Torp och backstugor under Ljunganäs Korpralsgård

Torp och backstugor under Ljunganäs Korpralsgård

av Lars-Åke Andersson

Ljunganäs Korpralsgård, Ryttartorpet 107

Var Ryttartorpet var beläget från början är osäkert. Av allt att döma var det inte bebott efter 1824. Ryttarna som 1812 blivit Grenadjärer bodde uppenbarligen på andra orter. Flera av dem var volentärer som fanns vid regementet men avlönades av Rusthållet.

Sista i byn bofaste grenadjären var Isak Säll som med familjen flyttade till Kallsjö 1824. I husförhörslängderna därefter står efter Säll att torpet ”brukas till gården”.

Vid laga skiftes avsattes det ett område till Grenadjärtorp. Det kallades Bredskog och räknades som en Backstuga.

Ryttartorpet är nämnt första gången i Husförhörslängden 1754. Hur hade ryttarna bott tidigare? Indelningsverket hade ju vid det laget funnits i omkring sjuttio år. År 1754 fanns här:

Ryttaren Hans Johansson Ljungqvist född 1719
Catharina Börjesdotter
Barn:
Maria född 19.3.1747
Olof född 16.2.1749
Lena född 24.8.1751
Kristin född 23.12.1753, död 24.9.1754
Stina född 24.11.1756

Ljungqvist antogs som Ryttare 1743 och fick avsked 1757. Inga uppgifter om vart de flyttade.

Nästa familj är nedanstående. Han nämns inte som ryttare så det är osäkert om han var det. Det framgår inte varifrån de kom.
Peter Engman född 1732. Familjen flyttade sedermera till stugan Madbacken under Fröset Västergård. Omgift 1793 med änkan Katrina Petersdotter från Hultsjö.
Maja Månsdotter född 1732 i Lekaryd, död  1792 av ”frossa” i stugan Madbacken under Fröset Västergård.
Barn:
Lena född 1769
Abraham född 1771
Maja född 1777

Inget av barnen finns med i Fröderyd Födelse- och Dopbok.

Nästa boende på torpet var dock Ryttare. Framgår inte varifrån eller när de flyttade in. Barnen är födda på Ryttartorpet. Således kom de hit före 1788. Makarna finns inte med i vigselboken för Fröderyd under närmaste fem åren före första barnet föddes

Peter Ljungman född 1765
Eva Danielsdotter född 1760
Deras barn:
Isak född 2.11.1788 i Ljunganäs Ryttartorp liksom de övriga barnen
Catarina född 11.9.1790
Adam född 25.7.1792
Sofia född 25.4.1794
Jonas född 8.5.1797
Daniel född 25.9.1799, död 19.11.1799 av okänd barnsjukdom
Maria född 13.1.1802

Efter sekelskiftet flyttade familjen till Huluboda Ryttartorp. (Se vidare detta torp)

1804 flyttade ett par in från Skepperstad.
Jöns Jakobsson född 1.5.1777
Lisbeth Persdotter född 1773

Mannen betecknas som vanför.
De flyttade till Notteberg 1809 och därifrån till torpen Udden under Angseboda.

Roten var vakant mellan 1803 och 1807 men det dröjde till 1816 innan näste knekt flyttade in på torpet. Det var Grenadjären Isak Johansson Säll som var född i Äsprilla Norregård. Föräldrarna var Johan Månsson och Anna Eriksdotter men han kom inflyttande från Lannaskede socken. Hustrun kom med sonen från en Backstuga under Ljunganäs Nilsgård 1817

Isak Johansson Säll född 17.1.1794 Fröderyd
Hustru
Maria Persdotter född 1787 i Fröderyd
hennes son
Carl Adam Adamsson född 12.6.1810 i Fröderyd
Maria och sonen flyttade till Ryttartorpet från en Backstuga under Ljunganäs Nilsgård
Makarnas gemensamma barn
Stina född 23.8.1818 i Fröderyd
Johan född 16.11.1820
Lisa född 26.2.1823

Familjen flyttade till Kallsjö Grenadjärtorp 1824. (se vidare där)
1847 kommer makarna och yngsta dotter tillbaka till Ljunganäs och bosätter sig på torpet Marieberg under Nilsgård.

Efter det att Säll med familj flyttat till Kallsjö är ingen skriven på Ryttartorpet. Rusthållet underhöll, som nämnts inledningsvis, volontärer som var stationerade på olika regementen. Vid laga skiftet avsättes ett område som kallades Bredskog som Grenadjärtorp men ingen Grenadjär var veterligen bosatt där.

Ljunganäs Korpralsgård, torpet Bredskog

Beläget öster om öster om gamla vägen mellan Ljunganäs och Berg i Lannaskede.

Hembygdsföreningens torpskylt nr 189.

Lämningar efter stuggrunden finns samt brunnen och stenmurar.

Vid Laga skiftet avsättes Bredskog som Grenadiertorp men användes inte som sådant. Kallas för Backstuga.

Denna familj skrevs först i Backstuga under Korpralsgård. Det var sannolikt densamma som sedan fick namnet Bredskog. De flyttade in 1840 från Äsprilla Norregård där de varit brukare under ett par år. Daniel föddes i Årset och Lisa Carolina i Notteryd.

Daniel Jonsson född 11.11.1809 i Årset (enligt födselboken 4.11), död 30.4.1868.
Lisa Carolina Andersdotter född 17.7.1816 i Notteryd, död 17.2.1902
Barn:
Johanna född 21.8.1837 i Äsprilla. 1914 bosatt i Vällinge socken Malmöhus län.
Peter född 13.9.1842, död 14.7.1855 Vådligt.
Lisa född 23.7.1848, gift med Johan August Lindahl, Lilla Nordskog, Bäckaby.
Anna född 22.8.1851, var piga i olika socknar. Död som ogift och fattighjon i Åhult, Nävelsjö.

Johanna, ovan, till Farhult 1869 och åter hit 1870, notering i husförhörslängden ”har ej varit kyrkoskriven någonstans från den 24.10.1870 till den 1.1.1872”. Farhult är en församling i Malmöhus län (Skåne).

Enligt uppgift ska sonen Peter ha drunknat i Linneån. Han finns dock inte med i Död- och Begravningsboken.

Lisa Carolina bodde ensam kvar i Bredskog, men efter att ha blivit bestulen flyttade hon till byn. Hon bodde hos en gumma som kallades ”Bonna-Lisa”.
Från ett reportage i Vetlanda-Posten där en ättling till Lisa Carolina berättade för Josef Hultgren.

Ljunganäs Korpralsgårds Backstuga

Ska ha legat öster om Nyträdan i norra kanten av en åker.

Hembygdsföreningens torpskylt nr 190.

Backstugan blev till i husförhörslängden som börjar 1840. Familjen som kom var i längden före skrivna som brukare på en av Nilsgårdarna men strukna utan angivelse vart de flyttat. Dyker således upp på denna Backstuga som inte omnämnts tidigare.

Lisa Jonasdotter bodde på en av Assargårdarna i Hökult och gift samt hade en son. Hennes förste make hette Sven Persson. 1826 gifte hon om sig med Peter Magnus Johansson. De bodde till 1836 i Hökhult varpå de flyttade till Ljunganäs Nilsgård och därefter i en namnlös Backstuga. Någonstans under flytten tappades mannens mellannamn ”Magnus” bort.

Peter Magnus Johanson född 3.12.1803 i Hultsjö. Död 24.9.1857 av Rödsot
Lisa Jonasdotter född 26.8.1800 i Fröderyd. Död 16.6.1882 ingen dödsorsak angiven
Hennes son i första äktenskapet:
Peter Svensson född 6.4.1824. Flyttade till Fröset Backegård som dräng 1839
Bådas barn födda i Hökhult:
Samuel född 13.6.1827. Flyttade till Hökhult 1843 och senare till Nävelsjö 1845.
Sven Johan född 18.8.1829 död 3.10.1841 av Engelska sjukan.
Johannes född 3.2.1832. Flyttade till Hökhult Andersgård 1847.
Anna Stina född 29.6.1834. Var i Skepperstad, Korsberga, Äsprilla kanske fler platser innan hon 1859 flyttade till Nävelsjö.
Barn födda i Ljunganäs Nilsgård
Lisa Karin född 12.9.1837. Död 29.4.1904 närsynt, har värk.
Johan född 2.12.1839. Död 19.2.1863 av lungsot.
I Backstugan föddes
Lena född 25.4.1843 Flyttade till Vetlanda 1866.

1871 finns stugan skriven på Korpralsgård men 1872 på Södergård. Då finns endast Lisa Jonasdotter och står som ”Fattighjon” med dottern Lisa Karin vilken är skriven där till sin död 1904.

Stugan togs sannolikt bort vid den tiden då ingen mer var bosatt här.

Ljunganäs Korpralsgård, torpet Norrekvarn

Beläget vid vägen Ljunganäs – Fröset

Hembygdsföreningens torpskylt nr 191.

Norrekvarn finns i kyrkböckerna från 1868.

Mjölnaren
Johan Reinhold Lönn född 13.7.1842 i Nävelsjö, flyttade in från Lannaskede 21.11.1868.
Johanna Carlsdotter född 25.9.1846 i Fröderyd, flyttade hit från Högelycke under Fröset Backegård. Död 27.12 1885.
Deras barn:
Carl Adolf född 29.9.1869, studerar, till Nord Amerika 1891.
Anna Sophia född 9.3.1871, död 15.3.1871.
Selma Kristina född 20.9.1872, död 31.10.1872.
Selma född 10.12.1873, till Nord Amerika 1891.
Anna Lovisa född 19.3.1876, till Nord Amerika 1895.
Ester Cathrina född 2.8.1878, till Nord Amerika 1894.
Oskar Salomon född 1.2.1881.
Linnea Elisabeth född 3.8.1873.
Josef Emanuel född 20.12.1885.

Efter hustruns död gifte Lönn om sig med
Lovisa Maria Johannesdotter född 18.8.1847 i Bäckaby.
De fick sonen:
Arvid Jacob Lönn född 6.5.1888 (senare bosatt i Fröset).

Carl Adolf, äldste sonen ovan, ändrade namnet till Lönnqvist, blev pastor i svenska församlingar i Amerika.

Familjen skrevs sedan på en av Västergårdarna som tidigare ägts av Johan Svensson samt en del av den gård som ägdes av Johan Nilsson. Denna Västergård blev sedan 9/56 hemman.

I Norrekvarn efterträddes de 1884 av tredings mjölnaren
Carl Alfred Petersson född 19.1.1862 i Soldattorpet under Äsprilla Norregård, men flyttade hit från Gärdeskvarn där han var mjölnardräng.
Han gifte sig 1884 med
Anna Lovisa Andersdotter född i Ljunganäs Fröderyd, flyttade in från torpet Anderstorp
Deras barn:
Hanna Mathilda född 11.8.1885
Jenny Emilia född 15.8.1886

Familjen flyttade till Norra Sandsjö 25.2.1888

Som kvarnens ägare skrevs sedan Sven Persson i Västergård som gifte sig med Lönns änka.
och därefter
Samuel Alfred Johannesson i Slageryd Västergård

Kvarnen skrevs sedan som Västergård.

xxx

Ljunganäs Korpralsgård, Lägenheten Nyholm

Beläget i vägkorsningen vid åbron.

Hembygdsföreningens skylt nr 192.

Huset uppfördes 1885. En familj från Ljunganäs Södergård flyttade hit. Mannen var snickare.

Carl Johan Andersson född 6.2.1850 i Lannaskede.
Lena Johannesdotter Bredberg född 15.7.1855 i Ljunganäs
Barn:
Anders Johan Anton född 4.8.1879 i Bringetofta, emigrerade till Nord Amerika 1897. Arbetade där som chaufför för bl.a president Theodor Roosevelt.
Josef Robert född 7.6.1881 i Ljunganäs, till Nord Amerika 1899.
Anna Catharina född 28.5.1883, till Nord Amerika 1900.
Johanna Lydia född 20.12.1884, till Nord Amerika 1901, återvände 1921.
Maria Ruth född 28.11.1886, till Kristianstad 1910.
Johannes Oscar född 1.12.1888, till Nord Amerika 1906.
Ester Kristina född 9.3.1891, till Nord Amerika 1904.
Augusta Albertina född 9.9.1895, till Nord Amerika 1914.
Aron Carl 19.9.1897, övertog bostadshuset. Han gifte sig 1932 med den från Amerika återvändande Agnes Maria Charlotta Johansson. Hon var född i en av Västergårdarna varifrån hon utvandrade till Amerika 1922.

Aron Carl Karlsson född 19.9.1897 se ovan
Agnes Maria Charlotta Karlsson född 7.1.1903
Barn
Lawrence 24.3.1936 Bosatt i Landsbro
Birgitta 9.5. Bosatt i Sävsjö.

Familjen förvärvade en av Södergårdarna och flyttade dit i början av 1940-talet.

Huset finns kvar och är permanentbostad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *