Vedervärdige Widergren

Vedervärdige Widergren

Av Lars-Åke Andersson

Rotandes i gamla handlingar hittade jag ett tidningsklipp från 1969 där förhållandet i olika socknar hundra år tidigare var beskrivna. Under Fröderyd framgick det att organisten hette Widergren och det var ett namn jag tidigare stött på i ett helt annat sammanhang. Jag ägnade under hösten en hel del tid åt att gå igen digitaliserade svenska dagstidningar socken för socken och under Hjärtlanda, den lilla socknen söder om Sävsjö, fanns Widergren omnämnd i flera långa artiklar.

Intressant, för att ta det hela från början: År 1836 den 28 november föddes Anders Magnus Ferdinand Widergren på torpet Björkbacken under Hjärtlanda klockaregård. Föräldrar var klockaren Johannes Widergren och hans maka Lena Lisa Magnusdotter. Båda ett par år över de tjugo. Under de närmaste åren flyttade de ett par gånger inom Hjärtlanda socken för att 1853 fortsätta till grannsocknen Stockaryd.

Enligt tidningsartiklar genomgick Anders M F Widergren Växjö seminarium och blev liksom fadern orgelnist eller organist samt klockare och blev så småningom även lärare och poststationsföreståndare. Allt nog, han kom så småningom till Fröderyd som organist men hade dessförinnan varit bosatt på olika håll. I Norra Sandsjö hittade jag honom i Lilla Lövhult där han har
titeln orgelnist och skollärarkandidat. Han var då gift med Lisa Christina Andreasdotter, född i Voxtorp socken utanför Värnamo 1841-05-30. De hade gift sig i slutet av oktober 1860 och fått en dotter Anna Christina Wilhelmina den 17 december samma år.

Här blev de lite besvärligt. I husförhörslängden för Stockaryd är angivet att Anders flyttade till Norra Sandsjö men i denna sockens inflyttningslängd anges han med hustru och dotter inflyttad från Voxtorp. Denna socken är väldigt sen med kyrkböcker. Det finns vare sig ministerialböcker eller husförhörslängder före 1870-talet. Hustrun avled sista november 1862 och i juli 1864 kommer Widergren med dotter till Fröderyd. De bosätter sig i Årset Norregård och han innehar organisttjänsten. Den 18 maj 1865 gifte han sig på nytt. Denna gång i Höreda socken i Södra Vedbo härad, hur hittade han en ny kvinna där? Ur Höreda vigselbok: Uttogs lysning av organisten och klockare ifrån Fröderyd och bondedottern Anna Sofia Wärn i Broarp. Inom parentes kan nämnas att i Broarp fanns ett större gästgiveri så det var kanske där de båda träffats. Äktenskapet begåvas inte med några barn. 1875 flyttar familjen till Färgaryd socken på gränsen mellan Småland och Halland. Först bosatte de sig i Bohult skolhus och året därpå flyttade till Lunnabo klockareboställe. Dottern flyttade, 24 år gammal, till Seglora socken i Älvsborgs län.

Här kommer nu det jag hittat i tidningsartiklar. De är från slutet av oktober 1883. Anledningen till skriverierna är att Anders Magnus Ferdinand Widergren avled den 18 oktober detta år. Flera av artiklarna ger en bild av hela hans liv: Som yngling gjorde W sig bemärkt genom åtskilliga mer eller mindre oförsynta pojkstreck. Arten röjdes redan i ungdomen. Flera dåliga sidor skulle han i framtiden utvisa. Vidare: I besittning af en mindre vanlig musikalisk begåvning skötte han denna befattning (organisttjänsten) till allmän belåtenhet. Det framhålles i artiklarna att han hade stora skulder som sockenborna hjälptes åt att betala och i gengäld ställde han upp och musicerade vid olika tillställningar. Vid tonerna av hans fiol kastade unga och gamla sina verktyg och skyndade att deltaga i en yster dans. Till slut tröttnade dock sockenborna på att hjälpa honom. Han blev instämd till tinget i ett kravmål där han av trilskhet undvek att svara och blev därför dömd att böta flera hundra kronor. Bötesbeloppet avtjänade han med 19 dagar på vatten och bröd. Han var starkt misstänkt för stöld av ett guldur, för brevöppning och poststöld på Årset poststation samt flera bedrägerier. Många andra ruskiga förhållanden orsakade att han i Fröderyd åtnjöt ringa förtroende. Familjen Widergren lämnade som nämnts ovan Fröderyd 1875. Att han efter detta flyttade känns helt naturligt. Det är dock mer märkligt att han lyckades i sin nya hemsocken få samma tjänst som Fröderyd och dessutom såväl skollärare som poststationsföreståndare, behövdes inga referenser i samband med ansökan om arbete gjordes? Det gick några år men i oktober 1883 anmäldes att det kommit ett assurerat brev till poststationen i Färgaryd. När det kom fram till adressaten fattades det dock pengar i brevet, detta föranledde postinspektören tillsammans med kronolänsmannen att göra utredning och besök. Widergren kände sig uppenbarligen jagad och för att undanröja bevis misstänktes det att han tänt på skolhuset, där han befann sig, när myndighetspersonerna sökte honom i hemmet. I den kommande undersökningen hittades såväl en dubbelpipig bössa som den döde Widergren, eller som det står i tidningen: ”De förbrända qwarlefworna af posttjufwen, mordbrännaren och sjelfmördaren”. Anders Magnus Ferdinand Widergren blev 46 år 10 månader och två dagar. I Färgaryds dödbok står noterat: Död 1883-10-18, skjutit sig själv. Nämnas kan att en bror till fru Widergren, Lars Peter Wärn, flyttade till Fröderyd året efter systern. Han blev till skillnad från svågern en aktad man och innehade en mängd uppdrag inom socknen. Han var bland annat fjärdingsman under några år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *