Sven Plan, kvinnokarl eller…

Sven Plan, kvinnokarl eller…

Rötter & Frön 46/2011

När man bläddrar i Hembygdsföreningens pärmar över torp och backstugor i Fröderyd stöter man på namnet Sven Plan på flera ställen. Vem var då denna människa som flyttade runt i stugorna i flera byar i socknens norra del?

Föräldrarna hette Jaen Månsson och Lisbeth Jaensdotter och var småbrukare i Hökhult. De bodde och var troligen även ägare till en Norregårdarna i byn. Förmodligen hade de som brukligt var på den tiden, ett tiotal barn.

Ett av barnen fick namnet Sven och föddes den 20 maj 1756. Vid tjugoett års ålder, den sista mars 1777, gifte han sig med den tre år äldre Maria Jonasdotter från Fröderyd Norregård. Hennes föräldrar Jonas Bengtsson och Kirstin Gummesdotter var liksom hans föräldrar småbrukare. De nygifta blev liksom föräldrarna småbrukare och bosatte sig i Hökhult under kommande åren föddes inte mindre åtta barn. Den förstfödda kom till världen samma år, den 27 juli för att vara exakt.

Maria Jonasdotter blev 41 år gammal, hon dog den 14 oktober 1804 av en magsjukdom. I hennes dödsruna står att hon haft fyra barn varav fyra lever. Dottern Lena var född 1777, Johan 1779, Stina 1788 och Lisa 1791. Under de gångna åren hade familjen flyttat omkring i socknen. Lena och Johan föddes i Hökhult, Stina i Sandvik och Lisa i Tjustorpet. När de olika flyttningarna skedde är lite svårt att karlägga. I Sandvik bodde de dock endast en kort tid. Hur familjen försörjde sig är en fråga som inte lär få något svar men från november 1789 och nio år framåt var Sven indelt soldat. Det var av den anledningen han bytte namn från Johansson till Plan.

När Sven tillträdde som soldat för rote nr 27 vid Västra Härads kompani och Kalmar regemente var han 5 fot och 8 och en halv fot lång. Rote 27 var Årset Storegård och Soldattorpet Tjustorpet. Tillträdet skedde den 30 november 1789 och familjen kunde samtidigt flytta in i Soldattorpet. Företrädaren Jonas Åhs hade avlidit under tjänsteförrättning i Karlskrona. Det var krig mot Ryssland och många soldater dog i sjukdomar förorsakade av umbärande.

Sven Plan hade tur, inget krig bröt ut under de år han var soldat men det var nog si och så med hur han skötte sig. I april 1798 blev han nämligen avskedad från tjänste på grund av att han misskött sig. Eller som det står i mönstringsrullan, ”kasserad för fylleri 10 april”.

Familjen fick flytta från Tjustorpet, en efterträdare skulle ju flytta in. Flyttlasset gick tillbaka till Fredriksberg så Plan hade troligen arbete vid gruvan. År 1803 återvände de till Hökhult och en backstuga under Norregård och där avlider hustrun några år senare. Knappt ett år senare gifte Sven sig för andra gången. Den 7 juli står bröllopet mellan änkemannen och avskedade soldaten Sven Plan änkan Stina Abrahamsdotter från backstugan Hvitaberg i Fröset. De bosatte sig först i Hökhult. Sven barn från första äktenskapet flyttar hemifrån.

Äldsta dottern Lena får tre så kallade oäkta barn, Anna Catarina 1803, Maria 1807 död 1808 och Johan 1813. Hon hamnar så småningom på Fattigstugan tillsammans med barnen och där gifte hon sig 1821. Hennes båda systrar flyttade båda till Björkö socken när de var i tjugoårsåldern. Broderns fortsatta öden har jag inte lyckats spåra.

Omkring 1810 finns noterat att såväl makarna som dottern ”Lena uppbär fattighjälp”. Det var socknen som bidrog med försörjning till obemedlade som inte hade några anhöriga som kunde hjälpa dem. Hjälpen bestod oftast av en viss mängd säd.

Någon gång i början av 1810-talet flyttade makarna Plan till en backstuga under Fröset Backegård. Kanske var det till Hvitaberg där Stina bott tidigare. Uppgifterna är osäkra. I början av december månad 1819 avlider Stina Abrahamsdotter av lungsot. Sven beskrivs då som ”utfattig” och dessutom är han döv. Året därpå flyttar Sven ännu en gång, nu till backstuga under Ljunganäs Södergård.

I mitten av juli 1821 gifte sig Sven Plan för tredje gången. Hustrun hette Sara Magnidotter, var 39 år gammal och kom från Hökhult Norregård. Hon var där inhyst (inneboende) och hade fattighjälp och var sjuklig. Sven själv hade nu hunnit bli 65 år. Det äktenskapet blev inte långvarigt ty redan året efter avlider hon och han blev änkling för tredje gången. Hennes död finns inte noterat i begravningsboken och inte heller något datum för frånfället.

Skam den som ger sig. Det skulle bli ett fjärde bröllop för den gamle knekten. I januari 1825 gifte han sig med den 40 år yngre Marta Lena Jaensdotter. Hon hade då två oäkta barn Anna Greta och Carl Johan och kom från torpet Sjöaskog eller Sjöatorp under Flathult. Efter det att maken avlidit 1829 flyttade hon åter till föräldratorpet. Hon gifte sig senare med en annan kvinnokarl, Johannes Stam. Under tiden de var gifta föddes sonen Nils Fredrik. Plan nekade till faderskapet och beskyllde i stället hustrun för att ha horat med avskedade dragonen Johannes Stam från Bäckaby. Alltså den som hon gifte sig med några år senare. Sven Plan avled den 16 april 1829 av ”ålderdomsskröplighet”.

Personuppgifter:
Sven Johansson Plan, död 16.4.1829
Född 2.5.1756 i Hökhult Norregård
Föräldrar Jaen Månsson och Lisbeth Jaensdotter
Gift 31.3.1777 med
Maria Jonasdotter
Född 19.12.1753 i Fröderyd Norregård, död 14.10.1804
Föräldrar Jonas Bengtsson och Kirstin Gummesdotter
Barn:
Lena f. 27.7.1777 i Hökhult Norregård, se nedan
Johan f. 31.12.1779 i Hökhult Norregård
Stina f. 1788 i Sandvik, död som barn, flyttade till Björkö sn 1812
Lisa Stina f. 1790, död späd
Lisa 25.10 1791, flyttade till Björkö sn 1811
Ytterligare 3 barn enligt moderns dödsruna
Sven omgift 7.7.1805 med
Stina Abrahamsdotter
Född 13.6.1760 i Fröderyd Södergård, död 2.12.1819 änka efter Jonas Johansson
Föräldrar Abraham Johansson och Malin Danielsdotter
Minst 3 barn i första äktenskapet
Sven omgift 20.7.1821 med
Sara Magnidotter
Född 27.11.1782 i Hökhult Norregård, död 1822 (datum ej angivet)
Föräldrar Magnus Johansson och Maria Håkansdotter
Sven omgift i januari 1825 med
Marta Lena Johansdotter
Född 19.5.1796 i torpet Sjöaskog u. Flathult, död 12.10.1835
Föräldrar Johan Svensson Catharina Nilsdotter
Barn:
Nils Fredrik f. 30.10.1828. Sven Plan erkände sig inte som far men är angiven så
Hon hade 2 barn tidigare och fick 1 senare. Omgift med Johannes Stam Flathult
Lena Svensdotter se ovan
Född 27.7.1777
Dotter till Sven Plan
Hennes barn utom äktenskap
Anna Christina Persdotter f. 26.5.1803
Maria f. 1807 död 1808
Johan Johansson f. 16.1.1813
Bosatta på olika platser i Hökhult och flyttade till Fattigstugan 1817
Där gifte hon sig 1817 med den 25 år äldre Nils Rös efter hans död gifte hon om sig med den 20 år yngre Samuel Jaensson. Båda männen boende i Fattigstugan.
1866 avled Lena 88 år och 10 månader gammal.
Om Marta Lena Johansdotter finns mer uppgifter i en artikel om Johannes Stam
Om Lena Svensdotter finns mer uppgifter i artikeln ”Folket i Fröderyd Fattigstuga” i ”Med rötterna i en Smålandssocken”