Att bota sjuka i Småland 1638

Att bota sjuka i Småland 1638

Rötter & Frön 45/2010
Källa; Växjö domkapitel, DVII:1, sidan 309
Meddelat av Per Frödholm

Texten nedan är hämtad ur ett längre mål, det inleds med att en hustru faller i svår sjukdom och familjen kallar både på präst och allmän vidskepelse.

När Märit kom till Gransås tog Botil halm i alla 4 hörnen uti stugan korsvis, sedan brännesten, vitlök, ett handkläde som hade varit på lik, den duk som om juladag hade varit brukad, item hönsafjädrar, därmed hon sin vidskepelse bedrivit. Men Märit säger sig intet av veta, vad Botil haver med sådana saker gjort.