Hava hängt sig själv uti sin sons stuga

Hava hängt sig själv uti sin sons stuga

Från bilagor i Fröderyd Ministralbok

Julius d 25 1806

Fanns inhyses änkemannen Olof Persson i Fröderyd Norregård av sinnessvaghet hava hängt sig själv uti sin sons stuga.

En stund förut var han i uti gårdboens stuga och tände eld på spisen. Då därefter gårdboens dotter behövde låna eld och i denna avsikt gick in uti Olofs stuga och dess sons stuga fanns Olof redan ha hängt sig och var död. Varför flickan förskräkt strax sprang till närmaste gården, Assar Larsson som var på sin äng närmast gården. Varefter bud även så fort möjligt var bud avgick till den dödes son och sonhustru samt övriga åbor i byn.

Den döde blev nedtagen och bud strax skickat till Kronolänsmannen Laurell vilken följande morgon infann sig samt i närvaro av Lönegren och de övriga byamännen och skriftligen författade en fullständig redogörelse om denna Olof Perssons självmord: Att det skett av sinnessvaghet utan någon annans förvållande.

Följande dag lät pastorn i församlingen genom express till Domaren i orten översända den hållna undersökningen jämte anhållan om Domarens utlåtande huruvida undersökning av den dödes kropp prövades nödig eller och den dödes kropp fick i tysthet begravas enligt kyrkolagen och kungliga författningen. Varpå Domaren lämnade nedan skrivna svar och yttrande.

Till herr Prosten Allgulin uti Fröderyd.
Högvördige herr Prost !

Enär herr Prosten till mig avlåtna skrivelse av föliden gårdag samt därvid bifogad undersökning av kronolänsman Laurell, herr adjunktanten Lönegren med flera personen av den 26 i denna månad upptagen att inhysemannen Olof Persson i Fröderyd som är född 1729 flera gånger under sin levnad varit störd till sina sinnen och att han under en sådan sinnesförfattning den 25 julius själv avhänt sig livet, samt att ingen anledning är att ingen annan sådant verkställt eller att hans son eller sonhustru hos vilka han varit vistandes eller någon annan vållat denna händelse. Att Olof Perssons vandel dessutom varit oklanderlig finner jag vid ett sådant uppgivet förhållande ingen anledning att anställa någon vidare undersökning härom. Utan må herr Prosten i stillhet, efter författningen låta begrava Olof Perssons döda kropp.

Jag har äran att alltid förbliva Högvördigen herr Prostens ödmjuke tjänare.
Jönköping d 30 juli 1806
Joh. Ullberg

Enligt ovanstående domhavandes förordnande blev Olof Perssons döda kropp begravd i stillhet, efter författningen begraven den 2 augusti 1806.

Vem var då denne olycklige Olof Persson ? Han var född 1729. Någon närmare uppgift har jag inte hittat. År 1775 den 10 april ingick han äktenskap med den sexton år yngre Lisbeth Larsdotter från Årset Norregård. Hennes föräldrar hette Lars Assarsson och Lisbet Persdotter. Lisbeth föddes i Västerkvarn. Han var då från samma bys Storegård.
Makarnas äldste son Anders Olofsson, som senare övertog föräldragården i Fröderyd by föddes i Årset 1777. Det var hos sonen med familj Olof Persson bodde på undantag när han i ”yrsel” avhändade sig livet. Han blev 77 år gammal.

Hustrun avled i ”hetsig feber” 25 april 1801.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *