Fröderydsbo i Amerika

Fröderydsbo i Amerika

Rötter & Frön 46/2011
Text Lars-Åke Andersson

I tidningarna som kom under första delen av 1900-talet fanns ofta notiser om svenskar som dött i Amerika. I Hvetlanda-Posten den 5 mars 1909 finns under rubriken ”Bland i Amerika aflidna” omnämns bland andra Samuel Frank, 68 år från Fröderyd. Han uppges avliden i Tempelton, California den 11 januari 1909. Det framgår även att han kom till Amerika 1869. Vem är då detta?

Samuel Andersson från Ljunganäs Korpralsgård. Han utvandrade mycket riktigt som det framgår av notisen 1869. Sannolikt var det de ”svåra åren” som gjorde att han gav sig i väg från hembygden? Han var inte ensam, vare sig som utvandrare från Fröderyd detta år eller på sin resa. Från vår socken var det inte mindre än 47 personer som for över Atlanten detta år.

Samuel utvandrade med hela sin familj, hustru och fyra små döttrar. Hustrun hette Johanna Petersdotter och var född i Ljunganäs. De små barnen var Carolina 6 år, Christina 4 år, Ester 3 år och den nästan nyfödda Anna Lisa. Familjen avreste från Göteborg den 28 maj med destination Burlington. Man kan bara fråga sig vad, inte minst de små flickorna fick utstå under den långa resan. Jag har fortfarande bilderna från filmen ”Utvandrarna” i minne. Det var storm med sjösjuka, ohyra, knappt med mat och vatten, varmt, trångt och dålig luft.

Samuel var son till soldaten för Fröderyd rote vid Västra Härads kompani och Kalmar regemente, Anders Frans. När Samuel föddes var familjen bosatt i Näs men flyttade senare till Ljunganäs. Det var således faderns soldatnamn som Samuel amerikaniserat och tagit som efternamn. Frans blev helt enkelt Frank. När de lämnade hemsocknen hette han Andersson, hustrun Petersdotter och döttrarna Samuelsdotter men i passagerarlistan heter alla Andersson så de bytte efternamn flera gånger för man kan förmoda att hela familjen kallade sig Frank.