Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för Fröderydbygdens Forskarvänner avger här verksamhetsberättelse för 2020.

På grund av de restriktioner som infördes av Regeringen och Folkhälsomyndigheten i början av året kunde vi inte samlas till den årliga träffen med årsmöte.

Styrelsen var alltså densamma som valdes året före. Dock avled ordförande Inger Högberg i slutet av maj månad. Katrin Bjerhag, Tyresö har sedan dess varit ställföreträdande ordförande och även sekreterare, kassör Lars-Åke Anderson, Landsbro, redaktör Per Frödholm, Asarum och Thomas Lindgren, Göteborg ansvarig för hemsidan.

Vid årets slut var medlemsantalet 59. Det är samma antal som föregående år.

Verksamhetsåret har gett ett ekonomiskt underskott med 520 kronor och föreningens samlade tillgångar är 5.919:12.

Inkomsterna bestod till alla delar av medlemsavgifter medan de kostnader föreningen hade var för tryckning och distribution av Rötter och Frön samt övriga utskick till medlemmarna.

Medlemsskriften Rötter och Frön sändes till alla medlemmar i april månad. På grund av strul från Post Nord så fungerade inte utsändandet av medlemsskriften till fullo vilket ledde till att styrelsen beslutade att skicka ett ”Vårbrev” med förklaring till det skedda. Senare under året skickades det traditionella ”Sommarbrevet” till medlemskåren och i slutet av året ett julbrev med anledning av att vi bytt konto för inbetalningen av årsavgiften. De flesta medlemmar fick detta digitalt men de som inte lämnat mejladress fick det som ett brev på posten.

Avslutningsvis ett tack till alla medlemmar för spridning av kunskapen av släkter och gårdar i vår socken.

Vår bygd i februari 2021

Katrin Bjerhag            Lars-Åke Andersson              Per Frödholm             Thomas Lindgren