Fröderydbygdens Forskarvänner

Fröderydbygdens Forskarvänner

Förening för släkt- och bygdeforskare med anknytning till Fröderyds socken.

Upprinnelsen är en träff den 19 oktober 1986 då ett antal släktforskare som hade Fröderyd som gemensam bas samlades i Nässjö. Året därpå gjordes en resa genom Fröderyd.

Den 12 maj 1988 beslöts att bilda en förening med det namn vi nu har.

Sedan dess har föreningens medlemmar varje år inbjudits till en träff i Fröderyd.

1989 utkom det första medlemsbladet, som senare fick namnet ”Rötter och Frön”.

Medlemsbladet har utgetts med ett eller två nummer per år sedan dess.

Föreningen har mellan 50 och 60 medlemmar spridda över södra delen av landet och dess mål är att samla kunskap om släkterna i Fröderyd socken.

Bli Medlem

Du som släktforskar och har rötter i Fröderydsbygden är välkommen som medlem.

Kontakta någon av oss i styrelsen eller betala in årsavgiften, 100 kronor på Bankkonto på Handelsbanken, Fröderydsbygdens forskarvänner – 6623 925712418

Glöm inte att meddela din postadress så vi kan skicka dig det senste numret av vår tidning.

© 2015 Fröderydsbygdens Forskarvänner. Alla rättigheter reserverade