Föräldrar okända

Föräldrar okända

Rötter & Frön 46/2011
Text Lars-Åke Andersson

Av en händelse stötte jag på en notis i Fröderyd födelsebok år 1827;

Barn nr 21 den 18 juni föddes oägta Adolph Peter Wilhelm.
Föräldrarna obekanta. Barnet föddes hos hemmansägare Jonas Jonasson i Fröset Södergård men uppfostras i Kallsjö hos hemmansägaren Måns Eriksson.
Modren tros vara omkring 39 år.
Den 20 juni döptes barnet och dopvittnen var Hemmansägaren Johannes Mattesson i Fröderyd Norregård, hustrun Anna Brita Nilsdotter i Kallsjö, hustrun Lena Nilsdotter i Fröset Södergård och pigan Lisa Magnidotter i Fröderyd Prästgård.

Anna Brita Nilsdotter var hustru till Måns Eriksson i Kallsjö hos vilken barnet fick ett hem och Lena Nilsdotter var hustru till Jonas Jonasson hos vilken barnet föddes.

I husförhörsboken för samma tid finns noterat vid barnets namn ”föräldrarna är obekanta” och i högra kolumnen står det ”Hustrun Anna Brita Nilsdotter har i dopvittnenas närvaro förbundit sig att detta barn icke skall komma att vara församlingen till last hvarmed bevis undertecknat av Måns Eriksson och hustrun Anna Brita Nilsdotter lämnat till kyrkovärdarna att i kyrkokistan bevaras.”

Adolph Peter Wilhelm bor kvar i Kallsjö till 1843 då han blir dräng i Nackeström och har fått efternamnet Svanberg. Han är sedan dräng på en gård i Kallsjö och en i Näs innan han 1846, nitton år gammal flyttar till Hultsjö socken. Hans vidare öden har jag inte följt.

Fosterföräldrarna hade då överlåtit gården till en son. Måns Eriksson har noteringen ”Nästan blind” från det han är i sextioårsåldern.