Browsed by
Författare: thomaslindgren

Gruvstigaren Högström vid Fredriksbergs gruvor i Fröderyd

Gruvstigaren Högström vid Fredriksbergs gruvor i Fröderyd

av Lars-Åke Andersson Sven Carlsson Högströms titel var Gruvstigare, på den tiden det begav sig stavades gruva med f i stället för v. Sven Carlsson arbetade vid gruvorna i Fredriksberg i slutet av 1700-talet. Gruvdriften vid Fredriksbergsfältet var då inne i en av sina glansperioder och mycket folk var anställda. Gruvstigaren var den som hade den dagliga tillsynen över själva arbetet i gruvan. Han var alltså arbetsledare. Till sin hjälp hade gruvstigare ett att antal gruvdrängar. Det ovanliga med Sven Högström…

Läs mer Läs mer

En Fröderydsprofil – Klockaren Sven Johansson

En Fröderydsprofil – Klockaren Sven Johansson

av Lars-Åke Andersson Sven Johansson föddes i Kallsjö 21 augusti 1804 som son till Johannes Svensson och Sara Magnidotter. Han var äldst i en syskonskara på fem. De tre yngsta syskonen avled dock i späd ålder. Kvar fanns Sven och brodern Magnus. Modern avled i samband med att yngsta barnet föddes 1814. Två år senare flyttade fadern till Växjö och de båda bröderna blev kvar hos morbrodern Jonas Magnusson i Kallsjö. Efter ytterligare någon flyttning hamnar Johannes Svensson i Ryd…

Läs mer Läs mer

Byar och Torp i Bäckaby, Fröderyd och Ramkvilla

Byar och Torp i Bäckaby, Fröderyd och Ramkvilla

När man släktforskat en tid om socknen och inte är så familjär med förhållandena där, ökar nyfikenheten var byarna egentligen låg och var i förhållande till varandra. Ibland är byn i grannsocknen bara på andra sidan gränsen. Därför har jag sammanställt de största byarna samt tillhörande torp, backstugor och andra boställen som du hittar genom att klicka på länkarna nedan. Jag har avgränsat mig till 1700-talet och de första åren in på  1800-talet. Byar och torp i Bäckaby Byar och…

Läs mer Läs mer

Byn Notteryd

Byn Notteryd

av Lars-Åke Andersson Notteryd, en av byarna på gränsen mot Kronobergs län åker man kanske inte till eller förbi utan att ha något ärende till de som bor där, men den liksom övriga byar i socknen har en historia. Hur länge sedan det var folk som bosatte sig här är okänt, men det var säkert för mer än 5.000 år sedan. Läget intill Holmeshultssjön torde ha varit bra för såväl fiske som jakt. Det var ju på det de första…

Läs mer Läs mer

Bäckabys dödbok

Bäckabys dödbok

Jag har uppdaterat registret och avskriften till Bäckabys dödbok och omfattar perioden 1688-1760. Dödboken börjar 1688 och jag har valt att för tillfället stanna vid 1760 då det är ett mycket tidskrävande arbete. Bäckaby dödbok register 1688-1760 Bäckaby dödbok avskrift 1688-1760 Registret innehåller 638 döde samt 877 övriga, inalles 1515 personer. De övriga personerna är oftast föräldrar och make/maka, men ibland förekommer annan bekant, husbonde eller släkting. För samtliga av de döde har jag även gjort en avskrift av nekrologen…

Läs mer Läs mer

Torpet Löneberg under Fröset Mellangård

Torpet Löneberg under Fröset Mellangård

av Lars-Åke Andersson Fröset Mellangård hörde till Skepperstad socken fram till 1883 då en ändring av sockengränsen genom Fröset by genomfördes. Samma sak gällde för en av Södergårdarna och Norregård.  Torpet är beläget vid en väg som går söderut från Fröset Södergård mot Strömmahult och Slottet. Löneberg skrevs ibland Lönneberg. Det är en avstyckning från Fröset Mellangård. Bostadshuset är idag (2019) fritidshus och ägs av Eila Selin och Börje Holst i Huskvarna. I övrigt finns gäststuga, ladugård, redskapsbod, jordkällare och…

Läs mer Läs mer

Fröderyds dödbok

Fröderyds dödbok

av Thomas Lindgren Jag har utökat registret och avskriften till Fröderyds dödbok och omfattar nu perioden 1688-1804. Dödboken börjar 1688 och jag har valt att stanna vid 1804 vilket är det sista året för den tredje boken, C:3. Fröderyd dödbok register 1688-1804 Fröderyd dödbok avskrift 1688-1804 Registret innehåller 1752 döde samt 2890 övriga, inalles 4642 personer. De övriga personerna är oftast föräldrar och make/maka, men ibland förekommer annan bekant, husbonde eller släkting. För 504 av de döde har jag även…

Läs mer Läs mer

Familjen Hjertberg, Fröset Södergård Fröderyd

Familjen Hjertberg, Fröset Södergård Fröderyd

av Lars-Åke Andersson August Hjertberg flyttade till Fröset Södergård i mitten av 1860-talet. Han föddes i Höreda Ramkvilla 24.11.1842. Flytten till Fröset föranleddes av giftermål med hemmadottern Anna Sofia Johannesdotter, född 1.3.1844. I samband med giftermålet övertog de hustruns föräldragård och kom att bo kvar där livet ut. Mellan åren 1868 och 1884 fick makarna sju barn; Mathilda Lovisa, Amanda Christina, Anna Maria Cecilia, Johannes Emil, Johan Oscar Emil, Josef Algot och Ellen Emelia. De kom inte på något sätt…

Läs mer Läs mer

Fröderyds och Bäckabys vigselböcker

Fröderyds och Bäckabys vigselböcker

av Thomas Lindgren Jag har gjort sökbara register för Fröderyds och Bäckabys vigselböcker och som omfattar åren 1688-1800. De finns tillgängliga här: Bäckaby vb register  1688-1800 Fröderyd vb register  1688-1800 Det första vigda paret i Fröderyds ministerialböcker är Karl Håkansson i Årset och Sara Svensdotter från Broby i grannsocknen Lannaskede. Huvudregeln var att de unga tu vigdes i brudens hemsocken och därför upptogs i dess vigselbok. Men det fanns undantag och detta var ett av dem. Under perioden 1688-1850 vigdes…

Läs mer Läs mer

Torp och backstugor under Ljunganäs Korpralsgård

Torp och backstugor under Ljunganäs Korpralsgård

av Lars-Åke Andersson Ljunganäs Korpralsgård, Ryttartorpet 107 Var Ryttartorpet var beläget från början är osäkert. Av allt att döma var det inte bebott efter 1824. Ryttarna som 1812 blivit Grenadjärer bodde uppenbarligen på andra orter. Flera av dem var volentärer som fanns vid regementet men avlönades av Rusthållet. Sista i byn bofaste grenadjären var Isak Säll som med familjen flyttade till Kallsjö 1824. I husförhörslängderna därefter står efter Säll att torpet ”brukas till gården”. Vid laga skiftes avsattes det ett…

Läs mer Läs mer