Mamsellerna

Mamsellerna

av Lars-Åke Andersson

Vilka var Mamsellerna som fick ge smeknamn till den lilla stugan invid gården Amnabro?

Stugan i fråga ”döptes” till Hyddan och uppfördes kanske av Mamsellerna eller av Amnabros ägare. De två systrarna Lovisa Albertina Elibertha och Anna Sophia Thelander bodde närmare två decennier i Amnabro och Hyddan.

För att ta det lite mer från början så kom till Fröderyd och Flathult fabrikör Johan August Thelander 1847. Han var bror till Mamsellerna och övertog Garveriet i Flathult. Han var ogift och hade av allt att döma med sig sin två år äldre syster Lovisa Albertina Elerbertha som någon form av hushållerska. De kom från Karlshamn.

Några år senare, 1851 flyttade även hans föräldrar och en yngre syster till Flathult från Karlskrona. Fadern Carl G Thelander var amiralitetsförvaltare, född 1788. Modern, Henrietta Beata Moldener föddes 1786. Systern var Anna Sophia, född 1823. Alla var födda i olika församlingar i Blekinge.

Henrietta Beata Moldener avled i ”bröstqvaf” i 68 året, 1853. När fabrikör Thelander 1855 flyttade sin verksamhet från Flathult flyttade även amiralitetsförvaltare och döttrarna. Deras nästa boplats blev torpet Karlslund under Huluboda. Här är det lite märkligt för att trots att Thelander finns bokförd i Flathult så står han nu som inflyttad från Karlskrona.

Efter tio år i Huluboda blev det en ny flytt för Thelander och döttrarna, mamsellerna. De blev inneboende i Fröderyd Prästgård hos kyrkoherde Holmér, vilken var svåger till Lina Sandell. Carl G Thelander var 80 år 11 månader och 5 dagar när han avled i Fröderyd Prästgård den 27 juni 1869. Två år senare avled även kyrkoherde Holmér och det betydde en ny flytt för mamsellerna.

De flyttade av allt att döma först till Amnabro kvarn, därefter som boende på gården Amnabro för att slutligen till Hyddan. Denna stuga är omnämnd första gången i husförhörslängden som börjar 1877. De bodde sedan kvar där hela livet. I en senare husförhörslängd finns längst ut till höger noteringen ”pensionärer”. Den yngre, Anna Sophia avled den 11 juni 1898 utan angiven dödsorsak. Begravd i Fröderyd. Hennes systers livsvandring slutade drygt ett år senare, den 6 juli 1899. För henne är dödsorsaken ”ålderdom” noterad och att hon avlidit i Hultsjö. Hon finns inte med i denna sockens dödbok varför man kan antaga att hon begravdes i Fröderyd.
Vid eftertanke ger det ovan skrivna upphov till ett flertal frågor. Att de flyttade till Fröderyd socken från sina födelsebygder i Blekinge hör samman med sonens/broderns övertagande av ett garveri, men hur fick han veta att det var till salu ?

När jag första gången stötte på Thelanders var när jag för så där 25 år sedan gjorde en torpinventering för socknen och tänkte då, minns jag än, vad gör en amiralitetsförvaltare på ett torp i Huluboda. Mig veterligen hade det inte funnits några krigsfartyg på den närbelägna Skärsjön. Nästa spörsmål måste bli, vad levde de på och varför valde mannen och döttrarna att bosätta sig som hyresgäster i Prästgården. Deras sista 30 år i Amnabro ger upphov till samma frågor. Visserligen står det som nämnts ovan ”pensionärer” men vad då ? Har någon svar är det tacksamt.

I Fröderyd Hembygdsförenings årsskrift Hemböjdá från 2013 finns en artikel, skriven av Siv Bergström Thelander [1]. Alltså en sentida släkting till ”mamsellerna”. Siv berättar i artikeln om hur flytten till Fröderyd gick till. Johan Thelander, bror till ”mamsellerna” hade arrenderat garveriet i Flathult och flyttade dit från Karlskrona. Lovisa Albertina Eliberta, som i Sivs artikel heter Louise, åkte med häst och vagn från hemstaden till den nya bostaden. De startade sin resa den 19 oktober och nådde sitt mål den 22 oktober. Louise berättade om resans vedermödor och framkomsten till Flathult i ett brev som Siv Bergström Thelander har i sin ägo.

Att de båda systrarna och fader hamnade som boende i Fröderyd Prästgård förklaras med att Carl Gustaf Thelander var barndomskamrater i Karlskrona.

Noteringar

[1] G A Thelander var Siv Berstöm Theladers farfars farfar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *