Fröderyds och Bäckabys vigselböcker

Fröderyds och Bäckabys vigselböcker

av Thomas Lindgren

Jag har gjort sökbara register för Fröderyds och Bäckabys vigselböcker och som omfattar åren 1688-1800. De finns tillgängliga här:

Bäckaby vb register  1688-1800
Fröderyd vb register  1688-1800

Det första vigda paret i Fröderyds ministerialböcker är Karl Håkansson i Årset och Sara Svensdotter från Broby i grannsocknen Lannaskede. Huvudregeln var att de unga tu vigdes i brudens hemsocken och därför upptogs i dess vigselbok. Men det fanns undantag och detta var ett av dem.

Under perioden 1688-1850 vigdes sammanlagt 1078 par. I 48 fall kom bruden från en annan socken eller lite drygt 4% av fallen.

Dnca Trinit
Carl Håkonsson i Åresiö.
Sara Swänsdotter i Landaskede Sochn och Broby.

Deras vigselnotis inleds med ”Dnca Trinit” vilket är en förkortning av den latinets ”Dominica Trinitatis” och betyder Söndag Heliga Trefaldighet (Heliga Trefaldighetssöndagen). Namnen på fler söndagars latinska namn hittar du här och som kan vara bra att ha om man vill veta vad de heter på svenska.

Karl och Sara är anfäder till mig – och säkerligen till många andra som har släkt i Fröderyd. Karl föddes i Årset Storgård 1658 och var son till bonden Håkan Persson och Kerstin Jönsdotter. Han var – såvitt jag vet – deras tredje barn i en barnaskara om nio barn. Karl var 30 år gammal då han gifte sig med den tio år yngre Sara från Broby. De fick tillsammans åtta barn varav fyra uppnådde vuxen ålder. Min gren fortsätter genom dottern Kerstin som gifte sig till Hökhult Andersgård i samma socken. Karl och Sara blev inte så gamla utan båda avled på 1720-talet.

Hur långa kunde de längsta äktenskapen egentligen bli förr i tiden? Jag har undersökt detta genom att använda Fröderyd dödbok under 1700-talet. Det innebär att de äldsta ingångna äktenskapen går tillbaka till mitten av 1600-talet. De äldsta uppgifterna är förstås otillförlitliga, men det längsta påstådda äktenskapet som jag funnit i Fröderyds dödbok är det mellan Håkan Persson och Elin Nilsdotter i Äsprilla. Då Håkan avled 1711 anges han vara hela 102 år gammal och ha varit gift i 70 år! Förflyttar vi oss lite längre fram i tiden blir uppgifterna säkrare eftersom vi kan kontrollera vigselåret. Makarna Bengt och Elisabet i Hultatorps Östergård, som efter 47 års äktenskap, dog med tre dagars mellanrum och begravdes samma dag söndagen den 29 juli 1764. Mer om långa äktenskap finns att läsa här: Långvariga äktenskap på 1600- och 1700-talet.

Kvinnorna kom ju i regel från hemsocknen, men varifrån kom makarna? Hur vanligt var det egentligen att båda två kom från samma församling? Och de som kom utifrån, varifrån kom de? Om detta har jag tittat närmare på genom att studera Bäckabys och Fröderyds vigselböcker: Varifrån tog kvinnorna sina makar?

Sedan finns det en del kuriosa som dyker upp i materialet. Till exempel att tre personer Palm från Huluboda gifter sig tre söndagar i rad nämligen den 16e, 23e och 30 november 1777. Det var änkan Anna Maria Palm (född Kallström) och hennes två barn, Maria Kristina Palm och Karl Gustaf Palm.

En annan smålustig omständighet är när kyrkoherden i slutet av år 1798 inte lyckades avstyra trolovning och giftermål mellan två utfattiga människor. Han noterade i vigselboken: ”Den 5 October blefwo fattighjonen Enklingen Johannes Magnusson i Norrskogs Boställe, Beckaby Sochn, och Soldat Enkan Ingjerd Johansdotter i Fröderyds fattigstuga trolofwade, sedan de icke kunde öfwertalas at afstå med äcktenskaps ingående med hwarandera. De wigdes den 2 November.” Källa: Fröderyd C:3 (1754-1801) Bild 138 / sid 269.

Thomas Lindgren, juni 2019

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *