Fröderyds dödbok

av Thomas Lindgren

Jag har utökat registret och avskriften till Fröderyds dödbok och omfattar nu perioden 1688-1804. Dödboken börjar 1688 och jag har valt att stanna vid 1804 vilket är det sista året för den tredje boken, C:3.

Registret innehåller 1752 döde samt 2890 övriga, inalles 4642 personer. De övriga personerna är oftast föräldrar och make/maka, men ibland förekommer annan bekant, husbonde eller släkting.

För 504 av de döde har jag även gjort en avskrift av nekrologen. Det är lite drygt var fjärde dödsnotis som är renskriven – ett tidskrävande jobb men trots allt givande. Nekrologerna blir längre och längre med åren. Dessutom växer befolkningen så dödboken sväller rejält över tid:

 • 1688-1697: 118 personer (12/år)
 • 1745-1754: 142 personer (14/år)
 • 1795-1804: 222 personer (22/år)

Sedan varierar ju dödstalen med de stora epidemierna som härjade emellanåt.

Fröderyd med dess annexförsamligar Bäckaby och Ramkvilla har fantastiska kyrkoböcker som är en riktig skatt att gräva i! Dels har de varit förskonade från eldsvådor så arkivmaterialet är så gott som obrutet från 1688 till 1900-talet. Dessutom blev det en sed i de här församlingarna att skriva omsorgsfulla små berättelser om de döda, så kallade nekrologer. Prästen skrev ned inte bara när de dog och hur gamla de var, utan även var och när de var födda, vilka föräldrarna var, vem de var gift med och oftast något annat om deras liv och leverne. Från dessa nekrologer träder många människoöden fram ur historiens dimma. Genom att läsa dem lär man sig om livet och villkoren förr i tiden. Som i exemplet nedan taget från 1725:

”Dominica 24 Trinitatis. Ifrån Årsjö Lillegård gamble mannen Börje Suensson, födder i Ramqwilla sochn och Målen af ährlige föräldrar åhr 1629: wardt soldat i Kong Carl den 10des tid, 2nne gånger gift, och således i äcktenskap lefwat 73 åhr, i 16 åhr hållet wid sängen, på sistone blind i några åhr, lefwat Christeligen och wäl, död den 27 October, war 96 åhr gammal.”

Den allra förste som skrevs in i Fröderyds dödbok var Börjes 20-årige son i Årset. Denne Börje var sannolikt Börje Svensson som man hittar i Årset i den första husförhörslängden för 1688. Hans hustru var Sesta Jonsdotter.

De två sista inskriva i dödboken för år 1804 är soldaten Nils Andersson Hick och hans hustru Sofia Jonasdotter som båda avlivades på Komstads avrättningsplats. Detta för mordet på Hovjunkaren Herman Tigerschiöld föregående år.

Det var först från och med år 1749, då tabellverket bildades, som det blev obligatoriskt att notera dödsorsaken i dödboken. Dessförinnan förekommer de i Fröderyd dödbok endast sporadisk under perioden 1688-1748. Då antecknades dödsorsaken endast i 19% av fallen. Den första angivna dödsorsaken finner vi år 1690 då Johan Svensson från Hökhult dör i bröstsjuka, 21 år gammal. Bröstsjuka var oftast benämningen för tuberkulos; se sjukdomsnamn i gamla tider. Fröderydsprästen följde det nya direktivet från Tabellverket och samma år 1749 steg andelen med angiven dödsorsak till 58% och året därpå till 72%. Därefter anges dödsorsaken i så gått som i samtliga fall – 97%.

Några rekord funna i dödboken – men ta dem med en stor nypa salt! Som man kan se inträffar dessa rekord under de första åren då uppgifterna om ålder och äktenskapslängd ofta är avrundade till jämna tiotalet år. Gamla människor var inte sällan 90, 100 eller 110 år!

 • Äldsta angivna personen: Sara Jonsdotter, 110 år, död i Kallsjö 1718.
 • Längsta äktenskapet: Håkan Persson och Elin Nilsdotter i Äsprilla, 70 år
 • Längst i äktenskap: Håkan Persson var gift under två äktenskap i sammanlagt 73 år. Han dog 1725 i Årset Lillgård, 96 år gammal.
 • Tidigast född: Två stycken var födda på 1500-talet. Cecilia i Fröderyd Norrgård dog 1695 i en angiven ålder av 100 år – alltså född 1595. Måns Svensson dog tre år senare och anges också vara 100 år eller född 1598.

 

Thomas Lindgren, september 2019.

 

Familjen Hjertberg, Fröset Södergård Fröderyd

av Lars-Åke Andersson

August Hjertberg flyttade till Fröset Södergård i mitten av 1860-talet. Han föddes i Höreda Ramkvilla 24.11.1842. Flytten till Fröset föranleddes av giftermål med hemmadottern Anna Sofia Johannesdotter, född 1.3.1844.

I samband med giftermålet övertog de hustruns föräldragård och kom att bo kvar där livet ut. Mellan åren 1868 och 1884 fick makarna sju barn; Mathilda Lovisa, Amanda Christina, Anna Maria Cecilia, Johannes Emil, Johan Oscar Emil, Josef Algot och Ellen Emelia. De kom inte på något sätt bli lika bo- och rotfasta som föräldrarna.

Mathilda Lovisa född 16.1868

Flyttade till Stötarp i Adelöv socken 1894 och gifte sig med  den jämngamle Johan Albert Andersson.

Hur? Kan man fråga sig knöts kontakten, som ledde till äktenskap, mellan dessa  två. Enligt tillgängliga källor hade ingen av dem haft pig- eller drängtjänst någonstans. Så den knytning kan uteslutas. Båda var skrivna hos föräldrarna fram till dagen för bröllopet. Någon marknad någonstans mellan de båda socknarna ?? Det är minst tio mil mellan Fröderyd  och Adelöv.

Bröloppet stod den 12 maj 1894. De började sedan sitt gemensamma liv som arrendatorer av hans föräldragård för att därefter flytta till Gränna och var där bosatta på ett par olika platser, bland annat som arrendatorer av gården Berget

Mathilda Lovisa avled28.2.1943
Johan Albert avled 22.5.1955

Under åren  de hade tillsammans fick de sju barn:

 1. Josef Albert Martin          3.3.1895 född i Adelöv, död 21.4.1975
 2. Carl Artur Gideon            18.2.1897 född i Gränna, ingen dödsuppgift
 3. Martha Linnea               22.12.1898, gift Johansson, död 22.2.1995
 4. Arvid Vilhelm                   24.7.1901, tog namnet Stadsberg, död 19.2.1988
 5. Anton Henry                   29.12.1902, kallades sig Hjertberg, död 3.12.1984
 6. Edvin Filip Vallentin      23.3.1904, ingen dödsuppgift
 7. Anna Mathilda Ingeborg  15.5.1906, gift Jansson, död 2.3.1998

Amanda Christina född 26.1.1870

Flyttade 1889 till Gudmundsås i Bäckaby och gifte sig med Johan Alfred Karlsson född 2.5.1866. Där föddes deras tre barn innan de 1916 flyttade till Myresjö Norregård och lägenheten Fridhem. Karlsson var trävaruhandlare. Deras barn:

 1. Carl Gustav Emanuel 10.5.1890, tog namnet Bojner. Flyttade till Göteborg 1915,gift med Anna Viktoria född Larsson 10.4.1899 i Visnum. Bosatta i Karlstad dit de flyttade från Örgryte. Han var ingenjör vid en mekanisk verkstad. Barn: Alf Gösta f. 2.1.1922 och Gerd Anna Linnea f. 13.3.1925
 2. Anna Linnea Gertrud 22.6.1892, tog namnet Bojner, sjuksköterska.Flyttade 1918 till Kungliga artilleriförsamlingen i Jönköping.Bodde 1924 i Vaxholm, 1929, Matteus församling Stockholm, 1930 i Myresjö.Död ogift i Brännkyrka, Stockholm 3.5.1967
 3. Ruth Amanda Elisabeth 21.12.1893. Flyttade 1920 till Linköpings domkyrkoförsamling och därifrån 1930 till Oskars församling i Stockholm. Gift Cederqvist. Änka 6.11.1959. Död 7.1.1979.

Anna Maria Cecilia född 28.8.1842

Var småskolelärarinna. Flyttade till Tofteryd 1894 och därifrån nästa år till Furuby och ytterligare ett år senare till Askersund. Bosatt först i skolhuset i Skirbråten och därefter i Edö skola. Kom tillbaka till föräldrahemmet 1901. Står sedan inte som utflyttad men väl som gift i Sangor India med missionären Emerik Otta Andersson född 20.9.1875 i Gärdslösa (Öland).

Från Fröderyd vigselbok:

Bådas skriftliga anhållan om lysning.
Bådas hinderslöshet styrkt med telegram från pastor Lindqvist i Sangor.
Han styrkt sin hinderslöshet genom betyg daterat Gärdslösa församling i Kalmar län den 9.8.1910.
Hon styrkt sin hinderslöshet genom borgensförbindelse.
Inget släktskap och inga andra veterliga hinder.
Vigda av K A Ivar i Sangor India.
Attest hit den 30.11.1910.
Vigseln förrättad i Missionskyrkan i Sangor India

Makarna verkade i Indien som Zenanamissionären (arbetade för Missionssällskapets kvinnoarbete). De fick två barn under åren i Indien och de folkbokfördes i Fröderyd. Från Fröderyd Födelse- och Dopbok:

Anna Margareta född 23.9.1911 i Bagthari Kurai CP India. Döpt i Bagthari av Pastor A Jakobsson

Lisa Ingeborg född 2.11.1912 Khurai Sagor CP India. Döpt i Sagor av J N Nilén

1915 står modern och barnen som utflyttade från Fröset Södergård till Bagthari Khurai Indien.

1921 flyttar familjen till Bo församling och kommer då från Indien. Året därpå reser makarna åter till Indien men det verkar som om barnen stannade kvar i Sverige hos en moster som flyttat till samma församling.

De flyttade senare till Bromma med mostern och från 1928 i Lindängen Tystberga. 1940 är familjen åter samlad o ch bosatta i Hemtuna Södertälje landsförsamling.

 Barnen:

 1. Anna Margareta 23.9.1911. Inga uppgifter om henne hittade.
 2. Lisa Ingeborg 2.11.1912. Folkskolelärarinna i Halla socken, gift 26.11 1938 med Erik Gunnar Dahlqvist född 28.12.1908, död 25.10.1983 i Västertälje. De fick tre barn: Anna Margareta Cecilia 1941, Hanna Gunilla och Birgitta och Rut Kerstin Ingela 1942 (tvillingar).
  1950 bodde familjen i Ramundeboda och 1954 i Södertälje.
  Lisa Ingeborg avled 11.2.1993 och var då skriven i Gärdslösa.

Johannes Emil född 19.6.1874, död 26.10.1874

Johan Oskar Emil född 31.5.1878

Flyttade till Garnisionsförsamlingen i Göteborg 1896. Återflyttad till Fröset 1899 och har titeln f.d. 2:e konstapel.
Flyttade till Länghem 1900 och åter till Fröset 1902.
Emigrerade till Nord Amerika 1903
Inflyttad till Fröset från Kanada 1913 och övertog då föräldragården.
Fick två döttrar; från Fröderyd Församlingsbok:
fader enligt erkännande till Gertrud Birgitta född i Matteus församling Stockholm 21.7.1922. Moder Althea Larsson.
och
Anna Britt Elisabeth Hjertberg
Föräldrar Johan Oskar Emil Hjertberg här ovan enligt lagstadgad erkännande inför barna- vårdsnämnd samt Hanna Alfrida Elise Petersson.
Hanna Elfrida Elise Petersson född 5.3.1886 i Ramkvilla, flyttade till Hjertberg 1926. Dottern föddes i Sofia Jönköping 12.2.1929.
Johan Oskar Emil avled 16.2.1941
Hanna Elfrida Elisabeth avled 17.4.1965

Josef Algot född 22.12.1881

”Inskriven vid Helsingborgs Sjömanshus”. Emigrerade till Nord Amerika 1903.

Ellen Emilia född 26.2.1884

Lärarinna. Flyttade till Örkened 1908 och var kvar där till 1911 då hon flyttade åter till Fröset. Flyttade till Bromma 1923. Systern Anna Maria Cecilias barn bodde hos henne medan föräldrarna var i Indien. Död ogift i Södertälje 4.2.1961.

Fröderyds och Bäckabys vigselböcker

av Thomas Lindgren

Jag har gjort sökbara register för Fröderyds och Bäckabys vigselböcker och som omfattar åren 1688-1800. De finns tillgängliga här:

Bäckaby vb register  1688-1800
Fröderyd vb register  1688-1800

Det första vigda paret i Fröderyds ministerialböcker är Karl Håkansson i Årset och Sara Svensdotter från Broby i grannsocknen Lannaskede. Huvudregeln var att de unga tu vigdes i brudens hemsocken och därför upptogs i dess vigselbok. Men det fanns undantag och detta var ett av dem.

Under perioden 1688-1850 vigdes sammanlagt 1078 par. I 48 fall kom bruden från en annan socken eller lite drygt 4% av fallen.

Dnca Trinit
Carl Håkonsson i Åresiö.
Sara Swänsdotter i Landaskede Sochn och Broby.

Deras vigselnotis inleds med ”Dnca Trinit” vilket är en förkortning av den latinets ”Dominica Trinitatis” och betyder Söndag Heliga Trefaldighet (Heliga Trefaldighetssöndagen). Namnen på fler söndagars latinska namn hittar du här och som kan vara bra att ha om man vill veta vad de heter på svenska.

Karl och Sara är anfäder till mig – och säkerligen till många andra som har släkt i Fröderyd. Karl föddes i Årset Storgård 1658 och var son till bonden Håkan Persson och Kerstin Jönsdotter. Han var – såvitt jag vet – deras tredje barn i en barnaskara om nio barn. Karl var 30 år gammal då han gifte sig med den tio år yngre Sara från Broby. De fick tillsammans åtta barn varav fyra uppnådde vuxen ålder. Min gren fortsätter genom dottern Kerstin som gifte sig till Hökhult Andersgård i samma socken. Karl och Sara blev inte så gamla utan båda avled på 1720-talet.

Hur långa kunde de längsta äktenskapen egentligen bli förr i tiden? Jag har undersökt detta genom att använda Fröderyd dödbok under 1700-talet. Det innebär att de äldsta ingångna äktenskapen går tillbaka till mitten av 1600-talet. De äldsta uppgifterna är förstås otillförlitliga, men det längsta påstådda äktenskapet som jag funnit i Fröderyds dödbok är det mellan Håkan Persson och Elin Nilsdotter i Äsprilla. Då Håkan avled 1711 anges han vara hela 102 år gammal och ha varit gift i 70 år! Förflyttar vi oss lite längre fram i tiden blir uppgifterna säkrare eftersom vi kan kontrollera vigselåret. Makarna Bengt och Elisabet i Hultatorps Östergård, som efter 47 års äktenskap, dog med tre dagars mellanrum och begravdes samma dag söndagen den 29 juli 1764. Mer om långa äktenskap finns att läsa här: Långvariga äktenskap på 1600- och 1700-talet.

Kvinnorna kom ju i regel från hemsocknen, men varifrån kom makarna? Hur vanligt var det egentligen att båda två kom från samma församling? Och de som kom utifrån, varifrån kom de? Om detta har jag tittat närmare på genom att studera Bäckabys och Fröderyds vigselböcker: Varifrån tog kvinnorna sina makar?

Sedan finns det en del kuriosa som dyker upp i materialet. Till exempel att tre personer Palm från Huluboda gifter sig tre söndagar i rad nämligen den 16e, 23e och 30 november 1777. Det var änkan Anna Maria Palm (född Kallström) och hennes två barn, Maria Kristina Palm och Karl Gustaf Palm.

En annan smålustig omständighet är när kyrkoherden i slutet av år 1798 inte lyckades avstyra trolovning och giftermål mellan två utfattiga människor. Han noterade i vigselboken: ”Den 5 October blefwo fattighjonen Enklingen Johannes Magnusson i Norrskogs Boställe, Beckaby Sochn, och Soldat Enkan Ingjerd Johansdotter i Fröderyds fattigstuga trolofwade, sedan de icke kunde öfwertalas at afstå med äcktenskaps ingående med hwarandera. De wigdes den 2 November.” Källa: Fröderyd C:3 (1754-1801) Bild 138 / sid 269.

Thomas Lindgren, juni 2019

Torp och backstugor under Ljunganäs Korpralsgård

av Lars-Åke Andersson

Ljunganäs Korpralsgård, Ryttartorpet 107

Var Ryttartorpet var beläget från början är osäkert. Av allt att döma var det inte bebott efter 1824. Ryttarna som 1812 blivit Grenadjärer bodde uppenbarligen på andra orter. Flera av dem var volentärer som fanns vid regementet men avlönades av Rusthållet.

Sista i byn bofaste grenadjären var Isak Säll som med familjen flyttade till Kallsjö 1824. I husförhörslängderna därefter står efter Säll att torpet ”brukas till gården”.

Vid laga skiftes avsattes det ett område till Grenadjärtorp. Det kallades Bredskog och räknades som en Backstuga.

Ryttartorpet är nämnt första gången i Husförhörslängden 1754. Hur hade ryttarna bott tidigare? Indelningsverket hade ju vid det laget funnits i omkring sjuttio år. År 1754 fanns här:

Ryttaren Hans Johansson Ljungqvist född 1719
Catharina Börjesdotter
Barn:
Maria född 19.3.1747
Olof född 16.2.1749
Lena född 24.8.1751
Kristin född 23.12.1753, död 24.9.1754
Stina född 24.11.1756

Ljungqvist antogs som Ryttare 1743 och fick avsked 1757. Inga uppgifter om vart de flyttade.

Nästa familj är nedanstående. Han nämns inte som ryttare så det är osäkert om han var det. Det framgår inte varifrån de kom.
Peter Engman född 1732. Familjen flyttade sedermera till stugan Madbacken under Fröset Västergård. Omgift 1793 med änkan Katrina Petersdotter från Hultsjö.
Maja Månsdotter född 1732 i Lekaryd, död  1792 av ”frossa” i stugan Madbacken under Fröset Västergård.
Barn:
Lena född 1769
Abraham född 1771
Maja född 1777

Inget av barnen finns med i Fröderyd Födelse- och Dopbok.

Nästa boende på torpet var dock Ryttare. Framgår inte varifrån eller när de flyttade in. Barnen är födda på Ryttartorpet. Således kom de hit före 1788. Makarna finns inte med i vigselboken för Fröderyd under närmaste fem åren före första barnet föddes

Peter Ljungman född 1765
Eva Danielsdotter född 1760
Deras barn:
Isak född 2.11.1788 i Ljunganäs Ryttartorp liksom de övriga barnen
Catarina född 11.9.1790
Adam född 25.7.1792
Sofia född 25.4.1794
Jonas född 8.5.1797
Daniel född 25.9.1799, död 19.11.1799 av okänd barnsjukdom
Maria född 13.1.1802

Efter sekelskiftet flyttade familjen till Huluboda Ryttartorp. (Se vidare detta torp)

1804 flyttade ett par in från Skepperstad.
Jöns Jakobsson född 1.5.1777
Lisbeth Persdotter född 1773

Mannen betecknas som vanför.
De flyttade till Notteberg 1809 och därifrån till torpen Udden under Angseboda.

Roten var vakant mellan 1803 och 1807 men det dröjde till 1816 innan näste knekt flyttade in på torpet. Det var Grenadjären Isak Johansson Säll som var född i Äsprilla Norregård. Föräldrarna var Johan Månsson och Anna Eriksdotter men han kom inflyttande från Lannaskede socken. Hustrun kom med sonen från en Backstuga under Ljunganäs Nilsgård 1817

Isak Johansson Säll född 17.1.1794 Fröderyd
Hustru
Maria Persdotter född 1787 i Fröderyd
hennes son
Carl Adam Adamsson född 12.6.1810 i Fröderyd
Maria och sonen flyttade till Ryttartorpet från en Backstuga under Ljunganäs Nilsgård
Makarnas gemensamma barn
Stina född 23.8.1818 i Fröderyd
Johan född 16.11.1820
Lisa född 26.2.1823

Familjen flyttade till Kallsjö Grenadjärtorp 1824. (se vidare där)
1847 kommer makarna och yngsta dotter tillbaka till Ljunganäs och bosätter sig på torpet Marieberg under Nilsgård.

Efter det att Säll med familj flyttat till Kallsjö är ingen skriven på Ryttartorpet. Rusthållet underhöll, som nämnts inledningsvis, volontärer som var stationerade på olika regementen. Vid laga skiftet avsättes ett område som kallades Bredskog som Grenadjärtorp men ingen Grenadjär var veterligen bosatt där.

Ljunganäs Korpralsgård, torpet Bredskog

Beläget öster om öster om gamla vägen mellan Ljunganäs och Berg i Lannaskede.

Hembygdsföreningens torpskylt nr 189.

Lämningar efter stuggrunden finns samt brunnen och stenmurar.

Vid Laga skiftet avsättes Bredskog som Grenadiertorp men användes inte som sådant. Kallas för Backstuga.

Denna familj skrevs först i Backstuga under Korpralsgård. Det var sannolikt densamma som sedan fick namnet Bredskog. De flyttade in 1840 från Äsprilla Norregård där de varit brukare under ett par år. Daniel föddes i Årset och Lisa Carolina i Notteryd.

Daniel Jonsson född 11.11.1809 i Årset (enligt födselboken 4.11), död 30.4.1868.
Lisa Carolina Andersdotter född 17.7.1816 i Notteryd, död 17.2.1902
Barn:
Johanna född 21.8.1837 i Äsprilla. 1914 bosatt i Vällinge socken Malmöhus län.
Peter född 13.9.1842, död 14.7.1855 Vådligt.
Lisa född 23.7.1848, gift med Johan August Lindahl, Lilla Nordskog, Bäckaby.
Anna född 22.8.1851, var piga i olika socknar. Död som ogift och fattighjon i Åhult, Nävelsjö.

Johanna, ovan, till Farhult 1869 och åter hit 1870, notering i husförhörslängden ”har ej varit kyrkoskriven någonstans från den 24.10.1870 till den 1.1.1872”. Farhult är en församling i Malmöhus län (Skåne).

Enligt uppgift ska sonen Peter ha drunknat i Linneån. Han finns dock inte med i Död- och Begravningsboken.

Lisa Carolina bodde ensam kvar i Bredskog, men efter att ha blivit bestulen flyttade hon till byn. Hon bodde hos en gumma som kallades ”Bonna-Lisa”.
Från ett reportage i Vetlanda-Posten där en ättling till Lisa Carolina berättade för Josef Hultgren.

Ljunganäs Korpralsgårds Backstuga

Ska ha legat öster om Nyträdan i norra kanten av en åker.

Hembygdsföreningens torpskylt nr 190.

Backstugan blev till i husförhörslängden som börjar 1840. Familjen som kom var i längden före skrivna som brukare på en av Nilsgårdarna men strukna utan angivelse vart de flyttat. Dyker således upp på denna Backstuga som inte omnämnts tidigare.

Lisa Jonasdotter bodde på en av Assargårdarna i Hökult och gift samt hade en son. Hennes förste make hette Sven Persson. 1826 gifte hon om sig med Peter Magnus Johansson. De bodde till 1836 i Hökhult varpå de flyttade till Ljunganäs Nilsgård och därefter i en namnlös Backstuga. Någonstans under flytten tappades mannens mellannamn ”Magnus” bort.

Peter Magnus Johanson född 3.12.1803 i Hultsjö. Död 24.9.1857 av Rödsot
Lisa Jonasdotter född 26.8.1800 i Fröderyd. Död 16.6.1882 ingen dödsorsak angiven
Hennes son i första äktenskapet:
Peter Svensson född 6.4.1824. Flyttade till Fröset Backegård som dräng 1839
Bådas barn födda i Hökhult:
Samuel född 13.6.1827. Flyttade till Hökhult 1843 och senare till Nävelsjö 1845.
Sven Johan född 18.8.1829 död 3.10.1841 av Engelska sjukan.
Johannes född 3.2.1832. Flyttade till Hökhult Andersgård 1847.
Anna Stina född 29.6.1834. Var i Skepperstad, Korsberga, Äsprilla kanske fler platser innan hon 1859 flyttade till Nävelsjö.
Barn födda i Ljunganäs Nilsgård
Lisa Karin född 12.9.1837. Död 29.4.1904 närsynt, har värk.
Johan född 2.12.1839. Död 19.2.1863 av lungsot.
I Backstugan föddes
Lena född 25.4.1843 Flyttade till Vetlanda 1866.

1871 finns stugan skriven på Korpralsgård men 1872 på Södergård. Då finns endast Lisa Jonasdotter och står som ”Fattighjon” med dottern Lisa Karin vilken är skriven där till sin död 1904.

Stugan togs sannolikt bort vid den tiden då ingen mer var bosatt här.

Ljunganäs Korpralsgård, torpet Norrekvarn

Beläget vid vägen Ljunganäs – Fröset

Hembygdsföreningens torpskylt nr 191.

Norrekvarn finns i kyrkböckerna från 1868.

Mjölnaren
Johan Reinhold Lönn född 13.7.1842 i Nävelsjö, flyttade in från Lannaskede 21.11.1868.
Johanna Carlsdotter född 25.9.1846 i Fröderyd, flyttade hit från Högelycke under Fröset Backegård. Död 27.12 1885.
Deras barn:
Carl Adolf född 29.9.1869, studerar, till Nord Amerika 1891.
Anna Sophia född 9.3.1871, död 15.3.1871.
Selma Kristina född 20.9.1872, död 31.10.1872.
Selma född 10.12.1873, till Nord Amerika 1891.
Anna Lovisa född 19.3.1876, till Nord Amerika 1895.
Ester Cathrina född 2.8.1878, till Nord Amerika 1894.
Oskar Salomon född 1.2.1881.
Linnea Elisabeth född 3.8.1873.
Josef Emanuel född 20.12.1885.

Efter hustruns död gifte Lönn om sig med
Lovisa Maria Johannesdotter född 18.8.1847 i Bäckaby.
De fick sonen:
Arvid Jacob Lönn född 6.5.1888 (senare bosatt i Fröset).

Carl Adolf, äldste sonen ovan, ändrade namnet till Lönnqvist, blev pastor i svenska församlingar i Amerika.

Familjen skrevs sedan på en av Västergårdarna som tidigare ägts av Johan Svensson samt en del av den gård som ägdes av Johan Nilsson. Denna Västergård blev sedan 9/56 hemman.

I Norrekvarn efterträddes de 1884 av tredings mjölnaren
Carl Alfred Petersson född 19.1.1862 i Soldattorpet under Äsprilla Norregård, men flyttade hit från Gärdeskvarn där han var mjölnardräng.
Han gifte sig 1884 med
Anna Lovisa Andersdotter född i Ljunganäs Fröderyd, flyttade in från torpet Anderstorp
Deras barn:
Hanna Mathilda född 11.8.1885
Jenny Emilia född 15.8.1886

Familjen flyttade till Norra Sandsjö 25.2.1888

Som kvarnens ägare skrevs sedan Sven Persson i Västergård som gifte sig med Lönns änka.
och därefter
Samuel Alfred Johannesson i Slageryd Västergård

Kvarnen skrevs sedan som Västergård.

xxx

Ljunganäs Korpralsgård, Lägenheten Nyholm

Beläget i vägkorsningen vid åbron.

Hembygdsföreningens skylt nr 192.

Huset uppfördes 1885. En familj från Ljunganäs Södergård flyttade hit. Mannen var snickare.

Carl Johan Andersson född 6.2.1850 i Lannaskede.
Lena Johannesdotter Bredberg född 15.7.1855 i Ljunganäs
Barn:
Anders Johan Anton född 4.8.1879 i Bringetofta, emigrerade till Nord Amerika 1897. Arbetade där som chaufför för bl.a president Theodor Roosevelt.
Josef Robert född 7.6.1881 i Ljunganäs, till Nord Amerika 1899.
Anna Catharina född 28.5.1883, till Nord Amerika 1900.
Johanna Lydia född 20.12.1884, till Nord Amerika 1901, återvände 1921.
Maria Ruth född 28.11.1886, till Kristianstad 1910.
Johannes Oscar född 1.12.1888, till Nord Amerika 1906.
Ester Kristina född 9.3.1891, till Nord Amerika 1904.
Augusta Albertina född 9.9.1895, till Nord Amerika 1914.
Aron Carl 19.9.1897, övertog bostadshuset. Han gifte sig 1932 med den från Amerika återvändande Agnes Maria Charlotta Johansson. Hon var född i en av Västergårdarna varifrån hon utvandrade till Amerika 1922.

Aron Carl Karlsson född 19.9.1897 se ovan
Agnes Maria Charlotta Karlsson född 7.1.1903
Barn
Lawrence 24.3.1936 Bosatt i Landsbro
Birgitta 9.5. Bosatt i Sävsjö.

Familjen förvärvade en av Södergårdarna och flyttade dit i början av 1940-talet.

Huset finns kvar och är permanentbostad.

Vedervärdige Widergren

Av Lars-Åke Andersson

Rotandes i gamla handlingar hittade jag ett tidningsklipp från 1969 där förhållandet i olika socknar hundra år tidigare var beskrivna. Under Fröderyd framgick det att organisten hette Widergren och det var ett namn jag tidigare stött på i ett helt annat sammanhang. Jag ägnade under hösten en hel del tid åt att gå igen digitaliserade svenska dagstidningar socken för socken och under Hjärtlanda, den lilla socknen söder om Sävsjö, fanns Widergren omnämnd i flera långa artiklar.

Intressant, för att ta det hela från början: År 1836 den 28 november föddes Anders Magnus Ferdinand Widergren på torpet Björkbacken under Hjärtlanda klockaregård. Föräldrar var klockaren Johannes Widergren och hans maka Lena Lisa Magnusdotter. Båda ett par år över de tjugo. Under de närmaste åren flyttade de ett par gånger inom Hjärtlanda socken för att 1853 fortsätta till grannsocknen Stockaryd.

Enligt tidningsartiklar genomgick Anders M F Widergren Växjö seminarium och blev liksom fadern orgelnist eller organist samt klockare och blev så småningom även lärare och poststationsföreståndare. Allt nog, han kom så småningom till Fröderyd som organist men hade dessförinnan varit bosatt på olika håll. I Norra Sandsjö hittade jag honom i Lilla Lövhult där han har
titeln orgelnist och skollärarkandidat. Han var då gift med Lisa Christina Andreasdotter, född i Voxtorp socken utanför Värnamo 1841-05-30. De hade gift sig i slutet av oktober 1860 och fått en dotter Anna Christina Wilhelmina den 17 december samma år.

Här blev de lite besvärligt. I husförhörslängden för Stockaryd är angivet att Anders flyttade till Norra Sandsjö men i denna sockens inflyttningslängd anges han med hustru och dotter inflyttad från Voxtorp. Denna socken är väldigt sen med kyrkböcker. Det finns vare sig ministerialböcker eller husförhörslängder före 1870-talet. Hustrun avled sista november 1862 och i juli 1864 kommer Widergren med dotter till Fröderyd. De bosätter sig i Årset Norregård och han innehar organisttjänsten. Den 18 maj 1865 gifte han sig på nytt. Denna gång i Höreda socken i Södra Vedbo härad, hur hittade han en ny kvinna där? Ur Höreda vigselbok: Uttogs lysning av organisten och klockare ifrån Fröderyd och bondedottern Anna Sofia Wärn i Broarp. Inom parentes kan nämnas att i Broarp fanns ett större gästgiveri så det var kanske där de båda träffats. Äktenskapet begåvas inte med några barn. 1875 flyttar familjen till Färgaryd socken på gränsen mellan Småland och Halland. Först bosatte de sig i Bohult skolhus och året därpå flyttade till Lunnabo klockareboställe. Dottern flyttade, 24 år gammal, till Seglora socken i Älvsborgs län.

Här kommer nu det jag hittat i tidningsartiklar. De är från slutet av oktober 1883. Anledningen till skriverierna är att Anders Magnus Ferdinand Widergren avled den 18 oktober detta år. Flera av artiklarna ger en bild av hela hans liv: Som yngling gjorde W sig bemärkt genom åtskilliga mer eller mindre oförsynta pojkstreck. Arten röjdes redan i ungdomen. Flera dåliga sidor skulle han i framtiden utvisa. Vidare: I besittning af en mindre vanlig musikalisk begåvning skötte han denna befattning (organisttjänsten) till allmän belåtenhet. Det framhålles i artiklarna att han hade stora skulder som sockenborna hjälptes åt att betala och i gengäld ställde han upp och musicerade vid olika tillställningar. Vid tonerna av hans fiol kastade unga och gamla sina verktyg och skyndade att deltaga i en yster dans. Till slut tröttnade dock sockenborna på att hjälpa honom. Han blev instämd till tinget i ett kravmål där han av trilskhet undvek att svara och blev därför dömd att böta flera hundra kronor. Bötesbeloppet avtjänade han med 19 dagar på vatten och bröd. Han var starkt misstänkt för stöld av ett guldur, för brevöppning och poststöld på Årset poststation samt flera bedrägerier. Många andra ruskiga förhållanden orsakade att han i Fröderyd åtnjöt ringa förtroende. Familjen Widergren lämnade som nämnts ovan Fröderyd 1875. Att han efter detta flyttade känns helt naturligt. Det är dock mer märkligt att han lyckades i sin nya hemsocken få samma tjänst som Fröderyd och dessutom såväl skollärare som poststationsföreståndare, behövdes inga referenser i samband med ansökan om arbete gjordes? Det gick några år men i oktober 1883 anmäldes att det kommit ett assurerat brev till poststationen i Färgaryd. När det kom fram till adressaten fattades det dock pengar i brevet, detta föranledde postinspektören tillsammans med kronolänsmannen att göra utredning och besök. Widergren kände sig uppenbarligen jagad och för att undanröja bevis misstänktes det att han tänt på skolhuset, där han befann sig, när myndighetspersonerna sökte honom i hemmet. I den kommande undersökningen hittades såväl en dubbelpipig bössa som den döde Widergren, eller som det står i tidningen: ”De förbrända qwarlefworna af posttjufwen, mordbrännaren och sjelfmördaren”. Anders Magnus Ferdinand Widergren blev 46 år 10 månader och två dagar. I Färgaryds dödbok står noterat: Död 1883-10-18, skjutit sig själv. Nämnas kan att en bror till fru Widergren, Lars Peter Wärn, flyttade till Fröderyd året efter systern. Han blev till skillnad från svågern en aktad man och innehade en mängd uppdrag inom socknen. Han var bland annat fjärdingsman under några år.

Från trumslagare till kemtvättinrättning

av Lennart Ekström

Maria Catharina Nilsdotter (1804-1876), dotter till byggmästaren och mjölnaren Nils Hjertberg i Ramkvilla och bror till Anders Hjertberg (1807-1880), bonde i Puketorp, Bäckaby. Det är från denna släktgren berättelsen handlar om. Anders Hjertberg gift med Sara Jonasdotter (född 1817 i Kallsjö Fröderyd – död 1905 i Bäckaby). Familjen fick fem barn och av dessa emigrerade två till Amerika. Sara Stina Hjertberg, född 1841 i Puketorp Bäckaby – död 1901 i Price Wisconsin, USA. Sara Stina utvandrade 23 april 1880, i Amerika gift med Peter Johnson farmare i Price Wisconsin. Systern Karolina Hjertberg född 1849 i Puketorp Bäckaby och död 1834 i Price Wisconsin USA. Karolina fick en dotter före äktenskapet, Hulda (1871-1932). Dottern Hulda bodde hos sin mor fram till 1879, sedan som fosterbarn hos sin mormor Maria Catharina till dess hon själv 11 år gammal emigrerade. Karolina utvandrade 29/6 1879 till Nordamerika med destination Salina i Kansas dit kom hon den 3 oktober med järnvägsbolaget Santa Fe. Efter giftermål 1880 i Kansas med Davis Jones flyttade familjen senare till Ogema i Price County i Wisconsin. I Ogema kom hon att bli granne till sin dotter
Hulda och hennes familj.

Anna Maria Andersson Hjertberg Thron (1846-1933) dotter till Anders Hjertberg Anna Maria ingick 1871 äktenskap Karl Alfred Thron (1850-1885). Karl Alfred Thron var trumslagare vid Kalmar Regemente, först för nr 44 Tångamåla Östra häradskompani sedan nr 5 Tångamåla vid Vedbo kompani. Fredskommenderingar: Malmö 1867, läger i Skåne 1871, Karlsborg 1879, läger i Skåne 1884. Lön av Roten. Transporterad till Tåndemåla. 5 Myresjö Vedbo kompani 1869. Han tog över torpet efter sin far Karl Johan Thron (1813-1870) som också hade varit Trumslagare för Kalmar Regemente. Nu var det fred och soldaterna måste delta i fredskommendering: Arbete vid Göta kanal 1828, 1830, 1832. I Stockholm på Ladugårdsgärden 1836 i 1 1/3 mån. Skåne i 4 mån 1848 2/5 – 1/9 träta mellan Danmark och Preussen även Oskar I var där. Gotland 1854 bevakning Krim-kriget. Befästningsarbete i Karlskrona skärgård 1857 även samma år Gotland. Läger i Skåne 1860. Fick avsked 1869 men orden ”Anmälan till underhåll genast, tjänt utmärkt väl!” Fick avsked av ålderdomssvaghet 57 år gammal. Hans farfar Magnus Abrahamsson Thron (1782-1838) var indelt soldat för Kalmar Regemente. Magnus Abrahamsson Thron kom att delta i krigen mot Napoleon i Tyskland 1813 och direkt hemkommen därifrån vidare till Norge. Sista skottet i denna strid skedde vid Rakkestads kyrka i Östfold den 6 augusti 1814. Som indelt soldat gällde också fredskommenderingar och han deltog i arbetet på Göta Kanal 1815 och 1816 samt Gränsö kanal 1820. Det var vid arbete på Göta kanal som han skadade sitt högra öga. Deltog ändå vid läger i både Norge och Skåne 1819 resp. 1824. Fick avsked som soldat 1826 med orden ”Får avsked för blindhet på ena ögat, med anmälan till underhåll”.

Barnbarnet Karl Alfred Thron blev antagen 1863-10-28. Han deltog också i fredskommenderingar: Malmö 1867, läger i Skåne 1871, Karlsborg 1879, läger i Skåne 1884. Lön av Roten. Transporterad till Tåndemåla. 5 Myresjö Vedbo kompani 1869. I äktenskap med Anna Maria Hjertberg från Bäckaby
(bilden ovan) socken såg sex barn dagens ljus i soldattorpet Täppkull i Tandamåla i Myresjö av dessa emigrerade tre av barnen. Hulda Carolina Thron f.1872 reste med destination New York, Utresa från Malmö 8 juni 1872. Ogift, död 7 juni 1939 i Oak Park, Cook, Illinois. Ida Lovisa Thron, sömmerska, f.1876 gift 1916 med Knut Olson. Vid ankomsten till Amerika uppger hon att hon ska besöka sin syster Hulda i Chicago. Död i Hennepin Minnesota 1945.

År 1885 föddes yngsta barnet, Anders Johan Alfred Thron (1885-död 1953 i Los Angeles). Född på trumslagartorpet Täppkull i Tandemåla i Myresjö. År 1898 är han antecknad som före detta trumslagaren Anders Johan Alfred fick nådigt tillstånd att utflytta till Amerika 2 febr. 1906 (Attest 451 21/2). Utresa från Göteborg den 20/4 1906 med fartyget Calypso och med destination Chicago. Gift 31 juli 1911 i South Dakota med Nellie Nelson. Dottern Gladys född den 11 mars 1912. Alfred mönstrade för Första Världskriget 1918, familjen bodde då i Centerville, Turner, South Dakota. Centerville, mindre tätort som 1890 hade 723 invånare. 2016 ungefär samma nivå då folkmängden nådde 879 personer, befolkning nästa
bara vita.

Kemtvättinrättning

Den 19 november 1934. Inträffade en explosion i en tork till en kemtvättinrättning till Alfred Throns Tailor shop i Centerville, det förstörde helt byggnaden, och så förstördes ett antal artiklar av kläder som var på torkning efter rengöring. Bensinångor från plagg som hänger i ett plåtskåp orsakade explosionen. Tryckvågen vred torkskåpet till ett vrak och byggnadens tak skickades högt upp i luften och väggarna blåstes ut i alla riktningar. Mr Thron hade lämnat byggnaden bara tre minuter före
explosionen och om han hade varit där skulle han utan tvekan blivit dödad. Explosionen hördes på ett betydande avstånd. (Harwarden Independent torsdag 29 november Harwarden Iowa).

Familjen flyttade strax efter 1935 till Kalifornien, bodde 1940 i Pasadena Judical, Los Angeles County, Lincoln Avenue nr 2114/331 där hyrde han ett hus. Var verksam som skräddare och ägare till egen Cleaningshop.

Alfred Thron blev Amerikansk medborgare 1914. Val i Amerika är inte bara val till president utan även Guvernörsval och andra lokala val. För att få rösta måste man registrera sig (i dag hos valmyndigheten), man kan registrera sig för ett visst parti. Som medborgare registrerade sig Alfred
Thron för valen 1946, 1948, 1950 och 1954 vid samtliga tillfällen för det demokratiska partiet. Hans hustru Nellie däremot registrerad sig för det republikanska partiet. Vid röstningen 1948 finns inte hustrun Nellie med (död 12 november 1946) utan han är här med hustrun Mrs Lena Thron. Lena
Thron (1879-1950) Index to Register of Votes California. Dottern i första äktenskapet Gladys Thron Morgan (1912 – 10/3 1996) var Kapten vid US Armé under Andra Världskriget. Hon är begravd på veterankyrkogården National Memorial Cemetery of Arizona, Phoenix, Maricopa County.

Källor:

GMR Kalmar Regemente Östra Härads kompani och Vedbo kompani
Smålands Soldatregister (Eksjö)
Find A Grave
Family Tree Ancestry
New York Passagerarlistor 1820-1957
Passagerarlistor Göteborg och Malmö
US Folkräkning Census 1900, 1910, 1920, 1930, 1940

Hanna reser till Amerika år 1895

av Karin Bjerhag

Jag började släktforska för ungefär ett år sedan efter att jag hittat gamla bilder på nätet. Dessa bilder gjorde mig intresserad främst på grund av vardagligheten. De påminde inte om andra äldre foton jag sett där familjer står uppradade med högtidliga miner. Istället visade de upp det vanliga livet på just den gården som min släkt fortfarande har i sin ägo. På bilderna syns familjen i början av 1900-talet när de tvättar kläder i ån, tillverkar
potatisstärkelse, slungar honung eller skapar en smålandsgärdsgård. Fotona gjorde mig nyfiken på vilka människorna var som valt att ägna sig åt att dokumentärfotografera sig själva. Forskningen bland foton och i
Riksarkivets digitala kyrkoböcker förde mig vidare till Fröderydbygdens Forskarvänner, där jag blev medlem och fick ta del av ytterligare material så som brev och foton som min släkting Berton Hansson lämnat efter sig och
som dessutom många gånger var sorterade kronologiskt. Historien jag ska berätta handlar om hur och när min farfars moster reste till Amerika och hennes brev hem utgör en ovärderlig källa till information då de är mycket
detaljerade.

Hanna Kristina Hansdotter föddes 1873-12-04 i Fröset Backegård, Amnabro, som äldsta barn till Hans Johan Karlsson (född i Amnabro, 1844, död i Amnabro 1935) och Lovisa Johansdotter (född i Röshult 1851, död i
Amnabro 1937). Hanna fick sju yngre syskon. En bror, Johannes Titus (1887-1894) dog som sjuåring i scharlakansfeber. Resten av barnaskaran nådde vuxen ålder och tre av dem emigrerade till Amerika. En av dem
var Hanna och hon reste iväg ett år efter sin lillebrors död, 1895.

Redan i Göteborg skriver hon ett brev hem om den första etappen av resan. Hon har rest via Jönköping och även hunnit med att ta en tur på stan där i väntan på nästa tåg. Det är tydligt att Hanna inte varit så långt utanför socknen förut och både Jönköping och Göteborg imponerar på henne, men Jönköping är ändå ingenting mot Göteborg, menar hon. Hanna är vid avresan 21 år gammal och ogift och därmed har hon nyss blivit myndig. Hon uttrycker flera gånger i sina brev att hon är tacksam för att hon har sällskap med sig på den stundtals ansträngande och långa resan.

Från Göteborg har hon och hennes sällskap valt att resa med ”Vita Sternlinjen” (White Star Line) och båten Teutonic. Biljetten kostar 125 kronor, detta kan jämföras med en årslön för en dräng som vid denna tid var 179 kr och för en kvinnlig piga 88 kr. Hanna låter oss veta att det är dyrt att åka med båten och att priset har stigit de senaste dagarna. Men det är ändå det bästa alternativet eftersom det är en bättre båt än hon och hennes ressällskap skulle få åka med annars. Hanna måste dock haft mer pengar i sin reskassa eftersom hon i packningen får med sig två nyinköpta gitarrer. Dessa köper hon just i Göteborg för 14 kronor/st efter att ha förhandlat om priset med försäljaren som först ville ha 20 kr/st. Familjen i Amnabro var frireligiösa och av bilder att döma fanns ett stort musikintresse. Syskonen behärskade flera olika instrument. I USA är det också sedan tydligt att Hanna i svenskbygdens Galesburg, Illinois, är aktiv i en kyrka där hon deltar frekvent på möten.

Det är också i kyrkan i Galesburg som hon träffar sin man Axel Swanson (född 1865-04-25 i Skogstorp, Tuna socken, Kalmar län, död 1922-07-27, i Warren, Minnesota). I de annars så detaljerade breven nämns han mest i förbigående, ända tills hon plötsligt skriver att de gift sig. Bröllopet ägde rum den 20 oktober 1896 och enligt Hannas brev flyttade hon ut från hemmet där hon var piga fyra dagar innan denna dag. Det måste ha varit en stor skillnad för Hanna om man jämför med tidigare generationer då hon själv kunde bestämma vem hon ville gifta sig med utan att be föräldrarna om lov. Hannas mor Lovisa var föräldralös när hon gifte sig 21 år gammal. Trots att hon flyttade hemifrån som 14-åring och därmed torde vara självständig visas det av kyrkoböckerna att hon var tvungen att få
både styvfaderns och broderns godkännande inför sitt giftermål. I sitt äktenskap med Axel Swanson fick Hanna flera barn.

De bodde till att börja med där de träffades, i Galesburg, Illinois. Senare flyttade familjen till Rio, Illinois och 1909 till orten Vega, Minnesota (närmaste stad var Warren) för att bedriva jordbruk. Enligt nekrologen efter Axel Swanson var parets jordbruk i Vega framgångsrikt och Axel ansågs vara en progressiv bonde som gärna anammade ny teknik och hade moderna byggnader. Under en tid på 1930-talet bodde Hanna i Kalifornien, där en av döttrarna studerade, detta var alltså efter makens död. Paret Swanson var medlemmar i den svenska missionskyrkan i Warren, Minnesota och där är de båda och de flesta av deras barn begravda.

Hanna reste aldrig tillbaka till Sverige under sin livstid och dog 1959-01-30. Av de sex barnen är det bara klarlagt att en person gifte sig och det var en av tvillingarna som föddes år 1900, Ruth. Hon bytte då namn till Westberg
och familjen flyttade senare till Oregon där ättlingar till Hanna finns idag.

Hannas resa, datum:
1895-03-15 Fredag, Hanna reser från Amnabro
1895-03-19 Tisdag, framme i Göteborg
1895-03-22 Fredag, avresa från Göteborg till Chicago med avresa från Irland den 28 mars.
1895-04-04 Ankomst, Ellis Island. Byte till kvällståg efter kontroll av id-handlingar, packning och biljetter.
1895-04-06 Framme i Chicago hos farbror Frank och faster Lisa.

Skeppet Teutonic som Hanna reste till Chicago med 1895 startade sin trafik 1889. Det hade sin hemmahamn i Liverpool. Skeppet skilde sig från tidigare fartyg då det var förberett för att kunna användas i krigstid. Det användes av britterna under första världskriget men gick sedan tillbaka till reguljär trafik innan det skrotades 1921.
Hannas familj framför huset i Vega, Marshall County, Minnesota, ca 1913. Från vänster i bild att döma av barnens längd, troligen tvillingarna Ruth och Rose Swanson, födda 1900-12-18, Arthur Swanson, född 1902-08-13, Carl Joseph Swanson, född 1899-01-08, Axel Swanson (sittande), Lydia Swanson, född 1897-07-27, Ester Evelyn Swanson, född 1906-04-21, Hanna Swanson (Hansson).

Källor:

Fröderyd Hembygdsförenings fotosamlingar (Digitalt museum)
Nekrolog, Axel Wilhelm Swanson
Husförhörslängder/kyrkoböcker, Fröderyd socken och Tuna socken (Kalmar län).
Historiska lönedatabasen, Göteborgs universitet
Wikipedia (Teutonic)
Privata brev och kort

Hava hängt sig själv uti sin sons stuga

Från bilagor i Fröderyd Ministralbok

Julius d 25 1806

Fanns inhyses änkemannen Olof Persson i Fröderyd Norregård av sinnessvaghet hava hängt sig själv uti sin sons stuga.

En stund förut var han i uti gårdboens stuga och tände eld på spisen. Då därefter gårdboens dotter behövde låna eld och i denna avsikt gick in uti Olofs stuga och dess sons stuga fanns Olof redan ha hängt sig och var död. Varför flickan förskräkt strax sprang till närmaste gården, Assar Larsson som var på sin äng närmast gården. Varefter bud även så fort möjligt var bud avgick till den dödes son och sonhustru samt övriga åbor i byn.

Den döde blev nedtagen och bud strax skickat till Kronolänsmannen Laurell vilken följande morgon infann sig samt i närvaro av Lönegren och de övriga byamännen och skriftligen författade en fullständig redogörelse om denna Olof Perssons självmord: Att det skett av sinnessvaghet utan någon annans förvållande.

Följande dag lät pastorn i församlingen genom express till Domaren i orten översända den hållna undersökningen jämte anhållan om Domarens utlåtande huruvida undersökning av den dödes kropp prövades nödig eller och den dödes kropp fick i tysthet begravas enligt kyrkolagen och kungliga författningen. Varpå Domaren lämnade nedan skrivna svar och yttrande.

Till herr Prosten Allgulin uti Fröderyd.
Högvördige herr Prost !

Enär herr Prosten till mig avlåtna skrivelse av föliden gårdag samt därvid bifogad undersökning av kronolänsman Laurell, herr adjunktanten Lönegren med flera personen av den 26 i denna månad upptagen att inhysemannen Olof Persson i Fröderyd som är född 1729 flera gånger under sin levnad varit störd till sina sinnen och att han under en sådan sinnesförfattning den 25 julius själv avhänt sig livet, samt att ingen anledning är att ingen annan sådant verkställt eller att hans son eller sonhustru hos vilka han varit vistandes eller någon annan vållat denna händelse. Att Olof Perssons vandel dessutom varit oklanderlig finner jag vid ett sådant uppgivet förhållande ingen anledning att anställa någon vidare undersökning härom. Utan må herr Prosten i stillhet, efter författningen låta begrava Olof Perssons döda kropp.

Jag har äran att alltid förbliva Högvördigen herr Prostens ödmjuke tjänare.
Jönköping d 30 juli 1806
Joh. Ullberg

Enligt ovanstående domhavandes förordnande blev Olof Perssons döda kropp begravd i stillhet, efter författningen begraven den 2 augusti 1806.

Vem var då denne olycklige Olof Persson ? Han var född 1729. Någon närmare uppgift har jag inte hittat. År 1775 den 10 april ingick han äktenskap med den sexton år yngre Lisbeth Larsdotter från Årset Norregård. Hennes föräldrar hette Lars Assarsson och Lisbet Persdotter. Lisbeth föddes i Västerkvarn. Han var då från samma bys Storegård.
Makarnas äldste son Anders Olofsson, som senare övertog föräldragården i Fröderyd by föddes i Årset 1777. Det var hos sonen med familj Olof Persson bodde på undantag när han i ”yrsel” avhändade sig livet. Han blev 77 år gammal.

Hustrun avled i ”hetsig feber” 25 april 1801.

Mamsellerna

av Lars-Åke Andersson

Vilka var Mamsellerna som fick ge smeknamn till den lilla stugan invid gården Amnabro?

Stugan i fråga ”döptes” till Hyddan och uppfördes kanske av Mamsellerna eller av Amnabros ägare. De två systrarna Lovisa Albertina Elibertha och Anna Sophia Thelander bodde närmare två decennier i Amnabro och Hyddan.

För att ta det lite mer från början så kom till Fröderyd och Flathult fabrikör Johan August Thelander 1847. Han var bror till Mamsellerna och övertog Garveriet i Flathult. Han var ogift och hade av allt att döma med sig sin två år äldre syster Lovisa Albertina Elerbertha som någon form av hushållerska. De kom från Karlshamn.

Några år senare, 1851 flyttade även hans föräldrar och en yngre syster till Flathult från Karlskrona. Fadern Carl G Thelander var amiralitetsförvaltare, född 1788. Modern, Henrietta Beata Moldener föddes 1786. Systern var Anna Sophia, född 1823. Alla var födda i olika församlingar i Blekinge.

Henrietta Beata Moldener avled i ”bröstqvaf” i 68 året, 1853. När fabrikör Thelander 1855 flyttade sin verksamhet från Flathult flyttade även amiralitetsförvaltare och döttrarna. Deras nästa boplats blev torpet Karlslund under Huluboda. Här är det lite märkligt för att trots att Thelander finns bokförd i Flathult så står han nu som inflyttad från Karlskrona.

Efter tio år i Huluboda blev det en ny flytt för Thelander och döttrarna, mamsellerna. De blev inneboende i Fröderyd Prästgård hos kyrkoherde Holmér, vilken var svåger till Lina Sandell. Carl G Thelander var 80 år 11 månader och 5 dagar när han avled i Fröderyd Prästgård den 27 juni 1869. Två år senare avled även kyrkoherde Holmér och det betydde en ny flytt för mamsellerna.

De flyttade av allt att döma först till Amnabro kvarn, därefter som boende på gården Amnabro för att slutligen till Hyddan. Denna stuga är omnämnd första gången i husförhörslängden som börjar 1877. De bodde sedan kvar där hela livet. I en senare husförhörslängd finns längst ut till höger noteringen ”pensionärer”. Den yngre, Anna Sophia avled den 11 juni 1898 utan angiven dödsorsak. Begravd i Fröderyd. Hennes systers livsvandring slutade drygt ett år senare, den 6 juli 1899. För henne är dödsorsaken ”ålderdom” noterad och att hon avlidit i Hultsjö. Hon finns inte med i denna sockens dödbok varför man kan antaga att hon begravdes i Fröderyd.
Vid eftertanke ger det ovan skrivna upphov till ett flertal frågor. Att de flyttade till Fröderyd socken från sina födelsebygder i Blekinge hör samman med sonens/broderns övertagande av ett garveri, men hur fick han veta att det var till salu ?

När jag första gången stötte på Thelanders var när jag för så där 25 år sedan gjorde en torpinventering för socknen och tänkte då, minns jag än, vad gör en amiralitetsförvaltare på ett torp i Huluboda. Mig veterligen hade det inte funnits några krigsfartyg på den närbelägna Skärsjön. Nästa spörsmål måste bli, vad levde de på och varför valde mannen och döttrarna att bosätta sig som hyresgäster i Prästgården. Deras sista 30 år i Amnabro ger upphov till samma frågor. Visserligen står det som nämnts ovan ”pensionärer” men vad då ? Har någon svar är det tacksamt.

I Fröderyd Hembygdsförenings årsskrift Hemböjdá från 2013 finns en artikel, skriven av Siv Bergström Thelander [1]. Alltså en sentida släkting till ”mamsellerna”. Siv berättar i artikeln om hur flytten till Fröderyd gick till. Johan Thelander, bror till ”mamsellerna” hade arrenderat garveriet i Flathult och flyttade dit från Karlskrona. Lovisa Albertina Eliberta, som i Sivs artikel heter Louise, åkte med häst och vagn från hemstaden till den nya bostaden. De startade sin resa den 19 oktober och nådde sitt mål den 22 oktober. Louise berättade om resans vedermödor och framkomsten till Flathult i ett brev som Siv Bergström Thelander har i sin ägo.

Att de båda systrarna och fader hamnade som boende i Fröderyd Prästgård förklaras med att Carl Gustaf Thelander var barndomskamrater i Karlskrona.

Noteringar

[1] G A Thelander var Siv Berstöm Theladers farfars farfar.

Verksamhetsberättelse 2019

Årsmötet hölls den 12 maj i Årset Bygdegård i samband med den årliga träffen.

Verksamhetsberättelsen: I kassan fanns vid verksamhetsårets slut 5.845 kronor. Bland årets satsningar har varit att vår förening bidragit till fotografering av nio volymer för Fröderyd socken hos Arkiv Digital; ”Sockenstämmans protokoll och handlingar” samt ”Räkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängder”. Antalet medlemmar är 58 vilket är en ökning med tre stycken jämfört med förra året. Välkomna, nya medlemmar!

Efter att mötesfunktionärer valts och verksamhetsberättelsen med ekonomisk redogörelse föredragits och godkänts övergick årsmötet till val för detta verksamhetsår.

Inger Högberg, Sävsjö omvaldes till ordförande medan Katrin Bjerhag, Tyresö nyvaldes till sekreterare, kassören Lars-Åke Andersson, Landsbro liksom redaktören Per Frödholm, Asarum och Hemsidesansvarige Thomas Lindgren, Göteborg omvaldes.

Omvaldes gjordes även revisorerna Helmer Ohlinder och Leif Hugosson båda från Landsbro.

Efter årsmötet följde en utflykt till gården Amnabro under sakkunnig ledning av Katrin Bjerhag och gårdens ägare Peter Bjerhag. Såväl gården som är obebodd sedan dryga halvseklet tillbaka som platserna för en kvarn och en smedja besågs. Ursprunget till gården var en gång Backstugan Hvitaberg men lämningar efter denna boplats kunde för dagen inte återfinnas. Förste ägare till Amnbro var Peter och Katrins förfader Karl Hansson.

Även en del av gårdarna tillhörande Fröset Västergård presenterades på olika sätt. Efter en välsmakande lunch vidtog livliga diskussioner om anor i bygden. För flera av deltagarna var det första gången de deltog vid föreningens årsträff.

Slutligen beslöts att hålla nästa års träff den 10 maj och göra fördjupningar i Fröderyd kyrkbys historia.