Bäckabys dödbok

Bäckabys dödbok

Jag har uppdaterat registret och avskriften till Bäckabys dödbok och omfattar perioden 1688-1760. Dödboken börjar 1688 och jag har valt att för tillfället stanna vid 1760 då det är ett mycket tidskrävande arbete. Bäckaby dödbok register 1688-1760 Bäckaby dödbok avskrift 1688-1760 Registret innehåller 638 döde samt 877 övriga, inalles 1515 personer. De övriga personerna är oftast föräldrar och make/maka, men ibland förekommer annan bekant, husbonde eller släkting. För samtliga av de döde har jag även gjort en avskrift av nekrologen…

Läs mer Läs mer

Torpet Löneberg under Fröset Mellangård

Torpet Löneberg under Fröset Mellangård

av Lars-Åke Andersson Fröset Mellangård hörde till Skepperstad socken fram till 1883 då en ändring av sockengränsen genom Fröset by genomfördes. Samma sak gällde för en av Södergårdarna och Norregård.  Torpet är beläget vid en väg som går söderut från Fröset Södergård mot Strömmahult och Slottet. Löneberg skrevs ibland Lönneberg. Det är en avstyckning från Fröset Mellangård. Bostadshuset är idag (2019) fritidshus och ägs av Eila Selin och Börje Holst i Huskvarna. I övrigt finns gäststuga, ladugård, redskapsbod, jordkällare och…

Läs mer Läs mer

Fröderyds dödbok

Fröderyds dödbok

av Thomas Lindgren Jag har utökat registret och avskriften till Fröderyds dödbok och omfattar nu perioden 1688-1804. Dödboken börjar 1688 och jag har valt att stanna vid 1804 vilket är det sista året för den tredje boken, C:3. Fröderyd dödbok register 1688-1804 Fröderyd dödbok avskrift 1688-1804 Registret innehåller 1752 döde samt 2890 övriga, inalles 4642 personer. De övriga personerna är oftast föräldrar och make/maka, men ibland förekommer annan bekant, husbonde eller släkting. För 504 av de döde har jag även…

Läs mer Läs mer

Familjen Hjertberg, Fröset Södergård Fröderyd

Familjen Hjertberg, Fröset Södergård Fröderyd

av Lars-Åke Andersson August Hjertberg flyttade till Fröset Södergård i mitten av 1860-talet. Han föddes i Höreda Ramkvilla 24.11.1842. Flytten till Fröset föranleddes av giftermål med hemmadottern Anna Sofia Johannesdotter, född 1.3.1844. I samband med giftermålet övertog de hustruns föräldragård och kom att bo kvar där livet ut. Mellan åren 1868 och 1884 fick makarna sju barn; Mathilda Lovisa, Amanda Christina, Anna Maria Cecilia, Johannes Emil, Johan Oscar Emil, Josef Algot och Ellen Emelia. De kom inte på något sätt…

Läs mer Läs mer

Fröderyds och Bäckabys vigselböcker

Fröderyds och Bäckabys vigselböcker

av Thomas Lindgren Jag har gjort sökbara register för Fröderyds och Bäckabys vigselböcker och som omfattar åren 1688-1800. De finns tillgängliga här: Bäckaby vb register  1688-1800 Fröderyd vb register  1688-1800 Det första vigda paret i Fröderyds ministerialböcker är Karl Håkansson i Årset och Sara Svensdotter från Broby i grannsocknen Lannaskede. Huvudregeln var att de unga tu vigdes i brudens hemsocken och därför upptogs i dess vigselbok. Men det fanns undantag och detta var ett av dem. Under perioden 1688-1850 vigdes…

Läs mer Läs mer

Torp och backstugor under Ljunganäs Korpralsgård

Torp och backstugor under Ljunganäs Korpralsgård

av Lars-Åke Andersson Ljunganäs Korpralsgård, Ryttartorpet 107 Var Ryttartorpet var beläget från början är osäkert. Av allt att döma var det inte bebott efter 1824. Ryttarna som 1812 blivit Grenadjärer bodde uppenbarligen på andra orter. Flera av dem var volentärer som fanns vid regementet men avlönades av Rusthållet. Sista i byn bofaste grenadjären var Isak Säll som med familjen flyttade till Kallsjö 1824. I husförhörslängderna därefter står efter Säll att torpet ”brukas till gården”. Vid laga skiftes avsattes det ett…

Läs mer Läs mer

Vedervärdige Widergren

Vedervärdige Widergren

Av Lars-Åke Andersson Rotandes i gamla handlingar hittade jag ett tidningsklipp från 1969 där förhållandet i olika socknar hundra år tidigare var beskrivna. Under Fröderyd framgick det att organisten hette Widergren och det var ett namn jag tidigare stött på i ett helt annat sammanhang. Jag ägnade under hösten en hel del tid åt att gå igen digitaliserade svenska dagstidningar socken för socken och under Hjärtlanda, den lilla socknen söder om Sävsjö, fanns Widergren omnämnd i flera långa artiklar. Intressant,…

Läs mer Läs mer

Från trumslagare till kemtvättinrättning

Från trumslagare till kemtvättinrättning

av Lennart Ekström Maria Catharina Nilsdotter (1804-1876), dotter till byggmästaren och mjölnaren Nils Hjertberg i Ramkvilla och bror till Anders Hjertberg (1807-1880), bonde i Puketorp, Bäckaby. Det är från denna släktgren berättelsen handlar om. Anders Hjertberg gift med Sara Jonasdotter (född 1817 i Kallsjö Fröderyd – död 1905 i Bäckaby). Familjen fick fem barn och av dessa emigrerade två till Amerika. Sara Stina Hjertberg, född 1841 i Puketorp Bäckaby – död 1901 i Price Wisconsin, USA. Sara Stina utvandrade 23…

Läs mer Läs mer

Hanna reser till Amerika år 1895

Hanna reser till Amerika år 1895

av Karin Bjerhag Jag började släktforska för ungefär ett år sedan efter att jag hittat gamla bilder på nätet. Dessa bilder gjorde mig intresserad främst på grund av vardagligheten. De påminde inte om andra äldre foton jag sett där familjer står uppradade med högtidliga miner. Istället visade de upp det vanliga livet på just den gården som min släkt fortfarande har i sin ägo. På bilderna syns familjen i början av 1900-talet när de tvättar kläder i ån, tillverkar potatisstärkelse,…

Läs mer Läs mer

Hava hängt sig själv uti sin sons stuga

Hava hängt sig själv uti sin sons stuga

Från bilagor i Fröderyd Ministralbok Julius d 25 1806 Fanns inhyses änkemannen Olof Persson i Fröderyd Norregård av sinnessvaghet hava hängt sig själv uti sin sons stuga. En stund förut var han i uti gårdboens stuga och tände eld på spisen. Då därefter gårdboens dotter behövde låna eld och i denna avsikt gick in uti Olofs stuga och dess sons stuga fanns Olof redan ha hängt sig och var död. Varför flickan förskräkt strax sprang till närmaste gården, Assar Larsson…

Läs mer Läs mer