Fröderydsbo häktad i Linköping

Fröderydsbo häktad i Linköping

Rötter & Frön 46/2011
Text Lars-Åke Andersson
Den 8 december 1848 frigavs fröderydsbon Johan Färdig från Linköpings kronohäkte. Hans brott var ”obehörigt kringstrykande” Hur lång strafftiden varit framgår inte av de handlingar jag hittat. Färdig förpassades till kungliga befallningshavande i Jönköping för vidare transport till hemorten.
Hans signalement var 5 fot och 9 tum lång och han hade blå ögon och mörkt hår. Hans ägodelar bestod i kläder som utgjordes av 1 blå rock, 1 par grå byxor, 1 par kalsonger, 1 grå väst, 1 skjorta, 1 par skor, 1 par strumpor, 1 hatt och 2 halsdukar. I pengar hade han 35 skilling banco.
Han kalls för ”f.d. correctionist”. Med det menas att han varit intagen för främst sitt levernes skull och inte något egentligt brott. Han hade ju gripits för obehörigt kringstrykande vilket i dagens mening inte är något brott men var på Färdigs tid inte tillåtet.
Vem var då denne Johan Färdig? Uppgifterna om honom är knapphändiga. han föddes den 25 mars 1784. Föräldrarna var hemmansbrukare Johan Jonasson och hans hustru Christina Abrahamsdotter. Det var deras första barn då de hade gift sig i april året före. Johan uppges vara född i Äsprilla Södergård vilket jag dock betvivlar eftersom det inte finns några uppgifter om att de varit bosatta där. När de gifte sig var de från Fröderyd Södergård och när andra barnet födds 1787 bor de i Fröderyd Norregård. De är där strukna utan angivelse av flytt men i nästa husförhörslängd finns de i Backstugan Hvitaberg under Fröset Backegård. Mannen är angiven som död 1795 men finns inte i dödboken. Änkan gifte om sig 1810 med Sven Plan, men det är en annan historia.
Var Johan Johansson gjorde eller befann sig de första årtiondena av 1800-talet är ännu obekant. Likaså varför han tog sig eller fick namnet Färdig. Vad som är helt klart är att han efter frigivandet från fängelset 1848 hamnade i Fröderyd Fattigstuga men det är där angivet att han kom från Malmö. Tiden i Fattigstugan blev dock inte särskilt lång. Han avled där den 2 november 1849 i förkylning och begrovs den 11 i samma månad.