson Torpet Fälläng eller Fällängen som låg på Fröset Södergårds utmarker, alldeles vid sidan om nuvarande vägen mellan Nackeström och Näs, båda i Fröderyd socken, har gamla anor. Gränsen mellan Fröderyds och Skepperstads socknar har genom åren ändrats vid flera tillfällen och Fälläng har legat i båda socknarna. De första kända invånarna fanns här redan i början av 1700-talet och torpet var bebott till 1914. Fälläng var under 1700- och 1800-talet Soldattorp för Fröset Södergård och hade nummer…

Läs mer Läs mer