Gruvstigaren Högström vid Fredriksbergs gruvor i Fröderyd

Gruvstigaren Högström vid Fredriksbergs gruvor i Fröderyd

av Lars-Åke Andersson

Sven Carlsson Högströms titel var Gruvstigare, på den tiden det begav sig stavades gruva med f i stället för v. Sven Carlsson arbetade vid gruvorna i Fredriksberg i slutet av 1700-talet. Gruvdriften vid Fredriksbergsfältet var då inne i en av sina glansperioder och mycket folk var anställda.

Gruvstigaren var den som hade den dagliga tillsynen över själva arbetet i gruvan. Han var alltså arbetsledare. Till sin hjälp hade gruvstigare ett att antal gruvdrängar.

Det ovanliga med Sven Högström var att han var inföding, alltså född i Fröderyd socken. Många av hans gelikar var ”invandrare”. De rekryterades av gruvbolaget från Bergslagen. Det område i Mellansverige som gruvorna låg tätt och kunskapen i gruvhanteringen var större än i våra trakter.

Sven Carlsson föddes i Hökhult Assaregård den 4 november 1747 som son till brukaren Carl Hansson och dennes hustru Britta Svensdotter. Tillnamnet Högström tog han sig senare. Han började sin bana, som så många andra bondsöner, med att bli brukare i födelsebyn. Gifte sig med Britta Johansdotter född 1760 enligt uppgift i Karlskoga. Hon var dotter till Johan Messing som även han var gruvstigare vid Fredriksbergsgruvan.

Sven och Britta gifte sig 1778. Följande är hämtat från Fröderyd vigselbok för år 1778.

” Den 26 december vigdes gruvdrängen vid Fredriksberg Sven Carlsson Högström samt pigan Britta Johansdotter Messing (därstädes)”.

De nygifte bosatte sig inledningsvis i Hökhult och där föddes barnen Britta Stina 1779 och Carl 1782. Familjen flyttade därefter till Fredriksberg och familjen utökades med Isak 1785, Johannes 1790, Lisa Catarina 1798 och Peter 1801.

Makarnas yngste son avled den 18 augusti 1811 av magsjuka. Han blev tio år. Av övriga barnen flyttade flesta med till Hökhult varifrån de spreds år olika håll.

Sven Högström lämnade själv jordelivet 1815. Det kunde av allt att döma  inte att ”samla något i ladorna” som gruvarbetare. Under han sista levnadsår finns noterat i kyrboken ”Åldrig, usel, fattig”. Med usel i detta fall menas fattiga och arma förhållande. Ordet hade då inte samma betydelse som idag. Från Död- och Begravningsboken för 1815 är följande hämtat:

”Den 28 december avled och den 1 januari begrovs gruvstigaren, gifta mannen Sven Högström, född 1747. Dog av bröstfeber och förkylning, 68 år”.

Hustrun Britta Johansdotter bodde efter makens död i en Backstuga under Årset Lillegård, troligen var backstugan en tidigare arbetarbostad vid Fredriksberg. Dottern Lisa Catharina bodde hos modern till 1817 då hon tog pigplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *